HKScan kasvaa uuden strategiansa mukaisesti monipuoliseksi ruokataloksi

HKScanin hallitus on hyväksynyt konsernin uuden strategian. Sen keskiössä on yhtiön kannattavuutta parantava turnaround-ohjelma vuosille 2019 - 2021. Samaan aikaan turnaround-ohjelman toteuttamisen kanssa luodaan vahvaa perustaa yhtiön tulevaisuuden kasvulle. HKScanin tavoitteena on kasvaa kannattavasti monipuoliseksi ruokataloksi ja vahvistaa yhtiön markkina-asemaa muuttuvilla markkinoilla yhdessä asiakkaidensa kanssa. Vahvat kumppanuudet ovat osa strategiaa ja luovat perustaa tavoitteisiin pääsemiseksi. Lisäksi yhtiön tavoitteellinen vastuullisuustyö liitetään nykyistä vahvemmin liiketoiminnan ja kuluttajabrändien perustaksi.

Toimitusjohtaja Tero Hemmilä sanoo: ”Kuluttajien ostotottumukset ja -käyttäytyminen muuttuvat nopeasti. Me HKScanissa uskomme monipuolisen, terveellisen ja vastuullisesti tuotetun ruoan tulevaisuuteen. Tavoitteemme on kasvaa kannattavasti monipuoliseksi ruokataloksi ja olla vahvemmin läsnä kuluttajien ruokahetkissä. Toimintamme tarkoitus on mahdollistaa kuluttajille ja asiakkaillemme maistuvampi arki tänään ja huomenna. Suunnittelemme siirtymistä maakohtaiseen liiketoimintamalliin, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakas- ja kuluttajatyytyväisyyttä sekä selkeyttää tulosvastuuta. Jatkamme myös yhtiön rakenteeseen liittyvää strategista arviointia ja tarkastelemme eri markkinoiden asemoitumista osana konsernin liiketoimintaa.

Kotimarkkinoillaan HKScan on johtava yhtiö monissa edustamissaan tuotekategorioissa. Vahva ja innovatiivinen siipikarjatuotteisto sekä ateriat ja ateriakomponentit ovat yhtiön kasvun ajureita. Liha ja lihatuotteet ovat yhtiön toiminnan keskiössä ja merkittävässä roolissa myös jatkossa. Lisäksi HKScan selvittää liiketoimintansa laajentamista uusiin tuotekategorioihin ja raaka-aineisiin vastatakseen kulutustottumusten muutoksiin.

HKScan on vähittäiskaupan vahva kumppani tunnetuilla kuluttajabrändeillään. Kuluttajien ruokailutottumusten ja ostokäyttäytymisen muuttuessa ruokapalveluita tuottava food service
-kanava kasvaa ja avaa elintarviketeollisuudelle mielenkiintoisia mahdollisuuksia. HKScan panostaa kasvuun ja asemansa vahvistamiseen kehittyvissä ja kasvavissa myyntikanavissa. Uudet kaupalliset konseptit ja digitaaliset ratkaisut tukevat kasvua yhdessä vahvistuvan tuotevalikoiman kanssa.

”Ensisijainen tehtävämme on yhtiön kannattavuuden kuntoon laittaminen yhdessä ammattitaitoisen henkilöstömme kanssa. Samanaikaisesti vahvistamme kykyämme luoda asiakkaille ja kuluttajille lisäarvoa keskittymällä kasvuun valituissa tuotekategorioissa ja myyntikanavissa. Yhdessä asiakkaidemme kanssa tehtävä aktiivinen kehitystyö mahdollistaa vahvemman läsnäolon kuluttajien ruokahetkissä kehittyvissä myyntikanavissa ja erityisesti kasvavassa food service -kanavassa”, sanoo toimitusjohtaja Tero Hemmilä.

Strategiset ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

HKScanin keskeisin strateginen tavoite on yhtiön kannattavuuden parantaminen, mikä mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden ja yhtiön kehittämisen. Tavoitteena on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi ja saavuttaa johtava asema keskeisissä myyntikanavissa yhtiön kotimarkkinoilla. Viennin ja erityisesti Aasiaan suuntautuvan viennin kasvattaminen on yhtiölle tärkeää. HKScan jatkaa työtä markkina-asemansa vahvistamiseksi keskeisillä vientimarkkinoillaan.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan:
- liiketulos (EBIT) yli 4 prosenttia liikevaihdosta,
- sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) yli 12 prosenttia,
- nettovelkaantumisaste alle 100 prosenttia ja
- osinko yli 30 prosenttia nettotuloksesta.

Strategiset painopistealueet

- Kasvu kuluttajien ruokahetkissä: Kasvamme ruokatalona kuluttajien suosimissa kehittyvissä myyntikanavissa ja tuotekategorioissa. Hyödynnämme uusia kaupallisia konsepteja ja digitaalisia ratkaisuja.
- Toiminnallinen erinomaisuus: Prosessiemme ja henkilöstömme osaamisen kehittäminen vahvistaa kuluttaja- ja asiakaskokemusta, tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja kannattavuutta.
- Edistyksellinen vastuullisuustyö: Kestävän kehityksen mukainen tapa toimia on keskeinen osa liiketoiminta-ajatteluamme. Rakennamme koko arvoketjun kattavaa tuottavuutta ja vastuullisuusjalanjälkeä parantavaa Agrofood-ekosysteemiä yhdessä yhteistyöverkostomme kanssa vastataksemme muuttuviin kuluttaja- ja asiakastarpeisiin.
- Kilpailukykyinen tuottajayhteisö: Kehitämme vastuullisen ja korkealaatuisen alkutuotannon kilpailukykyä yhteistyössä sopimustuottajayhteisömme kanssa sekä varmistamme meille tärkeiden ja kilpailuetua tuovien raaka-aineiden saatavuuden.

HKScan Oyj

Tero Hemmilä
Toimitusjohtaja  

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja (SVP) Heidi Hirvonen, puh. 010 570 6072
HKScan Media Service Desk p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com

HKScan Oyj on pörssilistattu liha- ja ruokatalo, jolla on yli sadan vuoden kokemus vastuullisesta pohjoismaisesta ruoantuotannosta asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin. HKScanissa vastuullinen tapa toimia kattaa koko arvoketjun tilalta kuluttajalle. Lähes 7 200 ammattilaistamme varmistavat lupauksen tuotteidemme hyvästä mausta ja laadusta. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Monipuoliseen tuotevalikoimaamme kuuluvat siipikarjan-, sian-, naudan- ja lampaanliha sekä lihavalmisteet ja ateriat. Yhtiön vahvoja tuotemerkkejä ovat HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg® ja Rose®. Vuonna 2018 HKScanin liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com