Teen rakastamaani työtä eläinten ja niiden hyvinvoinnin parissa

Eläinten hyvinvoinnin kehittäminen on osa HKScanin vastuullisuustyötä. Anna Larsson työskentelee Ruotsissa ja hänen työtehtävänään on eläinten hyvinvoinnin kehittäminen sopimustiloilla, kuljetuksissa ja tuotantoyksiköissä.

Anna Larsson - HKScan Sweden.png

Mitä työhösi kuuluu, eläinten hyvinvoinnista vastaava Anna Larsson?
Minulla on kokonaisvastuu työstä, jota HKScanilla tehdään eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi Ruotsissa. Tuen tässä tehtävässäni koko ketjua, johon sisältyvät sopimustilamme, kuljetus ja tuotantoyksikkömme. Laadin myös pidemmän aikavälin suunnitelmia siitä, missä olemme eläinten hyvinvoinnin osalta 5–10 vuoden päästä.

Miksi eläinten hyvinvointiasioista vastaavaa tarvitaan?
Eläinten hyvinvointi on tärkeää paitsi meille, myös tuottajille, asiakkaille ja kuluttajille. Työtehtävässä koordinoin ja valvon eläinten hyvinvointia läpi ketjun. Olemme jo löytäneet monia ratkaisuja, jotka tukevat eläinten hyvinvointia. Tavoitteenamme on kehittää eläinten hyvinvointia edelleen.

Onko Ruotsissa alan muissa yrityksissä hyvinvointivastaavaa?
Olemme ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa alan ruotsalainen yritys, joka on nimennyt erikseen tällaisen työtehtävän.

Miten opit uutta ja vaikutat alan kehitykseen?
Olen mukana erilaisissa verkostoissa, joissa opin uutta ja voin olla mukana kehittämässä ruotsalaista liha-alaa edelleen.

Mikä työssäsi on parasta?
Parasta työssäni on sen tarjoama vaihtelevuus ja kontaktiverkosto. Rakastan työtäni eläinten ja niiden hyvinvoinnin kehittämisen parissa.