HKScanin hallitus päätti uusista jaksoista avainhenkilöiden osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

HKScan Oyj:n hallitus on hyväksynyt uusien jaksojen alkamisen yhtiön avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan - PSP) sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Restricted Share Plan - RSP).

HKScan tiedotti järjestelmän alkamisesta 7.2.2018 annetulla pörssitiedotteella.

Uusi ansaintajakso suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä

Hallitus hyväksyi uuden ansaintajakson, PSP 2019–2021, alkamisen suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä. Edellytyksenä osakepalkkioiden maksamiselle ohjelman perusteella on hallituksen asettamien suoritustavoitteiden saavuttaminen. Mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan HKScanin A-osakkeina kahdessa erässä, ensimmäinen keväällä 2022 ja toinen keväällä 2023.

PSP 2019–2021 -ohjelmaan sovellettava ansaintakriteeri on HKScanin operatiivinen kassavirta.

PSP 2019–2021 -ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan HKScan-konsernin johtoryhmän jäsenet, yhteensä enintään 10 henkilöä.

PSP 2019–2021 -ohjelman sekä jäljempänä mainitun RSP 2019–2021 -ohjelman nojalla allokoitavan ansaintamahdollisuuden kokonaisarvo tulee allokointihetkellä olemaan enintään noin 4,25 miljoonaa euroa (bruttopalkkio ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä) ja ohjelmien nojalla allokoitavan ansaintamahdollisuuden määrä myöhemmin mahdollisesti maksettavina osakkeina enintään 3 prosenttia HKScanin osakkeista (allokointihetkellä). 

PSP 2019–2021 -ohjelman sekä RSP 2019–2021 -ohjelman nojalla allokoitava ansaintamahdollisuus tullaan allokoimaan sen jälkeen kun tänään julkistettu osakeanti on tarkoitus olla toteutettu, arviolta heinäkuussa 2019.

Uusi jakso ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä

Hallitus hyväksyi uuden ohjelmajakson, RSP 2019–2021, alkamisen ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä. Sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan HKScanin A-osakkeina kahdessa erässä, ensimmäinen keväällä 2022 ja toinen keväällä 2023.

Edellytyksenä palkkioiden maksamiselle RSP 2019–2021 -ohjelman perusteella on hallituksen asettaman konsernitason taloudellisen mittarin täyttyminen. Kyseinen mittari perustuu keskimääräiseen vertailukelpoiseen sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE) ennen veroja.

RSP 2019–2021 -ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan PSP 2019–2021-ohjelman osallistujat.

RSP 2019–2021 -ohjelman enimmäisarvo sisältyy ylempänä mainittuihin enimmäismääriin.

Muita ehtoja

Yllä tiedotettujen päätösten yhteydessä HKScanin hallitus päätti samalla, että suoritusmittari, jota sovelletaan meneillään olevan PSP 2018–2020 -ohjelman jäljellä olevaan ansaintajaksoon, on yllä tiedotetun uuden ansaintajakson mukaisesti niin ikään HKScanin operatiivinen kassavirta.

Osakepalkkiojärjestelmän osallistujien ansaintamahdollisuus on rajattu seuraavasti: Mikäli HKScanin A-sarjan osakkeen arvo yksittäisen ohjelman päättyessä on enemmän kuin nelinkertainen verrattuna osakkeen arvoon ohjelman alkaessa, tämän rajan ylittävä osa palkkiosta leikataan eikä sitä makseta.

HKScan Oyj

Hallitus

Median yhteydenotot: HKScan Media Service Desk p. 010 570 5700 tai sähköpostitse

communications@hkscan.com

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Lähes 7 200 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2018 HKScanin liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa. 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkscan.com