HKScan Finland kertoi helmikuussa suunnittelevansa sianlihatuotteiden teollisten prosessien ja teurastusprosessien tehostamista ja tuotantolaitosten kapasiteettien sopeuttamista valitsevaan markkinatilanteeseen ja lihamääriin. Tavoitteena on parantaa HKScan Finlandin kilpailukykyä ja kannattavuutta haastavassa liiketoimintaympäristössä. Edellä mainittuja asioita koskevat yhteistoimintaneuvottelut Mellilän tuotantolaitoksella ovat päättyneet.


Toimintoja siirretään Mellilästä Paimion tuotantolaitokselle


Osa HKScanin Mellilän tuotantolaitoksen nykyisistä toiminnoista siirretään Paimion tuotantolaitokselle. Muutos edellyttää kone- ja laiteinvestointeja Paimion tuotantolaitokselle. Investoinnit toteutetaan heinäkuun 2017 aikana, jonka jälkeen toiminta Mellilän tuotantolaitoksella päättyy.


HKScan pyrkii välttämään irtisanomisia tarjoamalla Mellilän tuotantolaitoksen henkilöstölle työtä HKScanin muilta toimipaikoilta. Mikäli irtisanomisia joudutaan toteuttamaan, täsmentyvät mahdollisten irtisanottavien määrät henkilöstöryhmittäin myöhemmin. Nyt päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen piirissä oli Mellilän tuotantolaitoksen koko henkilöstö, n. 20 henkilöä.


Paimion toimipisteen toimintoja kehitetään


HKScanin Paimion toimipisteessä teurastetaan tällä hetkellä nautoja. Mellilästä siirretään Paimioon emakoiden ja isojen sikojen teurastus.

”Uudistuva toimintamalli vakauttaa Paimion yksikön tuotantomääriä ja parantaa HKScanin kustannustehokkuutta”, kertoo HKScanin Suomen markkina-alueesta vastaava johtaja Jyrki Karlsson. ”Toiminnan kehittäminen ja hyvä yhteistyö henkilöstön kanssa ovat perusedellytyksiä HKScanin kasvulle ja markkinamenestykselle”


Lisätietoja:

Jyrki Karlsson, johtaja, markkina-alue Suomi, HKScan Oyj
Soittopyyntöjä hänelle välittää:
viestintäjohtaja Marja Siltala, etunimi.sukunimi@hkscan.com, puh. 010 570 2290


HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service -, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.