HKScanin Forssan tuotantolaitoksella on käynnissä laiton työtaistelu, jossa suurin osa Forssan tuotantolaitoksen työntekijöistä on poistunut laittomasti työstä. Laiton työtaistelu on saanut alkunsa vaatimuksesta vakinaistaa kesälomittajina toimineiden, SEL:in luottamusmiesten nimeämien henkilöiden määräaikaiset työsuhteet Forssan tuotantolaitoksen sikateurastamossa. Teurastamossa ei ole tällä hetkellä tarvetta lisähenkilöille.

HKScan on kuluneella viikolla ennen laittoman työtaistelun alkamista päättänyt vakinaistaa useita määräaikaisessa työsuhteessa olleita henkilöitä Forssan tuotantolaitoksen leikkaamossa ja jatkaa useita määräaikaisten työntekijöiden työsuhteita.   

Laittomalla työtaistelutoimenpiteellä yritetään puuttua työnantajan yksiselitteiseen työnjohto-oikeuteen. Luottamusmiehet ovat esittäneet rajoituksia työtä jatkavien henkilöiden kansallisuuteen liittyen, mikä ei ole HKScanin arvojen eikä toimintaperiaatteiden mukaista. Kansallisuus ei ole missään tilanteessa työsuhteen jatkumisen tai päättymisen peruste.

Laittoman työtaistelun vuoksi työt Forssan tuotantolaitoksessa ovat keskeytyneet joko osittain tai kokonaan. Työtaistelulla ei vielä tässä vaiheessa ole vaikutusta HKScanin muiden tuotantolaitosten toimintaan eikä tuotteiden toimituksiin. Pitkittyessään laiton työtaistelu vaikuttaa myös näihin.  

Forssan tuotantolaitoksen sikalassa olevien eläinten hyvinvoinnista huolehditaan yhteistyössä Eviran eläinlääkäreiden kanssa.  

Laiton työtaistelu HKScanin Forssan tuotantolaitoksessa on yllättävää siksi, että paikkakunnalla on tehty aktiivista ja rakentavaa yhteistyötä, joka on näkynyt erittäin hyvänä tuloksena henkilöstön sitoutumista koskeneessa kyselyssä. Erityisen valitettavaksi laittoman työtaistelun tekee tämänhetkinen markkinatilanne, jossa sikatiloilla olevaa ylituotantoa on pyritty purkamaan mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi HKScan viimeistelee parhaillaan kannattavaan kasvuun tähtääviä strategisia investointihankkeita. 
Forssan tuotantolaitoksessa on aiempina vuosina ollut useita työtuomioistuimessa laittomiksi todettuja työtaisteluita, viimeksi vuonna 2013.

HKScan pahoittelee tilanteesta syntyvää haittaa ja tekee kaikkensa, että laittoman työtaistelun vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi.

HKScanin Forssan tuotantolaitoksessa työskentelee noin 560 henkilöä. Laittoman työtaistelun piirissä on lähes kaikki työntekijätehtävissä olevat henkilöt eli noin 490 henkilöä.

 

Lisätietoja:

Jori Sahlsten, tuotantojohtaja, HKScan Finland, jori.sahlsten(at)hkscan.com. Soittopyyntöjä hänelle välittää viestintäjohtaja Marja Siltala, markkina-alue Suomi, marja.siltala(at)hkscan.com, p. 010 570 2290.