Rauman tuotantolaitosinvestointiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut eivät alustavan arvion mukaan koske vakituisen henkilöstön määrän vähentämistä.

Osana HKScanin päätöstä rakentaa broilertuotteisiin erikoistuva tuotantolaitos Raumalle, yhtiö käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Euran yksikössään. Neuvottelut eivät alustavan arvion mukaan koske vakituisen henkilöstön vähentämistä, vaan ne koskevat muun muassa Euran tuotantolaitoksen toimintojen siirtämistä Raumalle ja toimintojen suunniteltua uudelleenorganisointia sekä siitä mahdollisesti johtuvia olennaisiakin vaikutuksia henkilöstöön, mm. työntekopaikkaan ja -tehtäviin.


Muutosta koskevat yhteistoimintaneuvottelut käytiin suurimman osan neuvottelujen kohteena olevan henkilöstön kanssa jo vuonna 2015. Neuvottelut käynnistetään nyt uudestaan, koska edellisen neuvottelukierroksen jälkeen mm. neuvottelujen perusteet, kohderyhmä ja alustava suunnitelma henkilöstövaikutuksista ovat joiltain osin täsmentyneet.


Tänään annetun yhteistoimintaneuvotteluesityksen ja alustavasti suunniteltujen muutosten piirissä on Euran toimipaikan koko henkilöstö. Alustavan arvion mukaan ja aiemmin arvioidusta poiketen suunnitellut muutokset eivät toteutuessaan johtaisi vakituisen henkilöstön vähentämiseen. Yhteistoimintaneuvottelut alkavat keskiviikkona 7.12.2016 ja alustava arvio neuvotteluprosessin kestosta on kuusi viikkoa.

”On hienoa päästä kertomaan, että alustavasti näyttää siltä, ettei vakituista henkilöstöä tarvitse vähentää. Olemme yhdessä henkilöstön kanssa löytäneet hyviä alustavia ratkaisumalleja aiemmin ilmoitetun tehokkuustavoitteen saavuttamiseksi. Alustava suunnitelmamme on aloittaa ensi vuoden alkupuolella koko tuotantolaitoksen henkilöstöä koskeva mittava koulutusohjelma. Suunnitelman mukaan koulutukset olisivat keskeinen osa uuden tuotantolaitoksen käynnistämistä ja ne liittyisivät uuden teknologian vastaanottoon laitokselle. Haluamme panostaa henkilöstömme osaamiseen ja päivittää ammattilaistemme nykytiedot ja -taidot vastaanottamaan uutta teknologiaa ja mahdollisia uusia työskentelytapoja”, kertoo HKScanin tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiho. ”Tämän hetken arvion mukaan meillä on tarvetta myös määräaikaisille työntekijöille aina ensi vuoden lopulle asti”, jatkaa Laiho.


Tuotantolaitoksen rakentaminen käynnistyi tämän vuodesta alussa. Projekti on edennyt aikataulussaan ja sen arvioidaan valmistuvan loppuvuoden 2017 aikana. Tuotantolaitoksessa käytettävä uusin teknologia tekee mahdolliseksi innovatiivisten Kariniemen®-uutuustuotteiden kehittämisen konsernin koti- ja vientimarkkinoille. Kaikissa hankinnoissa hyödynnetään HKScanin vastuullisuusohjelman mukaisia ratkaisuja materiaali-, energia- ja ympäristötehokkuuden näkökulmista. Henkilöstölle uusi tuotantolaitos tarkoittaa mm. työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin merkittävää paranemista modernien ja nykyvaatimukset täyttävien prosessien myötä.


Uusi tuotantolaitos Raumalla keskittyy kasvavaan siipikarjasegmenttiin ja broilerituotteiden valmistukseen. Hanke on yksi HKScanin historian merkittävimpiä tuotantolaitosinvestointeja ja se varmistaa osaltaan elintarvikealan työpaikkojen pitkäjänteistä säilymistä Länsi-Suomessa. Investoinnin arvo on yli 80 miljoonaa euroa. Valmistuttuaan tuotantolaitos työllistää suoraan noin 300 tuotannon työntekijää.

Lisätietoja:
Aki Laiho
, tuotanto- ja teknologiajohtaja, HKScan Group.
Hänelle voi jättää soittopyynnön viestintäjohtaja Marja Siltalan kautta, marja.siltala(at)hkscan.com, p. 010 570 2290.

 

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto vuonna 2015 oli 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä on noin 7 400. www.hkscan.com