HKScanin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020 

HKScanin tulosparannus jatkui, kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli paras kvartaalitulos viiteen vuoteen

Heinä-syyskuu 2020

 • HKScanin liikevaihto oli 438,3 (439,4) miljoonaa euroa.
 • Liiketulos parani 3,2 miljoonalla eurolla ja oli 7,7 (4,5) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos parani 3,7 miljoonalla eurolla ja oli 8,2 (4,5) miljoonaa euroa.
 • Kaikki markkina-alueet tekivät voitollisen vertailukelpoisen liiketuloksen.
 • Koronapandemia hidasti tulosparannusta ja sen vaikutus oli voimakkainta Suomessa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli HKScanin paras kvartaalitulos sitten vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen.
 • Vuositasolla (rullaava 12 kuukautta) vertailukelpoinen liiketulos nousi 10,6 miljoonaan euroon.
 • Liiketoiminnan rahavirta heikkeni 5,9 miljoonalla eurolla ja oli 2,8 (8,7) miljoonaa euroa. 

Tammi-syyskuu 2020

 • HKScanin liikevaihto kasvoi 2,1 prosentilla ja oli 1 308,1 (1 280,6) miljoonaa euroa. 
 • Liiketulos parani 20,5 miljoonalla eurolla ja oli 3,8 (-16,7) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos parani 12,9 miljoonalla eurolla ja oli 4,9 (-8,0) miljoonaa euroa. 
 • Liiketulosta paransivat kaupalliset onnistumiset kaikilla markkina-alueilla. Vähittäiskauppamyynti kasvoi selvästi pandemian seurauksena, mutta food service -myynti jäi merkittävästi vertailukautta pienemmäksi. 
 • Liiketoiminnan rahavirta parani 12,7 miljoonalla eurolla ja oli 23,3 (10,6) miljoonaa euroa. 
 • Korollinen nettovelka oli 323,1 (308,8) miljoonaa euroa, ja nettovelkaantumisaste 103,2 (90,1) prosenttia. Lukuihin sisältyy 37,7 miljoonan euron investointi Vantaan tonttiin.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomat. 

Näkymät vuodelle 2020

Vuonna 2020 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2019.

Avainluvut, liikevaihto

(miljoonaa euroa) 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 2019
Liikevaihto 438,3 439,4 1 308,10 1 280,60 1 744,40
    Suomi 190,0 190,2 563,4 559,1 770,6
    Ruotsi 162,2 161,4 477,6 478,6 652,1
    Baltia 44,1 43,9 132,0 125,5 168,5
    Tanska 42,0 43,9 135,1 117,3 153,3

Avainluvut, liiketulos

(miljoonaa euroa) 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 2019
Liiketulos 7,7 4,5 3,80 -16,70 -23,20
 - % liikevaihdosta 1,7 1,0 0,3 -1,3 -1,3
Vertailukelpoinen liiketulos 8,2 4,5 4,9 -8,0 -2,2
 - % liikevaihdosta 1,9 1,0 0,4 -0,6 -0,1
    Vertailukelpoinen liiketulos, Suomi 1,4 1,3 -4,3 -4,3 -1,7
     - % liikevaihdosta 0,7 0,7 -0,8 -0,8 -0,2
    Vertailukelpoinen liiketulos, Ruotsi 5,9 3,6 11,7 5,6 12,0
     - % liikevaihdosta 3,6 2,3 2,5 1,2 1,8
    Vertailukelpoinen liiketulos, Baltia 1,8 1,7 3,8 3,5 5,1
     - % liikevaihdosta 4,2 3,8 2,8 2,8 3,0
    Vertailukelpoinen liiketulos, Tanska 1,0 -0,1 1,7 -4,3 -5,3
     - % liikevaihdosta 2,3 -0,3 1,3 -3,6 -3,5

Avainluvut, muut

(miljoonaa euroa) 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 2019
Voitto ennen veroja 5,6 1,8 -2,90 -25,60 -34,50
 - % liikevaihdosta 1,3 0,4 -0,2 -2,0 -2,0
Tilikauden voitto 3,7 0,4 -6,4 -26,9 -37,5
 - % liikevaihdosta 0,9 0,1 -0,5 -2,1 -2,2
Tulos/osake, euroa 0,03 -0,01 -0,1 -0,41 -0,52
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 0,03 -0,01 -0,09 -0,29 -0,26
Liiketoiminnan rahavirta 2,8 8,7 23,3 10,6 59,2
Rahavirta investointien jälkeen -5,2 3,2 -47,9* -13,8 27,6
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 0,1 -2,6 -3,1
Korollinen nettovelka     323,1 308,8 275,8
Nettovelkaantumisaste %   103,2 90,1 84,8

* Sisältää 37,7 miljoonan euron investoinnin Vantaan tonttiin.

