Vaikuttaminen ja vastuullisuus ovat monipuolisen tehtäväkentän suola

Seppo Noko, Manager, Utilities, on tehnyt erittäin pitkän rupeaman HKFoodsin palveluksessa. Nyt hän on kuitenkin suuntaamassa aikaansa toisenlaiseen tekemiseen, joten on sopiva hetki selvittää, mikä on saanut hänet sitoutumaan työhönsä poikkeuksellisen pitkäjänteisesti.

”Tehtäväkenttäni on todella monipuolinen ja innostava. Työni kautta minulla on mahdollisuus vaikuttaa koko yhtiötä koskeviin asioihin, kuten investointipäätöksiin. Erityisen palkitsevaksi koen kuitenkin sen, että voin edistää ympäristön kannalta entistä parempien ratkaisujen käyttöönottoa tuotantolaitoksillamme”, selventää Seppo Noko pitkän uransa taustoja.

Sepolla on konsernitason vastuu HKFoodsin tuotantolaitosten käyttöhyödykejärjestelmistä, kuten kylmän- ja lämmöntuotantoon liittyvistä ratkaisuista, vesijärjestelmistä, jätevedenpuhdistamoista, paineilma- ja alipainelaitteistoista sekä sähköstä ja muuntamoista. 

”Normaalitilanteessa käyn säännöllisesti kaikilla tuotantolaitoksilla, sillä työssäni on tärkeätä tuntea jokainen laitos tuotantoprosesseineen, toimintatapoineen ja erityispiirteineen sekä pitää yhteyttä paikallisiin kollegoihin.”

Suomen ulkopuolella kollegoiden kanssa työkielenä on englanti, toki Sepolta sujuu myös ruotsi.

Vastuullisuus tuo merkityksellisyyttä

Työ tuotantolaitosten kanssa pitää sisällään käyttöhyödykeratkaisuihin liittyviä arviointeja ja seurantaa, benchmarkkausta sekä ohjausta ja tiedon jakamista. Hän myös varmistaa, että paikallinen toiminta tukee konsernin strategiaa ja on sen arvojen mukaista – vastuullisuus, kuten ympäristöasiat ja turvallisuus, ohjaavat työtä vahvasti.

Juuri mahdollisuus vaikuttaa tuotantolaitosten ja koko konsernin ympäristövaikutuksiin oman työn kautta on Sepon mukaan erityisen merkityksellistä. Hän osallistuu HKFoodsin tuotantoyksiköiden ja niihin liittyvien toimintojen hiilijalanjäljen laskemiseen.

”Minulle on henkilökohtaisesti motivoivaa ja palkitsevaa saada tehdä asioita, jotka hyödyttävät tulevia sukupolvia”, Seppo painottaa.

Mahdollisuus vaikuttaa yhtiön toimintaan ja tulevaisuuteen

Osana konsernin strategisesta kehityksestä ja investoinneista vastaavaa toimintoa, Seppo lähimpine kollegoineen on vahvasti mukana konsernin investointiprosessissa.

”Arvioimme ja haastamme investointisuunnitelmia, saatamme ehdottaa esimerkiksi tekniikkaan liittyviä muutoksia ja tuomme ylipäätään näkemyksiämme esille. Organisaatiomme on matala, joten voimme aidosti vaikuttaa investointeihin liittyvään päätöksentekoon”, Seppo kertoo.

Sinnikäs ja sosiaalisesti taitava ”numeroiden pyörittäjä”

Sepon työhön sisältyy monia osa-alueita, joten herää kysymys, mitä tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii. Hänen mukaansa se edellyttää syvällisen tekniikkaan liittyvän osaamisen ohella myös sitoutumista, halua ”numeroiden jatkuvaan pyörittämiseen”, sinnikkyyttä, pitkäjänteisyyttä, hyvää ihmistuntemusta sekä kykyä kommunikoida näkemyksensä selkeästi ja uskottavasti.
”Avoimuus uusia asioita kohtaan ja valmius uuden oppimiseen ovat myös keskeisiä tässä tehtävässä, sillä toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Toisaalta jatkuva muutos, kuten tekniikan kehittyminen, tuo aina mukanaan myös mahdollisuuksia, mikä tekee tästä työstä äärimmäisen mielenkiintoista”, Seppo toteaa.

Lisätietoja:

Haemme Sepon työlle jatkajaa. Katso hakemus tästä.