Ympäristöasiat keskeiset hankkeen toteutuksessa

HKScanin uuden siipikarjatuotantolaitoksen harjannostajaisia vietettiin perjantaina 20. tammikuuta 2017 Rauman Lakarin teollisuusalueella. Viime vuoden alussa käynnistynyt rakennusprojekti etenee aikataulussaan. Rakennus valmistuu keväällä ja laiteasennukset on aloitettu. Tuotantolaitoksen koekäyttö alkaa tulevana kesänä ja tavoitteena on saada projekti kokonaan valmiiksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden loppuun mennessä.

- Olen tyytyväinen siihen, että rakennusprojekti valmistuu suunnitellusti ja pääsemme asentamaan tuotantolaitteistoja aikataulun mukaisesti. Kiitän tähänastisesta hyvästä yhteistyöstä kaikkia projektiin osallistuneita tahoja, niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolella, sanoo HKScanin tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiho.

ulkokuva_web.png

Uusi tuotantolaitos keskittyy yhä kasvavaan siipikarjasegmenttiin ja broilerituotteiden valmistukseen. Tuotantolaitokseen asennettava uusin teknologia tekee mahdolliseksi innovatiivisten Kariniemen®-uutuustuotteiden kehittämisen konsernin koti- ja vientimarkkinoille.

 

Rauman tuotantolaitoksessa on panostettu henkilöstön työturvallisuuteen ja hyvinvointiin

Henkilöstölle Rauman tuotantolaitos tarkoittaa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin merkittävää paranemista modernien ja nykyvaatimukset täyttävien prosessien myötä. Työolojen kehittämisessä ovat olleet mukana HKScanin oman henkilöstön lisäksi Työterveyslaitoksen asiantuntijat, jotka kehittävät mm. tuotantolaitoksen työskentelytapoja. Tavoitteena on minimoida erityisesti kylmäaltistusta vedontorjunnan, kylmänsuojavaatetuksen sekä työn ja tilojen suunnittelun avulla ja optimoida työpisteiden ergonomiaa.


Ympäristöasiat huomioitu toteutuksessa vahvasti

Kaikissa hankinnoissa on hyödynnetty HKScanin vastuullisuusohjelman mukaisia ratkaisuja materiaali-, energia- ja ympäristötehokkuuden näkökulmista. Ympäristöasioissa on panostettu erityisesti energiatehokkuuteen. Uuteen tuotantolaitokseen on tulossa mm. prosessien hukkalämmön hyödyntävä lämmön talteenottojärjestelmä. Viemäröinneissä, jätevesien ja kylmäaineiden käsittelyssä sekä melun osalta on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristöturvallisuuteen.

Kaiken kaikkiaan suunnittelussa on panostettu siihen, että tuotantolaitoksen kokonaispäästöt saataisiin mahdollisimman pieniksi ottamalla käyttöön uutta tekniikkaa ja energiatehokkaita tuotantolinjoja. Tuotantolaitoksen päälämmönlähteenä on kaukolämpö, joka tuotetaan 90 %:sti uusiutuvalla biopolttoaineella, ja jota täydennetään tehokkaalla hukkalämmön talteenottojärjestelmällä.

- Lisäksi olemme suunnitelleet tuotantolaitokseen monenlaisia jatkokehitysmahdollisuuksia. Esimerkiksi energian käyttöä on edelleen tarkoitus tehostaa mm. parantamalla savukaasujen ja jätevesien lämmön talteenottoa ja nostamalla energian omavaraisuusastetta, kertoo Aki Laiho.

havainnekuva_hkscan_rauma.jpg
Havainnekuva HKScanin Rauman tuotantolaitoksesta.

HKScanin historian yksi merkittävimmistä tuotantolaitosinvestoinneista varmistaa osaltaan elintarvikealan työpaikkojen pitkäjänteistä säilymistä Länsi-Suomessa. Investoinnin arvo on yli 80 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Aki Laiho, tuotanto- ja teknologiajohtaja, HKScan Oyj.
Hänelle voi jättää soittopyynnön viestintäjohtaja Marja Siltalan kautta, p. 010 570 2290.

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto vuonna 2015 oli 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä on noin 7 400. www.hkscan.com

 

Kuvia tilaisuudesta
 
web_1.jpg web_1.jpg

Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski, HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen ja Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Wallenius.

 
web_2.jpg

Vieraille tarjottiin maistuvia Kariniemen herkkuja.


 

web_3.jpg

HKScanin tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiho

 

web_4.jpg

 Rakennusprojektista HKScanilla vastaava projektinjohtaja Marita Jaatinen, Kariniemen Kananpoika ja Euran tuotantolaitoksen tuotantojohtaja Jussi Kosomaa.

 

web_5.jpg

Euran tuotantolaitoksen pääluottamusmies Eira Ylitalo-Salo

 

k_11.jpg