Kuluttajien tietosuojaseloste

Tutustu haluamaasi osioon alla.

HKScan Oyj, 0111425-3, ja/tai sen omistuksessa tai määräysvallassa oleva konserniyhtiö Suomessa (”HKScan”, ”me” tai ”meille”) toimii rekisterinpitäjänä käsitellessään sinua koskevia henkilötietoja. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan sinun ja meidän väliseen viestintään osana HKScanin kuluttajapalveluita tai kuluttajille kohdistettavaa markkinointia.

Tällä sivulle kuvailemme, miten keräämme, käsittelemme ja jaamme henkilötietojasi. Henkilötiedot tarkoittavat kaikkia sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää luonnollisen henkilön tunnistamiseen.

Meille on tärkeää, että sinulla on turvallinen olo sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta henkilötietosi ovat suojattu ja, jotta henkilötietojesi käsittely suoritetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.

Voimme kerätä henkilötietojasi seuraavilla tavoilla:

Henkilötiedot, jotka annat meille itse, esim. täyttäessäsi lomakkeita verkkosivuillamme, ollessasi vuorovaikutuksessa kanssamme verkkosivujemme chat-toiminnallisuuden välityksellä, ottaessasi yhteyttä meihin puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavalla.

Automaattisten menetelmien avulla, esim. saapuessasi verkkosivuillamme, jolloin verkkosivumme kerää automaattisesti verkkotunnistetietojasi (lue lisää henkilötietojesi käsittelystä verkkosivujemme käytön yhteydessä verkkosivujen tietosuojaselosteesta).   

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Kysymyksiin vastaaminen ja palautteiden käsittely

Jos otat meihin yhteyttä palautteen antamista tai kysymysten esittämistä varten, käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme vastata antamaasi palautteeseen tai esittämiisi kysymyksiin. Voit antaa meille palautetta tai esittää kysymyksiä useita eri kanavia pitkin, esim. verkkosivuillamme olevien lomakkeiden kautta, chat-toiminnallisuuden välityksellä tai soittamalla asiakaspalveluumme.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Yhteydenpidossa antamasi tiedot

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsitteleminen on tarpeellista, jotta voimme vastata kysymyksiin ja käsitellä saamaamme palautetta.

Säilytysaika: Henkilötietojasi säilytetään tätä tarkoitusta varten enimmillään 12 kuukauden ajan lukien siitä hetkestä, kun olemme vastanneet kysymykseesi tai pyyntöösi, ellei tietojesi säilyttäminen ole tarpeellista, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin.

 

Valituksiin vastaaminen ja korvausvaatimusten käsittely

Jos otat meihin yhteyttä esittääksesi korvausvaatimuksen, kuten tuotteemme laatua koskevan valituksen ja siihen liittyvän korvausvaatimuksen tuotteemme aiheuttaman vahingon johdosta, käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme vastata valitukseesi sekä käsitelläksemme korvausvaatimuksesi.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Yhteydenpidossa antamasi tiedot
 • Taloudelliset tiedot
 • Terveystiedot

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsitteleminen on tarpeellista, jotta voimme vastata valituksiin ja käsitellä korvausvaatimuksia.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi (tietosuoja-asetuksen 9 (2) (f) artikla). Terveystietojesi käsittely on tarpeellista, jotta voimme vastata ja käsitellä sinun valituksia ja vaatimuksia.

Säilytysaika: Henkilötietojasi säilytetään valituksesi tai vaatimuksesi käsittelyprosessin keston ajan. Käsittelyprosessin päättymisen jälkeen säilytämme henkilötietojasi korkeintaan kymmenen (10) vuotta oikeutettujen etujemme turvaamiseksi, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin.

 

Kuluttajapalveluiden laadunvarmistaminen ja kehittäminen

Tallennamme saamamme puhelut. Tässä yhteydessä voimme käsitellä henkilötietojasi kuluttajapalveluidemme laadun varmistamiseen sekä niiden kehittämiseen liittyen. Voimme esimerkiksi käyttää tallentamiamme puheluita varmistaaksemme, että olet saanut hyvää asiakaspalvelua, tai sisäisissä koulutuksissa kehittääksemme asiakaspalveluamme.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

 • Puhelutallenteet

 

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsitteleminen on tarpeellista kuluttajapalveluiden laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi.  

Säilytysaika: Puhelutallenteita säilytetään 30 päivää puhelun vastaanottamisesta, ellei puhelutallenteen säilyttäminen pidempään ole tarpeellista, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin.

 

Markkinointi ja arvontojen tai kilpailujen järjestäminen

Kun osallistut järjestämäämme arvontaan tai kilpailuun, käsittelemme henkilötietojasi markkinoidaksemme brändiämme suorittamamme arvonnan tai kilpailun yhteydessä. Otamme erikseen yhteyttä arvonnan tai kilpailun voittajiin toimittaaksemme palkinnon. Voit osallistua arvontoihin ja kilpailuihin luovuttamalla meille henkilötietojasi digitaalisilla alustoilla (esim. sosiaalisessa mediassa tai verkkosivuillamme) tai tapahtumissa.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Yhteydenpidossa antamasi tiedot
 • Sosiaalisen median tilit

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsitteleminen on tarpeellista, jotta voimme markkinoida brändiämme suorittamamme arvonnan tai kilpailun yhteydessä sekä toimittaaksemme palkinnon voittajille.

