HKScan myi Vantaan kiinteistönsä maapohjan ja rakennukset Sagax Finland Asset Managementille

HKScan-konserni on myynyt yhtiön hallituksen päätöksellä Vantaan kiinteistönsä maapohjan ja rakennukset kiinteistösijoittaja Sagax Finland Asset Management Oy:lle, joka on Nasdaqin Tukholmassa listatun AB Sagaxin tytäryhtiö. Kauppahinta on lähes 77 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ole merkittävää tulosvaikutusta HKScanin kuluvan vuoden tulokseen. Kaupan yhteydessä sovittu vuokrasopimus antaa HKScanille mahdollisuuden jatkaa ja kehittää liiketoimintaansa Vantaalla seuraavat 20 vuotta. Sopimus sisältää myös option lisävuosista.

”Ostimme Vantaan tontin keväällä 2020 turvataksemme toimintamme jatkuvuuden, sillä yksikön teknis-taloudellinen käyttöikä jatkuu pitkälle 2030-luvulle. Olemme etsineet laajennusta kiinteistön omistuspohjaan ja päätyneet nyt julkistettuun ratkaisuun, sillä se mahdollistaa meille pitkäjänteisen liiketoiminnan kehittämisen Vantaalla. Kiinteistön myynti mahdollistaa myös HKScanin korollisten lainojen määrän merkittävän pienenemisen, mikä laajentaa rahoituspohjaa yhtiön strategian toteuttamiselle”, sanoo HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä.

Tehdyn kaupan myötä HKScanin rahoituksen rakenne monipuolistuu. Tässä yhteydessä sovitun pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokravastuut kirjautuvat kuitenkin IFRS:n mukaisesti yhtiön taseeseen leasingvelkana. Tästä johtuen sopimus pienentää yhtiön nettovelkaa noin 10 miljoonalla eurolla ja osakekohtaista nettovelkaa 10 eurosenttiä osakkeelta. HKScanin Vantaasta maksama vuokra tulee olemaan noin viisi miljoonaa euroa vuodessa, vastaavasti yhtiöön ei jatkossa kohdistu Vantaan kiinteistöön liittyvä poistoja ja rahoituskulut alenevat. 

”Pitkäaikainen vuokrasopimus mahdollistaa liiketoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen sekä uusia muotoja saavan ruoan valmistuksen että asiakastoimitusten osalta lähellä pääkaupunkiseudun kasvavaa kuluttajakeskittymää. Lyhyemmät kuljetusmatkat ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä myös ympäristönäkökulmat huomioiden. Vantaan logistinen sijainti ja kyvykkyys tarjoavat myös mielenkiintoisen alustan kumppanuuksiin muiden elintarvikeyritysten kanssa”, sanoo toimitusjohtaja Tero Hemmilä.

HKScan valmistaa Vantaalla aterioita ja lihavalmisteita vuosittain noin 50 miljoonaa kiloa. Alueella sijaitsevan logistiikkakeskuksen kautta toimitetaan vuosittain tuotteita asiakkaille lähes 120 miljoonaa kiloa. Vantaan yksikössä työskentelee lähes 700 ruoka-alan ammattilaista.

HKScan osti Vantaan tontin huhtikuussa 2020 LSO Osuuskunnalta käyttäen maanvuokrasopimukseen sisältynyttä etuosto-oikeutta. Kauppahinta oli noin 36 miljoonaa euroa ja vastasi tarjousta, jonka LSO Osuuskunta oli saanut kolmannelta osapuolelta. Nyt tehty kauppa sisältää maapohjan lisäksi myös kiinteistöllä olevat rakennukset. 

HKScan Oyj

Tero Hemmilä
toimitusjohtaja 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tero Hemmilä, puh. 010 570 2012
Viestintäjohtaja Heidi Hirvonen, puh. 010 570 6072