Sisäpiiritieto: Väliaikainen poikkeaminen HKScanin joukkovelkakirjalainan ehdoista hyväksytty kirjallisessa menettelyssä

HKScan Oyj ("Yhtiö") ilmoitti 13.12.2022 aloittavansa kirjallisen menettelyn koskien Yhtiön 24.3.2025 erääntyviä 90.000.000 euron senioriehtoisia, vakuudettomia ja kiinteäkorkoisia velkakirjoja (ISIN: FI4000490990) ("Velkakirjat"). Kirjallinen menettely koskee väliaikaista poikkeamista Velkakirjojen ehtoihin sisältyvästä kovenantista. 

Tänään Yhtiö ilmoittaa, että kirjallisessa menettelyssä toimitettiin tarpeellinen määrä vastauksia, jotta kirjallinen menettely oli päätösvaltainen ja yli viidenkymmenen prosentin enemmistö annetuista äänistä äänesti ehdotetun väliaikaisen poikkeamisen puolesta jo ennen äänestysajan päättymistä 23.12.2022. Siten äänestys on suljettu ja ehdotettu väliaikainen poikkeaminen Velkakirjojen ehtoihin sisältyvästä kovenantista katsotaan hyväksytyksi Velkakirjoja koskevassa kirjallisessa menettelyssä. 

Hyväksymispalkkio ("Approval Fee", kuten määritelty kirjallista menettelyä koskevassa ilmoituksessa) maksetaan 13.1.2023 kaikille Velkakirjojen haltijoille, jotka ovat 5.1.2023 rekisteröitynä Velkakirjojen haltijaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään luetteloon Velkakirjojen haltijoista omistajana tai hallintarekisteröinnin hoitajana. Lisäksi Ennakkoäänestyspalkkio ("Early Voting Fee", kuten määritelty kirjallista menettelyä koskevassa ilmoituksessa) maksetaan 13.1.2023 niille Velkakirjojen haltijoille, jotka ovat äänestäneet kirjallisessa menettelyssä ehdotuksen puolesta tai sitä vastaan antamalla pätevän äänensä viimeistään 20.12.2022 kello 15.00 mennessä.

”Olemme tyytyväisiä, että suurin osa velkakirjojen haltijoista ilmoitti tukensa ehdotukselle jo ennen varsinaisen äänestysajan päättymistä. Sitä voidaan pitää merkkinä myönteisestä suhtautumisesta HKScanin Baltian liiketoimintojen myyntiin, josta kerroimme 13.12.2022. Yrityskauppa parantaa HKScanin kannattavuutta ja vahvistaa tasetta. Lisäksi myynti edistää mahdollisuuksiamme parantaa tuotannollista tehokkuuttamme ja toteuttaa pitkän aikavälin strategiaamme, jonka tavoitteena on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi," sanoo HKScanin vt. toimitusjohtaja Juha Ruohola.

Lisätietoja on saatavilla Yhtiön 13.12.2022 julkistamasta pörssitiedotteesta ja sen liitteenä olevasta kirjallista menettelyä koskevasta ilmoituksesta.

Yhtiö on nimennyt Nordea Bank Abp:n neuvonantajakseen Velkakirjoja koskevassa kirjallisessa menettelyssä. 

HKScan Oyj

Juha Ruohola
vt. toimitusjohtaja

Lisätietoja:
HKScan Oyj:
Juha Ruohola, vt. toimitusjohtaja, HKScan Oyj, puh. 0400 647 160
Jyrki Paappa, talousjohtaja, HKScan Oyj, puh. 050 556 6512
HKScan Media Service Desk, sähköposti: communications@hkscan.com, puh. 010 570 5700 

Nordea Bank Abp, sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com, puh. +45 6136 0379