Säilytysaika: Henkilötietojasi säilytetään arvonnan tai kilpailun keston ajan. Arvonnan tai kilpailun päättymisen jälkeen säilytämme henkilötietojasi korkeintaan kolme (3) kuukautta. Jos voitat arvonnassamme tai kilpailussamme ja vastaanotat sen johdosta palkinnon, säilytämme henkilötietojasi enintään kuusi (6) vuotta noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme.

 

Markkinointiviestintä

Jos tilaat uutiskirjeemme tai muuta vastaavaa automaattisesti lähetettävää markkinointisisältöä tai -viestintää, käsittelemme henkilötietojasi toimittaaksemme tilaamaasi sisältöä tai viestintää koskien brändiämme ja tuotteitamme.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot

 

Suostumus. Henkilötietojen käsitteleminen on tarpeellista, jotta voimme toimittaa tilaamaasi sisältöä tai viestintää.

Säilytysaika: Henkilötietojasi säilytetään siihen asti, kun tilauksesi on aktiivinen. Henkilötietosi poistetaan sen jälkeen, kun olet peruuttanut tilauksesi (voit peruuttaa suostumuksesi seuraamalla peruutuslinkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti).

 

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme, esim. kirjanpito- tai verolainsäädäntöön liittyvät velvoitteet.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

Kaikki henkilötietoryhmät, joita on kerätty ja jotka ovat tarpeen lakisääteisten velvollisuuksien täyttämisessä.

Lakisääteinen velvollisuus. Käsittely on tarpeellista lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Säilytysaika: Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin tietty lakisääteinen velvoite edellyttää.

Tarvittaessa jaamme henkilötietojasi myös muiden tahojen kanssa. Henkilötietojesi vastaanottaja on henkilötietojen käsittelijä, ellemme ole ilmoittaneet toisin.

Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien vastaanottajien kanssa:

Palveluntarjoajat

Käytämme erilaisia palveluntarjoajia toteuttaaksemme tässä tietosuojaselosteessa määritetyt käsittelyn tarkoitukset. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi puolestamme ja vastaamme käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntarjoajat tarjoavat meille muun muassa IT- (esim. puhelinjärjestelmän tekninen tuki ja huolto) ja markkinointipalveluita (esim. uutiskirjeen välitys). Palveluntarjoajat saavat käsitellä henkilötietojasi vain näitä tarkoituksia varten ohjeidemme mukaisesti, eivätkä omiin tarkoituksiinsa. Olemme rekisterinpitäjiä henkilötietojen käsittelyssä, jonka palveluntarjoajat suorittavat meidän puolestamme.

Muut vastaanottajat

Tarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi myös muille vastaanottajille (esim. puolustautuaksemme meitä vastaan esitettäviin oikeusvaateisiin tai noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme), jotka toimivat itse rekisterinpitäjinä käsitellessään henkilötietojasi.

Vastaanottaja

Tarkoitus

Laillinen peruste

HKScan konserniyhtiöt

Voimme jakaa tarpeellisia henkilötietoja muille HKScan Oyj:n Suomen konserniyhtiöille sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten tai kehittääksemme toimintaamme, esim. käsitellessämme korvausvaatimuksia, valituksia tai palautteita.

Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista voidaksemme turvata oikeutetut etumme liittyen sisäisiin hallinnollisiin tarkoituksiin tai kehittääksemme toimintaamme.

Viranomaiset

Tarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi viranomaisille, jos meillä on lakisääteinen velvollisuus jakaa tietoja.

Lakisääteinen velvollisuus. Käsittely on tarpeellista lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Ulkoiset neuvonantajat

Voimme jakaa tarvittaessa tietoja ulkoisille neuvonantajille, esim. tilintarkastajille ja asianajotoimistolle, jos laki niin velvoittaa tai jos henkilötietojen jakaminen on tarpeen, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin.

Lakisääteinen velvollisuus ja oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi tai vaihtoehtoisesti, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan esitettyihin oikeusvaateisiin.

Tuomioistuimet, vastapuolet ym.

Voimme jakaa henkilötietojasi tuomioistuimille, vastapuolille ym., jos se on tarpeen puolustautuessamme meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin.

Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista puolustautuaksemme meitä vastaan esitettyihin oikeusvaateisiin.

Lainvalvonta-viranomaiset (esim. poliisi)

Tarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi viranomaisille, jos meillä on lakisääteinen velvollisuus jakaa tietoja.