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä

HKScanin heinä-syyskuun 2020 vertailukelpoinen liiketulos oli yhtiön paras kvartaalitulos sitten vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen. Heinä-syyskuun 2020 vertailukelpoista liiketulosta parempi saman kvartaalin tulos saavutettiin viimeksi vuonna 2012. Olen tyytyväinen yhtiön tuloskehitykseen, kun otetaan huomioon markkinoihin vaikuttaneet erittäin vakava ja edelleen jatkuva koronapandemia sekä Saksassa seurantakauden loppupuolella todettu afrikkalainen sikarutto. Kannattavuutemme on luonnollisesti riittämättömällä tasolla ja jatkamme tavoitteellista työtä sen merkittäväksi parantamiseksi. 

Heinä-syyskuussa konsernin liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja vertailukelpoinen liiketulos 8,2 miljoonaa euroa, mikä on lähes 4 miljoonaa euroa vertailukautta parempi. Varastojen tilapäisestä kasvusta johtuen liiketoiminnan rahavirta heikkeni 5,9 miljoonaa euroa vertailukaudesta. 

Tammi-syyskuussa konsernin liikevaihto kasvoi yli 2 prosenttia ja vertailukelpoinen liiketulos parani lähes 13 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Liiketoiminnan rahavirta vahvistui 12,7 miljoonalla eurolla. Rullaavan 12 kuukauden vertailukelpoinen liiketulos nousi syyskuun lopussa 10,6 miljoonaan euroon. 

Kaikki liiketoimintayksikkömme onnistuivat parantamaan kolmannen vuosineljänneksen aikana vertailukelpoista liiketulostaan vertailukaudesta, vaikka pandemian välittömät ja välilliset vaikutukset heikensivät liiketulostamme kysynnän ja markkinahintojen muutosten kautta. Suurimmat tulosparantajat olivat Ruotsi ja Tanska. Baltiassa operatiivinen liiketoiminta kehittyi vahvasti. Suomen tuloskehitys oli hieman vertailukautta parempi. Merkittävimmät tekijät Suomen maltilliseen tuloskehitykseen olivat pandemiasta aiheutunut myynnin rakenteen muutos sekä Rauman siipikarjayksikön haasteiden jatkuminen. Raumalla toiminta on edistynyt, mutta kokonaisuutena emme ole päässeet tavoitteen mukaiselle tasolle, mikä korostaa aiemmin päätetyn investoinnin tarvetta tuotantoprosessin alkupäähän. Rauman investointi toteutetaan pääosin vuoden 2021 alkupuolella. Kaikissa liiketoimintayksiköissä onnistuttiin kaupallisilla toimilla ja tuotannon tehokkuuden parantamisella sekä hyvällä kustannuskurilla pitämään tuloskehityksen suunta oikeana. 

Tammi-syyskuussa HKScanin siipikarjatuotteiden myynnin vahva kasvu jatkui vähittäiskaupassa, minkä lisäksi myyntimme vahvistui myös punaisen lihan ja lihavalmisteiden kategorioissa. Valmisruokien kategoriassa kasvu on ollut maltillista emmekä ole vielä päässeet siinä tavoitteen mukaiseen kasvuun. Yhtiö on edennyt uusiin tuotekategorioihin kumppanuuksien kautta. Leivon Leipomon kanssa perustettu Boltsi Oy sekä yhteistyösopimus HesPro (Finland) Oy:n kanssa kasviproteiinituotteissa luovat pohjaa kasvulle uusissa tuotekategorioissa ja uusiin raaka-ainepohjiin.

Kolmannella vuosineljänneksellä kuluttajakysyntä oli edelleen vahvaa vähittäiskaupassa, mutta kysyntä food service -kanavassa jatkui normaalia heikompana kaikilla kotimarkkina-alueillamme. Koronapandemiasta johtuvat food service -alan toimijoita koskeneet viranomaisrajoitukset vaikuttivat selvästi myyntiimme ja sen myötä katsauskauden liikevaihtoon ja myyntikatekertymään. Vaikutus oli voimakkain Suomessa, mutta oli selvä myös muilla kotimarkkinoillamme. 

Vuosineljänneksen lopulla Saksassa ilmennyt afrikkalainen sikarutto laski voimakkaasti sianlihan markkinahintoja Euroopassa ja aiheutti välittömästi välillisen tulosvaikutuksen Baltian liiketoimintaamme kuuluvan biologisen omaisuuserän arvon alentumisena. Lisäksi Euroopan sianlihan hinnan lasku vaikutti liikevaihtoomme teollisuusmyynnin hinnanlaskun myötä.

