HKScan-konserni on strategiassaan ja toiminnassaan sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja sen systemaattiseen kehittämiseen. HKScanin tärkeimmät yritysvastuun osa-alueet ovat: taloudellinen vastuullisuus, sosiaalinen vastuullisuus, eläinten hyvinvointi ja vastuu ympäristöstä. Lisäksi konserni haluaa varmistaa, että sen toimitusketju on vastuullinen ja läpinäkyvä, ja että sen sidosryhmäyhteistyö ja viestintä toimivat tehokkaasti.

Oman toimintansa kehittämiseksi HKScan toteutti tämän vuoden helmi-maaliskuussa ensimmäisen konsernilaajuisen sidosryhmädialogin. Sen tavoitteena oli selvittää eri sidosryhmien odotuksia, ja kuinka hyvin HKScanin tekemät valinnat vastaavat näihin odotuksiin.

Webpohjaiseen dialogiin kutsuttiin henkilöstön, asiakkaiden, kuluttajien, tuottajien, median ja alihankkijoiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden edustajia kaikilta HKScanin kotimarkkinoilta. Seitsemällä kielellä toteutettuun kyselyyn vastasi 1 179 sidosryhmän edustajaa, joista 70 % oli kuluttajia ja toiseksi eniten, 10 %, omaa henkilöstöä.

”Kulutustavaraliiketoiminnassa toimivana lihayrityksenä halusimme dialogiin vahvan kuluttajaedustuksen. Kuluttajan mielipide siitä, toimimmeko heidän mielestään vastuullisesti ja tarjoammeko oikeanlaisia tuotteita, on ratkaisevaa”, kertoo HKScanin laatu- ja vastuullisuusjohtaja Pia Nybäck.

Tuotteiden turvallisuus ja eläinten hyvinvointi tärkeintä

Sidosryhmien edustajat laittoivat HKScanin vastuullisuustoimintaan liittyviä aiheita tärkeysjärjestykseen, minkä avulla konserni sai tietoa yritysvastuun eri osa-alueiden olennaisuudesta sekä eroista niiden välillä.

Vastausten perusteella tärkein vastuullisuuden alue on eläinten hyvinvointi, sillä useita siihen liittyviä aiheita – kuten ”eläintautien, kuten salmonellan, hallinta”; ”asiallinen eläinten kohtelu tiloilla”;eläinten hyvinvointi alkutuotannossa” ja ” eläinten asianmukainen kohtelu teurastamoilla” – nousi vastuksissa 10:n kärkeen.

Kaikkiaan 66 yksittäisestä aiheesta tärkeimmäksi arvioitiin ”tuotteet, jotka ovat turvallisia syödä”, toiseksi tärkeimmäksi ”lainsäädännön noudattaminen”, ja kolmanneksi ”oikeellinen tuotetieto ja merkinnät”.

Myös HKScan-konsernin johto vastasi kyselyyn, ja sen vastaukset olivat linjassa sidosryhmien vastausten kanssa.

”Tutkimus syvensi ymmärrystämme yritysvastuun merkityksestä eri sidosryhmillemme ja antoi arvokasta lisätietoa. Saadut tulokset ohjaavat osaltaan HKScanin vastuullisuusohjelmaa, jonka tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit integroidaan osaksi päivittäistä johtamista ja toimintaa”, Pia Nybäck sanoo.

 

Lisätietoja: HKScan-konsernin laatu- ja vastuullisuusjohtaja Pia Nybäck, p. 0400 460 605

 

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan, Baltian ja Puolan. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto vuonna 2013 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 11 000. www.hkscan.com