Privatlivspolitik for forbrugere

Læs mere nedenfor.

HKScan Oyj, 0111425-3, og/eller enhver tilknyttet enhed, der ejes eller kontrolleres af HKScan Oyj i Finland (under ét i det følgende benævnt “HKScan”, “vi”, “os”) er dataansvarlig for behandlingen af ​​dine personoplysninger som forbruger. Derfor gælder denne privatlivspolitik mellem dig og os, som en del af HKScans forbrugertjenester eller forbrugermarkedsføringsaktiviteter i Finland.

På denne side beskriver vi, hvordan vi indsamler, behandler og deler de personoplysninger, vi modtager, indsamler og opbevarer. Personoplysninger betyder alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person.

Det er vigtigt for os, at du er tryg ved den måde, vi håndterer dine personoplysninger på. Vi træffer foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet, og at behandlingen af ​​dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende regler for databeskyttelse og vores interne politikker og procedurer.

 

Vi kan indsamle dine personoplysninger på følgende måder:

Personoplysninger, som du giver til os, f.eks. når du udfylder formularer på vores hjemmeside, korresponderer med os via hjemmesidens chatfunktion, via telefon eller e-mail.

Personoplysninger, som vi indsamler eller genererer automatisk, f.eks. når du besøger vores hjemmeside, og vi automatisk indsamler personoplysninger om dig og dit besøg fra cookies, som vi bruger, herunder din IP-adresse, der bruges til at forbinde din enhed til internettet (læs mere om behandling af dine personoplysninger på vores hjemmeside her.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Besvare spørgsmål og håndtere feedback

Hvis du kontakter os med feedback eller stiller spørgsmål, behandler vi dine personoplysninger med det formål at besvare dine spørgsmål og håndtere feedback. Du kan komme med feedback eller spørgsmål til os via forskellige kanaler, f.eks. ved at udfylde og indsende formularer på vores hjemmeside, ved at kommunikere med os via hjemmesidens chatfunktion eller ved at ringe til vores kundeservice.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Din kommunikation

Legitime interesser (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesser i at besvare spørgsmål og håndtere feedback.

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger opbevares i en periode på højst 12 måneder regnet fra den dato, hvor vi besvarede dit spørgsmål eller din anmodning, medmindre det er nødvendigt at opbevare dine personoplysninger med henblik på at etablere, udøve eller forsvare retskrav.

 

Besvare klager og håndtere krav

Hvis du kontakter os for at fremsætte et krav om erstatning, såsom en klage over kvaliteten af ​​vores produkt, og et krav om erstatning på grund af skader forårsaget af vores produkt, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at besvare din klage og håndtere kravet.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Din kommunikation
 • Økonomiske oplysninger
 • Helbredsdata

Legitime interesser (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesser i at besvare klager og håndtere krav.

Behandling er nødvendig for oprettelse, udøvelse eller forsvar af retskrav (persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f). Behandlingen af ​​helbredsdata er nødvendig for at håndtere dit krav.    

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger gemmes under behandlingen af kravet. Efter afslutningen af ​​behandlingen af kravet opbevares dine personoplysninger i en periode på 3 år, medmindre det er nødvendigt at opbevare dine personoplysninger med henblik på at etablere, udøve eller forsvare retskrav.

 

Sikre kvaliteten af ​​og forbedre vores forbrugertjenester

Når du kontakter os telefonisk, optager vi automatisk modtagne opkald. I denne forbindelse kan vi evt. behandle dine personoplysninger med det formål at sikre kvaliteten af og forbedre vores forbrugertjenester. Vi kan f.eks. bruge optagelser af opkald til at sikre, at du har modtaget god service fra os eller for at forbedre kvaliteten af ​​vores forbrugertjenester gennem intern undervisning.  

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Optagne opkald

Samtykke (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a): Optagelse sker kun hvis du giver samtykke til dette.  

Opbevaringsperiode: Opkald der optages, gemmes i en periode på 30 dage efter modtagelse af opkaldet, medmindre det er nødvendigt at gemme opkald med henblik på at etablere, udøve eller forsvare retskrav.

 

Markedsføre vores brand og gennemføre lodtrækninger eller konkurrencer

Når du deltager i lodtrækninger eller konkurrencer, der er arrangeret af os, behandler vi dine personoplysninger med det formål at promovere vores brand i forbindelse med gennemførelsen af ​​den pågældende lodtrækning eller konkurrence. Vi kontakter vindere af lodtrækningen eller konkurrencen direkte for at levere præmien. Du kan deltage i vores lodtrækninger eller konkurrencer ved at give dine personoplysninger til os via digitale platforme (f.eks. sociale medier eller vores hjemmeside) eller ved live-begivenheder.  

