HKScanin tiedote 27.11.2017


HKScan noudattaa kaikissa toimintamaissaan yhtenäistä henkilöstöpolitiikkaa sekä kunkin maan lakeja, asetuksia ja yhteistoimintamenettelykäytäntöjä. Yhtiö kehittää lisäksi suunnitelmallisesti henkilöstön hyvinvointia, johtamista ja avointa vuoropuhelua ja käy tiivistä, faktapohjaista keskustelua henkilöstönsä kanssa kaikissa toimintamaissaan.

HKScan neuvottelee parhaillaan Viron Rakveren yksikön henkilöstön kanssa 17-18.10. olleeseen laittomaan työnseisaukseen liittyvistä näkökulmista ja henkilöstön muutosehdotuksista työehtoihinsa. Lakkoon osallistui 25 työntekijää teurastamon 60 työntekijästä. Yhteensä Rakveren yksikössä työskentelee 750 henkilöä.

Osana Virossa käynnissä olevaa virallista sovitteluprosessia HKScan on toimittanut henkilöstönsä työsuhteisiin liittyvät faktat neuvotteluja johtavalle viranomaiselle. Työt ovat jatkuneet tehtaalla normaalisti, eikä asia ole vaikuttanut HKScanin kykyyn palvella asiakkaitaan sovitulla tavalla.

HKScanin sovitteluviranomaiselle toimittamista tiedoista ilmenee, että Rakveren teurastamolinjalla työskentelevän henkilöstön palkkoja on korotettu vuosittain noin kuusi prosenttia vuosien 2013 ja 2016 välisenä aikana. Teurastamolinjan työntekijöiden ansiotaso on selvästi yli (19 prosenttia) teollisuuden yleisen palkkatason. Palkkojen kehitys on ollut linjassa muun teollisuuden palkkakehityksen kanssa. Yksikön teurastamotyöntekijöiden työsuhteiden keskimääräinen kesto on noin 14 vuotta, mikä kertoo henkilöstön sitoutumisesta yhtiöön.

Yhtiössä tarkastellaan palkkoja normaaliprosessin mukaisesti vuosittain. HKScan seuraa markkinoidensa palkkatason ja kustannusten kehitystä, ja yhtiöllä on tiedossa työntekijöidensä palkkakehitys pitkältä ajanjaksolta. Esimerkiksi Virossa henkilöstön palkkoja tarkasteltiin edellisen kerran tämän vuoden syyskuussa. Yhtiön palkkausjärjestelmää kehitetään edelleen.

Viron työmarkkinat ovat tällä hetkellä murroksessa. HKScan kunnioittaa henkilöstön oikeutta järjestäytymiseen ja sekä neuvottelukäytäntöjä. Käynnissä oleva sovitteluprosessi on osoittanut, että työelämän yhteisiä neuvottelukäytäntöjä ollaan kuitenkin vasta luomassa Virossa. HKScan haluaa kehittää virolaisia työmarkkinoita yhdessä henkilöstönsä kanssa faktapohjaisesti ja suhtautuu Viron sovitteluprosessiin vakavasti.

Viime vuonna HKScanin Virossa toteuttaman sisäisen selvityksen yhteydessä ilmeni toimintataparikkomuksia. Tämän seurauksena yhtiössä tehtiin muun muassa henkilöstövaihdoksia. HKScan on käynnistänyt vuoden 2017 kevään aikana useita työelämää ja johtamiskäytäntöjä kehittäviä toimenpiteitä, joista yksi keskeisimmistä on yhteistoimintakäytäntöjen luominen henkilöstön ja työnantajan välille. Yhtiö on sopimassa uusista yhteydenpitokäytännöistä työntekijöiden kanssa ja kannustaa henkilöstöään osallistumaan yhteistoiminnan kehittämiseen.

HKScanille on tärkeää olla vastuullinen ja kilpailukykyinen työnantajana Virossa myös jatkossa. Yhtiö on tehnyt Viroon merkittäviä investointeja ja ollut näin keskeisenä toimijana rakentamassa virolaista elintarviketeollisuutta 1990-luvun lopulta lähtien.Asiaan liittyviä soittopyyntöjä voi jättää HKScanin mediapalvelun numeroon: 010 570 5700.


HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.