Lakisääteinen velvollisuus. Käsittely on tarpeellista lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Mahdolliset ostajat ja myyjät

Jaamme henkilötietojasi mahdollisten ostajien ja myyjien kanssa yrityskauppa- tai sulautumistilanteissa.

Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen voidaksemme turvata yrityskauppa- tai sulautumistilanteessa oikeutetut etumme.

Vakuutusyhtiöt

Voimme jakaa henkilötietojasi vakuutusyhtiöille, jos käytämme vakuutuksiamme sinulle suoritettavien korvausten maksamisessa.

Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen voidaksemme turvata oikeutetut etumme.

Pankit

Jaamme henkilötietojasi pankeille, jos suoritamme sinulle korvausta.

Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen voidaksemme tuvata oikeutetut etumme.

Pyrimme aina säilyttämään ja käsittelemään henkilötietojasi Euroopan unionissa/Euroopan talousalueella. Jotkut palveluntarjoajistamme voivat kuitenkin sijaita Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojesi asianmukaiseksi turvaamiseksi varmistamme asianmukaisten suojatoimien käytön niiden palveluntarjoajien suhteen, jotka käsittelevät henkilötietojasi Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisia suojatoimia ovat esimerkiksi kansainvälisiä henkilötietojen siirtoja koskevat tiedonsiirtosopimukset. Jos sinulla on kysymyksiä siitä, mihin maihin henkilötietojasi siirretään ja mitä suojatoimia sovelletaan henkilötietojesi suojaamiseksi tai jos haluat kopion tällaisista suojatoimista, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen privacy@hkscan.com.

Sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Käsittelemme henkilötietojasi siinä laajuudessa, kun tämä on tarpeen oikeuksiesi täyttämiseksi. Tee pyyntö oikeuksiesi käyttämiseksi tietosuojaverkkosivustomme kautta tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa privacy@hkscan.com.

Sinulla on oikeus:

Saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada pääsy sinusta käsittelemiimme henkilötietoihin. Voit pyytää kopion henkilötiedoistasi tällä sivulla. Annamme sinulle nämä tiedot, ellei meillä ole lainmukaista syytä olla jakamatta tietoja tai jos tietojen jakaminen vaikuttaisi haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.

Päivittää henkilötietojasi

Lisäksi sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai täydentämistä.

Peruuttaa suostumuksesi

Siinä laajuudessa, kun käsittelemme henkilötietoja suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus.

Vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuen käsiteltävien henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tässä tilanteessa lopetamme henkilötietojesi käyttämisen, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, ellemme kykene näyttämään, että oikeutettu etumme syrjäyttää tietosuojaan liittyvät etusi, oikeutesi ja vapautesi tai että henkilötietojesi käyttäminen on välttämätöntä oikeusvaateiden hallinnoimiseksi tai puolustamiseksi.

Poistaa henkilötietosi

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Emme kuitenkaan voi poistaa henkilötietojasi, jos esimerkiksi laki velvoittaa meitä säilyttämään tiedot.

Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Jos henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, voimme henkilötietojen säilyttämisen lisäksi käsitellä niitä ainoastaan suostumuksesi perusteella, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka kolmansien osapuolten oikeuksien puolustamiseksi.

Siirtää henkilötietosi (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen)

Sinulla on oikeus pyytää kopio säilyttämistämme henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen). Toisin kuin oikeus päästä käsiksi tietoihin, oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen käsittää vain sellaiset henkilötiedot, jotka olet itse antanut meille tai joita käsittelemme tiettyjen laillisten perusteiden, kuten suostumuksesi, nojalla.

Voimme ajoittain päivittää näitä tietoja, esimerkiksi jos käsittelisimme henkilötietoja uusia tarkoituksia varten, keräisimme uusia henkilötietoryhmiä tai jakaisimme henkilötietoja muiden vastaanottajien kanssa. Tässä tapauksessa ilmoitamme sinulle päivityksestä asianmukaisella tavalla. Tämän tietosuojaselosteen viimeisin versio julkaistaan aina tällä sivulla.

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, otathan meihin yhteyttä. Yhteystietomme löydät alta. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle Suomessa. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

HKScan Oyj
0111425-3
Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku
privacy@hkscan.com

Alla olevasta taulukosta saat lisätietoja käsittelemistämme henkilötietoryhmistä.

Henkilötietoryhmä

Esimerkkejä henkilötiedosta

Perus- ja yksilöintitiedot

 • Etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika
 • Henkilötunnus
 • Lähiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Yhteystiedot

 • Lähiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Yhteydenpidossa antamasi tiedot

 

 • Mikä tahansa henkilötieto, jonka olet antanut osana yhteydenottoasi

Taloudelliset tiedot

 • Pankki tilinumero
 • Korvausta koskevat tiedot

Terveystiedot

 • Antamasi terveystiedot, sisältäen tiedot tapahtumasta sekä mahdollisen lääkärintodistuksen ja valokuvan

Puhelutallenteet

 

Sosiaalisen median tilit

 • Sosiaalisen median profiili, jota käytät ottaessasi meihin yhteyttä