HKScan on liittynyt Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) -järjestöön ja sitoutunut sen myötä edistämään pitkäjänteisesti entistä vahvempaa vastuullisuutta eläinrehuna käytettävän soijan tuotantoketjussa. HKScan takaa, että vuoden 2018 loppuun mennessä kaikki HKScanin koko liha-arvoketjussaan käyttämä soija täyttää RTRS:n tiukat vaatimukset.

rtrs_logo_hkscan_p.jpgSoija on eläinrehun tärkeä proteiinin lähde. Sitoutuminen vastuullisesti tuotetun soijan käyttöön on tärkeä osa kestävää lihantuotantoa, ja se vastaa sidosryhmien odotuksiin toimia vastuullisesti lihantuotannon koko arvoketjussa.

"On ilahduttavaa nähdä, että sidosryhmämme ovat päivä päivältä kiinnostuneempia lihantuotannon vastuullisuudesta. Sitoutumisemme kestävästi tuotettuun soijaan on tärkeä edistysaskel", toimitusjohtaja Hannu Kottonen sanoo. "Vastuullinen lihantuotanto alkaa vastuullisesta rehuntuotannosta. Me ja kumppanimme etenemme vaiheittain kohti vastuullisesti tuotetun soijan tavoitettamme seuraavan viiden vuoden aikana kaikilla kotimarkkinoillamme – Suomessa, Baltiassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Suurin osa Euroopassa käytetystä soijasta tuodaan Etelä-Amerikasta. RTRS määrittää vastuullisen soijantuotannon periaatteet ja kriteerit ja edellyttää lisäksi kolmansien osapuolten tekemiä auditointeja, joilla taataan, että kansallisia ja alueellisia lakeja noudatetaan. Lisäksi näin taataan hyvät työolosuhteet, ympäristövastuun toteutuminen ja kestävät maatalouskäytännöt. HKScan on Euroopan johtavia lihayrityksiä, joten sen sitoutuminen RTRS:ään merkitsee suurta panosta vastuullisesti tuotetun soijan kehitykselle.

Tällä hetkellä soijanviljelyyn voi liittyä erilaisia ongelmia ja haasteita. Nykyiset tavanomaisen tuotannon maankäyttötavat uhkaavat luonnon biodiversiteettiä, häiritsevät luonnollisia ekosysteemejä ja pahentavat ilmaston lämpenemistä. Torjunta-aineita saatetaan käyttää hallitsemattomasti, jolloin paikallinen väestö ja työntekijät voivat altistua myrkyille. Muita mahdollisia eettisiä kysymyksiä ovat maan riistäminen paikallisilta viljelijöiltä, alipalkkaus ja tapaukset, joissa on esiintynyt orjatyövoiman käyttöä.

HKScan on sitoutunut vahvasti edistämään vastuullisemmin tuotettua soijaa, mikä takaa, että koko arvoketju eläinrehusta kuluttajien lautasille on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä.  

Lisätietoja:

 

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan, Baltian ja Puolan. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto vuonna 2013 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 11 000.