Vientivolyymi Kiinaan kasvoi selvästi vertailukaudesta ja oli lähes tavoitteen mukaisella tasolla. Pandemian ja nyt myös afrikkalaisen sikaruton seurauksena volatiliteetti on lisääntynyt kansainvälisillä lihamarkkinoilla ja Euroopassa. Euroopassa erityisesti sianlihan markkinahintataso on laskenut. Afrikkalaisen sikaruton myötä vienti Saksasta Kiinaan on toistaiseksi keskeytynyt ja saksalainen sianliha jää Euroopan markkinoille. Tämä vaikuttaa välillisesti kotimarkkinoidemme hintatasoon. 

Olemme korona-ajan vaativassa poikkeustilanteessa kyenneet pitämään toimitusketjumme toimintakyvyn hyvällä tasolla ilman häiriöitä. Tästä erityiskiitos koko henkilöstölle. Kiitos kuuluu myös tuottajille ja kaikille muille yhteistyökumppaneille. Kotimaisen ruoantuotannon arvostus on noussut selvästi kaikilla kotimarkkinoillamme, mikä näkyy esimerkiksi kotimaisen lihan osuuden vahvana kasvuna suhteessa lihan kokonaiskulutukseen.

Strategiamme keskiössä olevan ja vuoden 2019 alussa käynnistetyn Turnaround-ohjelman etenemistä hidasti pandemian aiheuttama muutos myynnin rakenteessa sekä pandemiasta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Turnaround-ohjelman aikana saavutettu kumulatiivinen vertailukelpoisen liiketuloksen parannus oli syyskuun 2020 lopussa jo lähes 57 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketoiminnan rahavirta parani vastaavana aikana kumulatiivisesti yli 86 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste on tasolla, joka mahdollistaa Turnaround-ohjelman hallitun toteuttamisen.

Osana strategiamme toteutusta perustamme uuden Food Solutions -yksikön, jonka tavoitteena on kehittää uusia konsepteja ja luoda lisäarvoa yhtiön nykyiselle tuotteisiin ja tuoteryhmiin perustavalle liiketoiminnalle. Kaupallisten digitaalisten ratkaisujen kehittämisvastuu kuuluu kiinteästi Food Solutions -yksikölle.

Ruokamarkkinoiden toimintatapaan syvästi ja todennäköisesti pitkäaikaisesti vaikuttava pandemia kiihdyttää tarvetta strategiamme mukaisten muutosten toteuttamiseen matkallamme kohti monipuolista ruokataloa. Ruoantuotannon ja -tarjonnan uusiutuvat tavat ja toimintakanavat yhdistettyinä kasvavaan digitalisaatioon vahvistavat tarvettamme uudistaa toimintaamme hallitusti ja tuloksellisesti.

Toimintaympäristömme keskellä pandemiaa on haastava ja afrikkalainen sikarutto aiheuttaa epävakautta Euroopan lihamarkkinoilla. Olemme toteuttaneet keväästä alkaen onnistuneesti ennalta-ehkäiseviä varautumistoimenpiteitä turvataksemme henkilöstömme terveyden ja sen myötä toimintamme jatkuvuuden koronapandemian aikana. Tämä työ jatkuu ja teemme kaiken tarvittavan, jotta yhtiön toiminta poikkeustilanteessa turvataan.

HKScanin tulosparannuksen jatkuminen antaa yhtiölle vakaan perustan jatkaa strategian mukaista työtä.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle 

HKScan järjestää tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsaukseen liittyvän tiedotustilaisuuden analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille 5.11.2020 klo 10.00 webcastinä osoitteessa https://hkscan.videosync.fi/2020-q3-tulokset. Tilaisuus on suomenkielinen. Osavuosikatsauksen esittelevät HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä sekä talousjohtaja Jyrki Paappa.

Englanninkielisiä sijoittajapuheluita järjestetään pyynnöstä. Ajankohdan sopimiseksi pyydetään ottamaan yhteyttä Marjukka Uutela-Hujaseen, puh. 010 570 6218. 

Taloudelliset katsaukset  

HKScanin vuoden 2020 tilinpäätöstiedote julkaistaan 4.2.2021.

 

Turussa 5.11.2020

HKScan Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

Tero Hemmilä, toimitusjohtaja, puh. 010 570 2012
Jyrki Paappa, talousjohtaja, puh. 010 570 2512
Heidi Hirvonen, viestintäjohtaja, puh. 010 570 6072

Median yhteydenotot: HKScanin Media Service Desk 010 570 5700 tai 
sähköpostitse communications@hkscan.com