Formularz żądania dot. danych osobowych

Artykuł 15 RODO

Możesz skorzystać z formularza znajdującego się poniżej, aby skorzystać z praw jakie masz jako osoba, której dane dotyczą.

Zweryfikujemy Państwa tożsamość zanim rozpoczniemy przetwarzanie skierowanego do nas żądania.

W Finlandii, Szwecji, Danii i Estonii identyfikacja osób, których dane dotyczą, odbywa się drogą elektroniczną poprzez oddzielną procedurę, która zostanie przedstawiona później.

W pozostałych krajach, w których HKScan prowadzi działalność identyfikacja osoby, których dane dotyczą jest przeprowadzana poprzez okazanie dowodu tożsamości osobie kontaktowej w zakresie danych osobowych z ramienia HKScan.
 
Twoje żądanie będzie procedowane zasadniczo w trakcie jednego miesiąca.

 

Informacje wymagane od podmiotu danych:

Informacje wymagane od podmiotu danych:

Kontaktowałem się z HKScan w:
Dane osobowe mogą zostać do mnie dostarczone poprzez

Wysyłając to żądanie, przyjmuję do wiadomosci że moje dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia praw osoby, której dane dotyczą (proszę przeczytać więcej o przetwarzaniu Twoich danych w celu wypełnienia praw podmiotu danych tutaj albo skierować się do administratora strony internetowej.

Jeśli chcesz skorzystać z innych praw osoby, której dane dotyczą lub masz pytania związane z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez: privacy@hkscan.com

Wysyłając to żądanie, przyjmuję do wiadomosci że moje dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia praw osoby, której dane dotyczą (proszę przeczytać więcej o przetwarzaniu Twoich danych w celu wypełnienia praw podmiotu danych tutaj albo skierować się do administratora strony internetowej.

Jeśli chcesz skorzystać z innych praw osoby, której dane dotyczą lub masz pytania związane z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez: privacy@hkscan.com