HKScanin ilmastodata osoittaa, että ruuantuotannon suurin hiilijalanjälki syntyy rehuntuotannosta. Tämän vuoksi ilmastotoimiemme keskiössä ovat peltoviljelyn resurssitehokkuus ja hiilensidonnan edistäminen maatiloilla yhdessä sopimustuottajien kanssa.

Ilmastotyön vauhdittamiseksi tarjoamme vuoden 2022 aikana tuottajille digitaalisen työkalun, jonka avulla he pääsevät tarkastelemaan oman maatilansa ilmastontyön vaikuttavuutta. Ensimmäisenä työkalun saavat keväällä käyttöönsä osa Kariniemen kotitiloista.

”Tuore tutkimusdatamme osoittaa, että esimerkiksi Kariniemen kotitiloilla tehdään hyvää ilmastotyötä ja tuottajat haluavat olla tulevaisuuden vastuullisuustyön edelläkävijöitä. Meillä on uutta, tilakohtaista hiilijalanjälkidataa yli 60 %:lta Kariniemen kotitiloista jo tässä vaiheessa. Digitaalinen palvelumme tuo uuden näkökulman ruokaketjun ilmastotyöhön, kun tieto ja tavoitteet perustuvat tilakohtaiseen tietoon”, sanoo Ulf Jahnsson, HKScanin alkutuotannon strategisesta kehittämisestä vastaava johtaja.


Lukuisia tapoja ilmastoystävälliseen tuotantoon

Ainutlaatuinen tilakohtainen hiilijalanjälkidata osoittaa, että tilojen välillä on eroja ja meillä on paljon mahdollisuuksia löytää hyviä käytänteitä alkutuotannon hiilijalanjäljen pienentämiseksi.HKScan-Maatilan-ilmastoteot-2021.jpg

Zero Carbon -ilmastosuunnitelman mukaisesti testaamme uudet ratkaisut pilottitiloilla, ja parhaat ratkaisut viedään käytäntöön kaikille markkinoille. Tulevalla kasvukaudella jatkamme esimerkiksi peltojen ravinteiden käytön optimointia satelliittiteknologian avulla Suomessa ja Ruotsissa.

Autamme myös sopimustuottajiamme lisäämään peltojen hiilensidontaa, sillä hiilensidonnalla voidaan vähentää merkittävästi koko ruokaketjun ilmastovaikutuksia. Tavoitteenamme on, että pellot sitovat vuodessa hiilidioksidia 500 kg hehtaaria kohden. Teemme hiilensidonnan tutkimus- ja kehitystyötä suomalaisilla pilottitiloilla yhdessä kumppaniyritysten kanssa.
”Järjestämme ilmastokoulutuksia, joiden tavoitteena on tarjota sopimustuottajillemme käytännön vinkkejä hiilensidontaan ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Ilmastotyön rinnalla haluamme lisätä tilojen tuottavuutta ja edistää paikallisen ruoantuotannon kilpailukykyä”, Jahnsson painottaa.


Lisätietoa:
Ulf Jahnsson, johtaja, alkutuotannon strategiset hankkeet, HKScan, p. +358 400 784 193, ulf.jahnsson@hkscan.com