HKScan Oyj on 28.3.2024 vastaanottanut LSO Osuuskunnalta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan LSO Osuuskunnan määräysvaltaan kuuluvan yhteisön HKScan Oyj:n omistusosuus HKScan Oy:n osakkeista on 27.3.2024 ylittänyt viiden (5) prosentin liputusrajan.

Ilmoituksen mukaan HKScan Oyj on 27.3.2024 tiedottanut hankkineensa yhteensä 7 534 750 omaa osakettaan. HKScan Oyj on LSO Osuuskunnan määräysvallassa, joten liputusilmoitus koskee HKScan Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden hankinnan aiheuttamaa HKScan Oyj:n liputusrajan ylitystä. HKScan Oyj:n omien osakkeiden osuus HKScan Oyj:n osakkeista on 27.3.2024 ylittänyt viisi (5) prosenttia. HKScan Oyj:n hallussa olevat omat osakkeet eivät tuota oikeuksia yhtiössä osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisesti.

LSO Osuuskunnan osuus ilmoituksen mukaan: 


% osakkeista ja äänistä
% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-
rajan saavuttamisen 
tai rikkoutumisen jälkeen
39,27 % osakkeista
59,43 % äänistä
- 39,27 % osakkeista
59,43 % äänistä
98 951 781 osaketta
201 551 781 ääntä
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
30,13 % osakkeista
59,43 % äänistä
- 30,13 % osakkeista
59,43 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
A-osake, ISIN-koodi FI0009006308 25 083 884 8 376 408 osaketta0 ääntä 25,35 % osakkeista
12,45 % äänistä
8,47 % osakkeista
0,00 % äänistä
K-osake, ISIN-koodi FI0009006662 4 735 000 osaketta
94 700 000 ääntä
665 000 osaketta
0 ääntä
4,79 % osakkeista  46,99 % äänistä 0,67 % osakkeista
0,00 % äänistä
A Yhteensä 38 860 292 osaketta
119 783 884 ääntä
39,27 % osakkeista
59,43 % äänistä

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä  %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
LSO Osuuskunta 30,13 % osakkeista
59,43 % äänistä
30,13 % osakkeista
59,43 % äänistä
HKScan Oyj 9,14 % osakkeista
0,00 % äänistä
9,14 % osakkeista
0,00 % äänistä

HKScanin osakkeet jakautuvat kahteen osakesarjaan seuraavasti: A-osakkeita on 93 551 781 kpl (94,54 % kokonaisosakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (5,46 % kokonaisosakemäärästä). Kullakin A-osakkeella on yksi (1) ääni ja kullakin K-osakkeella on kaksikymmentä (20) ääntä.

Lisätiedot: 
Markku Suvanto, Hallintojohtaja, puh. 010 570 6914 tai sähköpostitse markku.suvanto@hkscan.com
HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com 
 

110 vuoden kokemuksella me HKScanissa teemme elämästä maistuvampaa – tänään ja huomenna. Strateginen tavoitteemme on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi ja Tanska, missä noin 3 600 ammattilaistamme valmistaa vastuullista ja paikallisesti tuotettua ruokaa kuluttajien erilaisiin ruokahetkiin. Tunnettuja tuotemerkkejämme ovat HK®, Kariniemen®, Via® ja Rose®. Kehitämme ilmastoystävällisempää tapaa tuottaa ruokaa. Pörssilistatun HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2023 oli lähes 1,2 miljardia euroa. www.hkscan.com.