HKScan on sitoutunut toimimaan rehellisesti ja eettisesti kestävällä tavalla ja edellyttää samaa yhteistyökumppaneiltaan. Toiminnan vastuullisuuden varmistamiseksi HKScan ottaa käyttöön väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen tarkoitetun kanavan, jonka avulla pyritään ennakoimaan ja pienentämään riskejä. Kanavan nimi on HKScan Fair Way, ja se on tärkeä työkalu liiketoiminnan eettisyyden vaalimisessa.


HKScanin ilmoituskanava antaa mahdollisuuden ilmoittaa yrityksen toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä. Sen kautta voi raportoida havainnoista, joissa yritykseen liittyvä toiminta ei ilmoittajan mielestä noudata lakeja tai HKScanin arvoja, toimintatapa- (Code of Conduct) tai muita ohjeita.


Tällainen voi esimerkiksi olla epäily:

  1. kirjanpito- tai tilintarkastusrikkomuksesta
  2. HKScanin toimintatapaohjeen (Code of Conduct), politiikkojen tai muiden ohjeiden vastaisesta toiminnasta
  3. pörssiyhtiöitä koskevien arvopaperimarkkinasäädösten rikkomuksista
  4. minkä tahansa muun HKScanin toimintoja koskevan lain tai viranomaissäätelyn vastaisesta toiminnasta.

Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti


HKScanin ilmoituskanavan kautta kenellä tahansa on mahdollisuus kertoa yritystä tai sen toimintaa koskevasta huolesta luottamuksellisesti ja nimettömänä. Järjestelmä täyttää korkeat tietoturvallisuus- ja tietosuojavaatimukset. Vastaajan anonymiteetin varmistamiseksi ilmoituskanavaa hoitaa ulkopuolinen kumppani.


Lisää tietoa kanavasta ja tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseen ovat täällä: https://report.whistleb.com/fi/HKScan  


Lisätietoja:


Markku Suvanto, lakiasioista vastaava johtaja, HKScan Oyj
Soittopyyntöjä hänelle välittää konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskog, puh. 010 570 2142 etunimi.sukunimi@hkscan.com

 

HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.