Eläinten terveys ja hyvinvointi ovat vastuullisen ruoantuotannon perusedellytyksiä. HKScan tekee kaikkensa vastatakseen lain ja muiden säädösten edellyttämiin vaatimuksiin. Lisäksi yhtiö edellyttää, että sen kaikissa yksiköissä noudatetaan yrityksen omia toimintaohjeita, joiden mukaan kaikkia tuotantoeläimiä on kohdeltava hyvin ja eläinten hyvinvointiin liittyviä säädöksi noudattaen.

 
“Lintujen hautomotoimintaa ohjaavat selkeät EU-säädökset, jotka linjaavat elinkyvyttömien untuvikkojen ja kuoriutumattomien alkioiden käsittelyä. Viron hautomotoiminnoissamme on ilmennyt vakava poikkeama suhteessa näihin normeihin. Tämä ei ole hyväksyttävä missään tilanteessa, ” sanoo HKScanin Baltian markkina-alueesta vastaava johtaja Anne Mere.

Hautomossa vastakuoriutuneet untuvikot tarkastetaan heti kuoriutumisen jälkeen. Mikäli joukossa on elinkyvyttömiä untuvikkoja, ne lopetetaan ja mahdolliset kuoriutumattomat munat hävitetään siihen tarkoitetulla laitteella. Viron tapauksessa kyseisessä laitteessa oli toimintahäiriö, jonka vuoksi jätesäiliöön oli päätynyt joitakin elinkyvyttömiä untuvikkoja ja kuoriutumattomia munia.


“On hyvä, että virhe on nyt tunnistettu. Teemme kaiken voitavamme yhdessä oman henkilöstömme sekä viranomaisten kanssa varmistaaksemme eläinten hyvinvoinnin kaikissa tilanteissa. Pahoittelemme tapahtunutta syvästi”, toteaa Mere.


”Velvollisuutemme on varmistaa, että toiminta kaikissa yksiköissämme vastaa säädöksiä ja että eläimiä kohdellaan hyvin. Olemme päättäneet kääntyä ulkopuolisen asiantuntijan puoleen Viron hautomon auditoimiseksi, jotta voimme varmistaa sen asianmukaisen toiminnan. Lisäksi teemme parannustoimet ja tarvittavat investoinnit välittömästi. Lisäämme myös hautomon henkilöstön koulutusta ja ohjausta.”


Vaikka mediassa esitetyt tiedot HKScanin hautomoprosessin poikkeamasta Virossa olivat oikeita, osassa broilerin kasvatukseen liittyviä kommentteja oli myös valitettavia väärinkäsityksiä. Broilerihautomoissa kasvatetaan kumpaakin sukupuolta olevia lintuja, eikä niitä lopeteta sukupuolen perusteella, ainoastaan yksittäiset elinkyvyttömät untuvikot lopetetaan.


Lisätietoja:

Anne Mere, Baltian markkinasta vastaava johtaja, HKScan Oyj
Pia Nybäck, Eläinten hankinnasta ja alkutuotannosta vastaava johtaja, HKScan Oyj
Soittopyyntöjä heille välittää konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskog, p.010 570 2142.


HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.
www.hkscan.com