HKScan Oyj                          OSAVUOSIKATSAUS                                 2.11.2016, klo 8.00


HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016: Liikevaihto ja liikevoitto edelleen jäljessä edellisvuodesta, vaikka liikevoitto parani kolmannella neljänneksellä

* Liikevaihto tammi–syyskuussa oli 1 387,7 (1 415,6) miljoonaa euroa ja kolmannella neljänneksellä 465,9 (474,9) miljoonaa euroa.

* Liikevoitto tammi–syyskuussa oli 5,5 (10,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 7,2 (10,2) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli 0,5 (0,7).

* Liikevoitto kolmannella neljänneksellä oli 8,1 (7,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 8,1 (7,3) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli 1,7 (1,5).

* Rahavirta ilman rahoituskuluja tammi–syyskuussa oli -5,3 (23,4) miljoonaa euroa ja kolmannella neljänneksellä -5,4 (4,3) miljoonaa euroa.

* Vertailukelpoinen voitto ennen veroja tammi–syyskuussa oli 0,4 (4,5) miljoonaa euroa ja kolmannella neljänneksellä 5,7 (6,4) miljoonaa euroa.

* Osakekohtainen tulos tammi–syyskuussa oli -0,12 (0,05) euroa ja kolmannella neljänneksellä 0,07 (0,09) euroa.

* Nettorahoituskulut olivat tammi–syyskuussa -6,5 (-6,9) miljoonaa euroa ja kolmannella neljänneksellä -2,5 (-2,1) miljoonaa euroa.

* Nettovelka oli 162,7 (147,0) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 39,8 (34,6) prosenttia.

* Arvio vuodelle 2016 (muutettu 21.10.): HKScan arvioi, että vuoden 2016 vertailukelpoinen liikevoitto jää edellisvuoden tasolle tai sen alle.


Aki Laiho, HKScanin toimitusjohtajan sijainen (31.10. saakka) kommentoi vuoden 2016 kolmatta neljännestä:

”Pohjoismaisen lihamarkkinan haasteet jatkuivat kolmannella neljänneksellä. Markkina kasvoi Ruotsissa ja Tanskassa, kun taas Suomen ja Baltian markkinoiden lasku jatkui.

Suurimman markkina-alueemme, Ruotsin, suoritus oli pettymys. Tulosta heikensi alhaisempi liikevaihto, naudanliharaaka-aineen korkeammat hankintahinnat sekä sen niukkuus. Tästä johtuen alensimme koko vuoden arviotamme katsauskauden jälkeen. Arvioimme nyt vertailukelpoisen liikevoiton jäävän edellisvuoden tasolle tai sen alle.

Hintakilpailu kaikilla markkina-alueillamme jatkui kireänä. Grillituotevalikoima menestyi kohtuullisen hyvin koko konsernissa, ja lanseerasimme onnistuneesti useita uusia tuotekonsepteja, joiden kysyntä oli hyvä. Liikevaihto jäi hieman viime vuodesta ja oli 465.9 miljoonaa euroa.

Eläinraaka-aineen hankintaan liittyvät haasteet ovat vaikuttaneet liiketoimintaamme negatiivisesti koko alkuvuoden ajan. Naudanliharaaka-aineen saatavuus on ollut heikko ja naudan hankintahinnat ovat nousseet nopeasti kaikilla markkinoilla. Ruotsissa naudanlihan raaka-ainehinnat vakiintuivat poikkeuksellisen korkealle tasolle kolmannen neljänneksen aikana. Sianlihan hankintavolyymit Suomessa tasapainottuivat käynnissä olevien erityistoimenpiteiden ansiosta.

Kolmannella neljänneksellä liikevoitto parani edellisvuodesta 0,8 miljoonalla eurolla ja oli yhteensä 8,1 miljoonaa euroa, mikä ei vastannut odotuksiamme.”
 

AVAINLUVUT, Q3


(miljoonaa euroa)
Q3/2016 Q3/2015 Q1-Q3/2016 Q1-Q3/2015 2015
Liikevaihto 465,9 474,9 1 387,7 1 415,6 1 917,1
Liikevoitto 8,1 7,3 5,5 10,2 9,6
 - % liikevaihdosta 1,7 1,5 0,4 0,7 0,5
Voitto ennen veroja 5,7 6,4 -1,3 4,5 2,2
 - % liikevaihdosta 1,2 1,3 -0,1 0,3 0,1
Tilikauden voitto 4,3 5,1 -5,3 3,3 1,9
 - % liikevaihdosta 0,9 1,1 -0,4 0,2 0,1
           
Vertailukelpoinen liikevoitto 8,1 7,3 7,2 10,2 21,5
 - % liikevaihdosta 1,7 1,5 0,5 0,7 1,1
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja 5,7 6,4 0,4 4,5 14,1
 - % liikevaihdosta 1,2 1,3 0,0 0,3 0,7
           
