Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu ilmoitus  

HKScan Oyj ("HKScan" tai "Yhtiö") on saanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan LSO Osuuskunnan (0142110-6) omistamien Yhtiön A-sarjan osakkeiden ja K-sarjan osakkeiden tuottama ääniosuus on 24.6.2019 laskenut alle kahteen kolmasosaan HKScanin äänioikeuksista.

HKScanin osakepääoma koostuu yhteensä 98 951 781 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 93 551 781 kappaletta ja K-sarjan osakkeita 5 400 000 kappaletta. Yksi A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja yksi K-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä Yhtiön yhtiökokouksessa, joten HKScanin kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 201 551 781 ääntä.

LSO Osuuskunnan osuus ilmoituksen mukaan:

%   osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) %   osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu   %- osuus (A+B) Kohdeyhtiön   osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 30,13 % osakkeista,59,43 % äänistä - 30,13 % osakkeista,59,43 % äänistä 98 951 781 osaketta, 201 551 781 ääntä.
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos   liputettu) - - -

Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: osakkeet ja äänet:

Osakesarja/osakelajiISIN-koodi Osakkeiden   ja äänten lukumäärä Osakkeiden   ja äänten %-osuus
Suora(AML   9:5) Välillinen(AML   9:6 ja 9:7) Suora(AML   9:5) Välillinen(AML   9:6 ja 9:7)
A-osake, FI0009006608 25 083 884 - 25,35 % osakkeista.12,45 % äänistä. -
K-osake, FI0009006662 4 735 000 osaketta.94 700 000 ääntä. - 4,78 % osakkeista.46,98 % äänistä. -
A yhteensä 29 458 884 osaketta.119 783 884 ääntä. - 30,13 % osakkeista.59,43 % äänistä. -

HKScan Oyj

Hallitus

Lisätietoja: HKScan Media Service Desk 010 570 5700 tai sähköpostitse: communications@hkscan.com

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Lähes 7 200 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2018 HKScanin liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkscan.com