Call on Carbon -vetoomuksen taustalla on useita yritysmaailman ilmastoyhteisöjä, kuten suomalainen Climate Leadership Coalition, ruotsalainen Haga Initiative ja norjalainen Skift Business Climate Leaders.

Nykyään hiilen hinnoittelun ohjelmat kattavat vain neljäsosan maailman kasvihuonekaasupäästöistä, ja vain murto-osa näistä päästöistä on Pariisin sopimuksen suosittelemissa rajoissa. Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten päästövähennysten toteutuminen edellyttää tehokasta päästöhinnoittelua.

HKScanin ilmastotyön tavoitteena on hiilineutraali ruokaketju vuoden 2040 loppuun mennessä sekä oman tuotannon hiilineutraalius vuoden 2025 loppuun mennessä. Vastuullisen, paikallisen ruoantuotannon edistämisellä yhtiö kantaa vastuunsa yhteiskuntien tärkeiden ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Call on Carbon -hankkeen allekirjoittajat kehottavat valtioita

  1. asettamaan hiilineutraaliustavoitteidensa tueksi Pariisin sopimuksen mukaiset tehokkaat, luotettavat ja tarkoituksenmukaiset hiilipäästöjen hinnoitteluvälineet, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan investointipolun hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi,
  2. yhdenmukaistamaan hiilipäästöjen hinnoitteluvälineensä tarpeen mukaan eri maiden välillä vakaan ja ennustettavan investointiympäristön aikaansaamiseksi ja
  3. valmistelemaan Pariisin sopimuksen artiklan 6 mukaisesti säännöt kansainväliselle markkinamekanismille, joka tukee kustannustehokkaita torjuntatoimenpiteitä, muodostaa tasavertaisen toimintakentän ja minimoi hiilivuodot edistäen entistä kunnianhimoisempia tavoitteita.

> Lisätietoja Call on Carbon -hankkeesta.