Muutokset HKScan Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

HKScan Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista liittyen HKScan-konsernin osakepalkkiojärjestelmän 2018 ansaintajakson 2018-2020 palkkioiden maksamiseen. 

Osakeannissa luovutetaan 7.5.2021 yhteensä 141 936 yhtiön hallussa olevaa HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinohjelmaan kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 7.2.2018, 8.5.2019 ja 7.4.2021 julkaistuissa pörssitiedotteissa. 

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen. 

Luovutuksen jälkeen HKScanin hallussa on 1 858 064 omaa A-sarjan osaketta.

 

HKScan Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

Heidi Hirvonen, konsernin viestintäjohtaja, puh. 010 570 6072