HKScan alentaa vuoden 2022 taloudellista ohjeistusta

HKScan Oyj on päättänyt alentaa yhtiön vuoden 2022 taloudellista ohjeistusta. Päivitetyn ohjeistuksen mukaan HKScanin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan laskevan vertailuvuodesta, mutta pysyvän voitollisena. Taloudellista ohjeistusta on päätetty alentaa energiamarkkinoiden voimakkaasti muuttuneen tilanteen vuoksi. Energiamarkkinoiden epävarmuus koskee kaikkia HKScanin kotimarkkinoita ja vaikuttaa konsernin liiketulokseen suojaustoimista huolimatta. 

HKScanin aikaisempi 10.2.2022 julkaistu ohjeistus vuodelle 2022

Vuonna 2022 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2021. Alkuvuoden 2022 vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailukautta heikompi yhtiön tuloskehitykseen voimakkaasti vaikuttavasta inflaatiosta sekä kansainvälisestä liha- ja viljamarkkinan merkittävästä epätasapainosta johtuen. Koko vuoden tuloskehitykseen vaikuttaa merkittävästi kansainvälisen liha- ja viljamarkkinan kehitys.

HKScan Oyj

Hallitus

Lisätiedot: 
Talousjohtaja Jyrki Paappa, puh. 010 570 2512
HKScanin Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com