HKScanin toimintakertomus, tilinpäätös, palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 julkaistu

HKScanin hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 2020 sekä vuoden 2020 palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteinä sekä osoitteessa www.hkscan.com > Sijoittajat.

Toimintakertomus ja tilinpäätös on julkaistu osoitteessa:
https://www.hkscan.com/fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit-ja-muut-esitysaineistot/

Palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu osoitteessa:
https://www.hkscan.com/fi/sijoittajat/hallinto/selvitykset/

HKScan julkaisee vuoden 2020 vuosikertomuksen aiemmin tiedotetun mukaisesti viikolla 11. Se sisältää myös yhtiön vastuullisuusraportin. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista on julkaistu osana hallituksen toimintakertomusta.

HKScan Oyj

Heidi Hirvonen
Konsernin viestintäjohtaja

Lisätietoja: HKScan Media Service Desk 010 570 5700 
tai sähköpostitse: communications@hkscan.com