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Din kommunikation
 • Konti på sociale medier

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at promovere vores brand i forbindelse med gennemførelse af lodtrækning eller konkurrence (inklusive udlevering af præmier til vinderne).

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger opbevares under den pågældende lodstrækning eller konkurrence. Efter afslutningen af ​​lodtrækningen eller konkurrencen opbevares dine personoplysninger i en periode på 3 måneder. Hvis du vinder i vores lodtrækning eller konkurrence og modtager en præmie, opbevarer vi dine personoplysninger i en periode på højst seks år for at overholde gældende finsk skattelov.

 

Kommunikation til brand-building og marketing-formål

Hvis du abonnerer på nyhedsbreve eller lignende oplysninger, der sendes automatisk, behandler vi dine personoplysninger med det formål at levere det ønskede abonnement eller de ønskede oplysninger til dig, og for at markedsføre vores brand og produkter.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger

Samtykke (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Behandlingen er nødvendig for at levere det ønskede abonnement eller de ønskede oplysninger til dig, og for at markedsføre vores brand og produkter.  

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger opbevares, så længe dit abonnement er aktivt. Dine personoplysninger bliver slettet, når du afslutter dit abonnement tilbage (du kan trække dit samtykke tilbage ved at følge linket om tilbagetrækning eller ved at kontakte os i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger).  

 

Overholde retlige forpligtelser

Vi behandler dine personoplysninger for at opfylde retlige forpligtelser, f.eks. bogføringsmæssige eller skattemæssige forpligtelser.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

Alle kategorier af personoplysninger, der er indsamlet, og som er nødvendige for at opfylde hver enkelt retlige forpligtelse.

Retlig forpligtelse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores retlige forpligtelser.

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger opbevares i en periode, der er nødvendig i forhold til hver enkelt retlig forpligtelse.

 

Såfremt det er nødvendigt, vil vi dele dine personoplysninger med andre. Modtager er databehandler i forhold til behandling af dine personoplysninger, medmindre vi har angivet andet.

Vi deler dine personoplysninger med:

Tjenesteudbydere

For at kunne opfylde formålene med behandlingen af dine personoplysninger, deler vi dine personoplysninger med tjenesteudbydere, som vi anvender. Disse tjenesteudbydere leverer IT-ydelser (f.eks. drift, teknisk support og vedligeholdelse af IT-systemer), konsulentbistand og marketing til os. Disse tjenesteudbydere må kun bruge dine personoplysninger til disse formål og i henhold til vores instruktioner og ikke til egne formål. Vi er dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger, som disse tjenesteudbydere udfører på vores vegne.

Andre modtagere

I visse tilfælde vil vi, hvis det er nødvendigt, dele dine personoplysninger med andre modtagere med henblik på visse formål, f.eks. at opfylde vores retlige forpligtelser eller håndtere og forsvare retskrav.

Modtager

Formål

Retsgrundlag for videregivelse

HKScans koncernselskaber

Vi vil muligvis dele de nødvendige personoplysninger med andre HKScans koncernselskaber til interne, administrative formål, f.eks. i forbindelse med håndtering af dine klager eller krav.

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i forhold til interne, administrative formål.

Offentlige myndigheder

Vi deler nødvendige personoplysninger med de offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtet til at videregive disse oplysninger i henhold til lovgivningen.

Retlig forpligtelse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores retlige forpligtelser.

Eksterne rådgivere

Vi deler nødvendige oplysninger med eksterne rådgivere, f.eks. revisionsfirmaer og advokatfirmaer, hvis vi ifølge lovgivningen er forpligtet til at videregive disse oplysninger eller med henblik på at håndtere og forsvare retskrav.

Retlig forpligtelse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) og legitim interesse (artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores retlige forpligtelser eller for at opfylde vores legitime interesse i forhold til at håndtere og forsvare retskrav.

Domstole, modparter osv.

For at håndtere og forsvare retskrav deler vi personoplysninger med andre parter.

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at administrere og forsvare retskrav.

Retshåndhævende myndigheder, f.eks. politi

Vi deler personoplysninger med de retshåndhævende myndigheder, f.eks. politiet, hvis vi i henhold til loven er forpligtet til at videregive oplysninger.

Retlig forpligtelse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores retlige forpligtelser.

Potentielle købere og sælgere

Vi deler personoplysninger med potentielle købere og sælgere i tilfælde af en erhvervelse af virksomheden eller en fusion.

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at gennemføre overtagelsen eller fusionen.

Forsikringsselskaber

Vi vil muligvis dele dine personoplysninger med forsikringsselskaber, hvis vi bruger vores forsikringer til at dække en erstatning, der udbetales til dig.

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse.

