EI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA TAI TÄLLAISEEN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

 

HKScan julkistaa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

HKScan Oyj, Pörssitiedote, 13.9.2017 klo 16.30.

Nordea Bank AB (publ) (”Tarjouksentekijä”) julkistaa tänään alustavat tulokset HKScan Oyj:n (”Yhtiö”) puolesta tekemäänsä takaisinostotarjoukseen, jossa Yhtiön liikkeeseen laskemien 21.11.2019 erääntyvien 100 milj. euron 3,625 % kiinteäkorkoisten velkakirjojen (ISIN: FI40000115415) (”Velkakirjat”) haltijat kutsuttiin myymään Velkakirjansa käteistä vastaan Tarjouksentekijälle 4.9.2017 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).

Tarjousajan päättymishetkellä 13.9.2017 klo 12.00 Takaisinostotarjouksen mukaisia, päteviä tarjousilmoituksia oli vastaanotettu Velkakirjojen nimellisarvolta yhteensä 63 565 000 euron edestä.

Tarjouksentekijä on pidättänyt oikeuden harkintansa mukaan hyväksyä takaisinostettavien Velkakirjojen määrän, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtään Velkakirjaa. Tarjouksentekijän Velkakirjojen hyväksyntä edellyttää 4.9.2017 julkistetussa pörssitiedotteessa kuvatun uusemission toteuttamisehdon (englanniksi New Issue Condition, siten kuin määritelty Tarjousmuistiossa,Uusemission Toteuttamisehto) täyttymistä.

Tämän tiedotteen päivämääränä Uusemission Toteuttamisehto ei ole vielä täyttynyt. Tarjouksentekijä tiedottaa mahdollisimman pian, mutta viimeistään 22.9.2017, Takaisinostotarjouksen lopullisista tuloksista ja samalla siitä, onko Uusemission Toteuttamisehto täyttynyt vai ei.

Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjiltä:

Nordea Bank AB (publ): Sähköposti: Nordealiabilitymanagament@nordea.com / Puh: +45 6161 2996

OP Yrityspankki Oyj: Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi / Puh: +358 10 252 1668

HKSCAN OYJ

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat talousjohtaja Tuomo Valkonen ja rahoitusjohtaja Keijo Keränen. Heille voi jättää soittopyynnön konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskogin kautta, p. 010 570 2142.

HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.

 

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa eikä muissa sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole Uusia Velkakirjoja koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä Uusia Velkakirjoja myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä. 

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltalaisten henkilöiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Uusia Velkakirjoja koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty, eikä tulla hyväksymään, Uusia Velkakirjoja koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2005 rahoituspalvelu- ja markkinalain sijoitustuotteiden markkinointimääräyksen (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusammattilaisille (investment professionals) ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason oikeushenkilöille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille tiedot voidaan laillisesti antaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “asianmukaiset henkilöt”). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa suunnattu vain henkilöille, jotka ovat esitedirektiivin (2003/71/EY, muutoksineen) mukaisia “kokeneita sijoittajia”. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan asianmukaisten henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan asianmukaisten henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole asianmukainen henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.