UN Global Compact on YK:n vuonna 2000 käynnistämä yritysvastuualoite. Se antaa yrityksille eväitä edistää ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta hyödyntäen Global Compactin kymmentä vastuullisuusperiaatetta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Mukana on jo lähes 13 000 yritystä 160 maasta.

Sitoutuminen UN Global Compactiin on luonnollinen jatke HKScanin pitkäjänteiselle ja tavoitteelliselle vastuullisuustyölle. Olemme jo aiemmin liittäneet Global Compactin ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskevat periaatteet osaksi eettisiä periaatteitamme (Code of Conduct) ja edistäneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteita osana vastuullisuusohjelmaamme.

Keskitymme vastuullisuusohjelmassamme erityisesti viiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteen edistämiseen:

SDG_targets_FI.png

Lue lisää vastuullisuustyöstämme vuosikertomuksen osana ilmestyneestä vastuullisuusraportista ja nettisivuiltamme.