Banker

Vi deler dine personoplysninger med banker, hvis vi udbetaler erstatning til dig.

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse.

Vi stræber altid efter at opbevare og behandle personoplysninger inden for EU/EØS. Nogle af vores tjenesteudbydere er dog placeret uden for EU/EØS, og i sådanne tilfælde behandles personoplysninger uden for EU/EØS. For at sikre, at personoplysninger er beskyttet, sørger vi for, at der forefindes passende sikkerhedsforanstaltninger i forhold til de tjenesteudbydere, der håndterer dine personlige uden for EU/EØS, f.eks. ved hjælp af dataoverførselsaftaler (som indeholder standardbestemmelser om databeskyttelse, der er vedtaget af EU-Kommissionen). Hvis du har spørgsmål om, hvilke lande dine personoplysninger overføres til, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger vi tager for at beskytte dine personoplysninger, eller hvis du vil anmode om en kopi af sikkerhedsforanstaltningerne og sikkerhedsoplysningerne i de tilfælde, hvor de er tilgængelige, bedes du kontakte os på privacy@hkscan.com.

I henhold til databeskyttelsesreglerne har du visse rettigheder i relation til behandlingen af ​​dine personoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde dine rettigheder. Ønsker du at udøvelse af dine rettigheder, kan du sende os en anmodning via vores hjemmeside om databeskyttelse eller ved at kontakte os på privacy@hkscan.com.

Du har ret til at:

Få indsigt i dine personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger om dig, som vi behandler. Du kan anmode om en kopi af dine personoplysninger gennem vores hjemmeside om databeskyttelse, som kan findes her. Vi udleverer oplysningerne, medmindre vi har lovlige grunde til ikke at dele disse oplysninger, eller hvis deling af oplysninger vil påvirke andres rettigheder og friheder.

Opdatere dine personoplysninger

Derudover har du ret til at anmode om, at forkerte eller ufuldstændige personoplysninger rettes eller gøres fuldstændige.

Trække samtykke tilbage

I det omfang vi baserer vores behandling af personoplysninger på dit samtykke, har du til enhver tid ret til mig at trække dit samtykke tilbage.

Gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger baseret på en legitim interesse af grunde, der vedrører din særlige situation. I en sådan situation vil vi stoppe med at bruge dine personoplysninger, hvor behandlingen er baseret på en legitim interesse, medmindre vi kan påvise, at vores interesser tilsidesætter din interesse i beskyttelse af oplysningerne, eller at brugen af ​​dine personoplysninger er nødvendig for at håndhæve eller forsvare retskrav.

Slette dine personoplysninger

Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes. Vi kan dog ikke slette dine personoplysninger, hvis vi for eksempel er retligt forpligtet til at opbevare oplysningerne.

Begrænse brugen af ​​dine personoplysninger

Du har under visse omstændigheder ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger bliver begrænset. Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger er begrænset, må vi kun, udover at gemme oplysningerne, behandle dine personoplysninger med dit samtykke for at etablere, udøve eller forsvare retskrav eller for at forsvare andres rettigheder.

Udtræk af dine personoplysninger (dataportabilitet)

Endelig har du ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, som vi gemmer om dig, i et struktureret, almindelig brugt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Sammenlignet med retten til indsigt, omfatter retten til dataportabilitet kun personoplysninger, som du selv har givet til os, og som vi behandler ud fra visse retsgrundlag, f.eks. dit samtykke.

Vi kan til enhver tid opdatere disse oplysninger, f.eks. hvis vi behandler personoplysninger til nye formål, indsamler yderligere kategorier af personoplysninger eller deler personoplysninger med andre modtagere. I sådanne tilfælde underretter vi dig på rimelig vis. Den seneste version af oplysningerne offentliggøres altid på denne side.

Hvis du har spørgsmål angående behandlingen af ​​dine personoplysninger, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed inden for dit retsområde.

HKScan Oyj

Virksomhedens CVR-nummer: 0111425–3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-mail: privacy@hkscan.com

Se tabellen herunder for yderligere oplysninger om kategorierne af personoplysninger, som vi behandler.

Kategori

Eksempler på personoplysninger

Identitetsoplysninger

 • Fornavn, efternavn
 • Fødselsdato
 • Personligt identitetsnummer

Kontaktoplysninger

 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail-adresse

Din kommunikation

 • Eventuelle personoplysninger, du inkluderer i din kontakt

Økonomiske oplysninger

 • Oplysninger om bankkonto
 • Oplysninger om erstatning

Helbredsdata

 • Helbredsoplysninger, der er leveret af dig, herunder oplysninger om hændelsen, medicinske erklæringer og fotos

Optagne opkald

 

Konti på sociale medier

 • Profil på den sociale mediekonto, du bruger, når du kontakter os