Formular til anmodning om indsigt i personoplysninger

Databeskyttelsesforordningens artikel 15

Du kan benytte formularen nedenfor, hvis du vil udøve din rettighed som registreret. Vi verificerer din identitet, inden vi behandler din anmodning.

I Finland, Sverige, Danmark og Estland sker identifikation af registrerede elektronisk via en separat procedure, som du vil modtage yderligere oplysninger om.

I andre lande med HKScan-aktiviteter sker identifikation af registrerede ved fremvisning af ID-dokumentation over for HKScans udvalgte kontaktpersoner.

Din anmodning vil normalt blive behandlet inden for en måned.

 

Den registrerede, der anmoder om oplysninger:

Den registrerede, der anmoder om oplysninger:

Jeg har haft kontakt med HKScan i
Personoplysningerne kan leveres til mig via

Ved at sende denne anmodning accepterer jeg, at mine personoplysninger behandles med henblik på at opfylde dine rettigheder som registreret. (Privacy Notice for Web Browsing)

Hvis du ønsker at udøve andre af de rettigheder, som du som registreret har, eller hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse, kan du kontakte os på privacy@hkscan.com

Ved at sende denne anmodning accepterer jeg, at mine personoplysninger behandles med henblik på at opfylde dine rettigheder som registreret. (Privacy Notice for Web Browsing)

Hvis du ønsker at udøve andre af de rettigheder, som du som registreret har, eller hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse, kan du kontakte os på privacy@hkscan.com