Tulos/osake, euroa 0,07 0,09 -0,12 0,05 0,01
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja
rahoitusta
-5,4 4,3 -5,3 23,4 32,2
Rahavirta ennen rahoitusta -6,8 2,8 -7,9 21,1 25,0
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)
ennen veroja, %
    1,3 3,4 2,3
Nettovelka     162,7 147,0 144,0
Velkaantumisaste %     41,9 37,8 36,1
Nettovelkaantumisaste %     39,8 34,6 33,8

 

TAMMI–SYYSKUU 2016

Konsernin liikevaihto laski hieman sekä kolmannella neljänneksellä että tammi-syyskuussa edellisvuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Kaikki markkina-alueet Suomea lukuun ottamatta alittivat edellisvuoden tason. Erityisesti Ruotsi suoriutui ennakoitua heikommin. Suomessa liikevaihto parani vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen sekä tammi-syyskuuhun verrattuna.

Koko katsauskautta tarkasteltaessa konsernin vertailukelpoinen liikevoitto alitti vuoden 2015 tason, mutta oli jonkin verran edellisvuotta parempi kolmannella neljänneksellä. Suomi ja Baltia paransivat vertailukelpoista liikevoittoaan kolmannella neljänneksellä, ja Tanskan sekä Baltian tulokset paranivat hieman koko katsauskaudella.

Markkinakasvusta ja onnistuneista myyntihintojen korotuksista huolimatta Ruotsin myyntivolyymit laskivat ja tuotemix oli edellisvuotta heikompi. Suomi onnistui sekä kasvattamaan myyntimääriä että parantamaan tuotemixiä kolmannella neljänneksellä, vaikka vähittäiskaupan tiukka kilpailu jatkui ja kokonaismarkkina pieneni. Tanskan hyvä suoritus kotimaisessa vähittäiskaupassa jatkui, mutta viennin haasteet pysyivät ennallaan. Baltian tulos oli kohtuullisen hyvällä tasolla. Kaikki kotimarkkinat onnistuivat hyvin grillituotevalikoimiensa kehittämisessä. Viennin kannattavuus parani sianlihan vientihintojen elpymisen myötä.

Eläinten hankintahinnat olivat katsauskaudella edellisvuotta alhaisemmat kaikilla muilla markkina-alueilla paitsi Ruotsissa. Eläinraaka-aineen hinnat, erityisesti naudassa, nousivat Ruotsissa. Naudanlihan niukkuus jatkui Ruotsissa ja jossain määrin myös Suomessa koko katsauskauden ajan.

Konsernin uuden broilerituotantolaitoksen investointi Raumalla eteni aikataulun mukaisesti. Konsernin puolalaisen pekonitehtaan laajennusinvestointi on myös käynnissä.

HKScan ilmoitti syyskuussa, että konsernin uusi toimitusjohtaja Jari Latvanen aloittaa tehtävässään 31. lokakuuta.


MARKKINA-ALUE RUOTSI

(miljoonaa euroa) Q3/2016 Q3/2015 Q1-Q3/2016 Q1-Q3/2015 2015
           
Liikevaihto 201,1 208,6 595,3 619,0 841,9
Liikevoitto 5,3 7,2 9,7 12,7 21,1
- Liikevoitto-% 2,6 3,5 1,6 2,0 2,5
           
Vertailukelpoinen liikevoitto 5,3 7,2 9,7 12,7 21,6
- Liikevoitto-% 2,6 3,5 1,6 2,0 2,6

 

Ruotsissa tammi–syyskuun liikevaihto oli 595,3 (619,0) miljoonaa euroa ja 201,1 (208,6) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi–syyskuussa oli 9,7 (12,7) miljoonaa euroa ja 5,3 (7,2) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

Kokonaismarkkina kasvoi kolmannella neljänneksellä. Lihankulutus, erityisesti siipikarjanlihan kulutus, on kasvanut Ruotsissa läpi koko vuoden. Ruotsalaisen lihan kysynnän kasvu jatkui. Kaupan omat merkit kasvattivat markkinaosuuttaan edelleen.

Liikevaihto laski ja vertailukelpoinen liikevoitto jäi edellisvuodesta sekä tammi-syyskuussa että kolmannella neljänneksellä. Grillituotevalikoima kehittyi hyvin, mutta naudanlihan niukkuus verotti myyntiä jonkin verran.. Myös lihavalmisteiden myynti, leikkeleet mukaan lukien, laski edellisvuodesta. Myyntihintoja onnistuttiin korottamaan kolmannella neljänneksellä, mikä ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan myyntimäärien laskua eikä heikentynyttä tuotemixiä. Eläinten hankintahinnat, erityisesti naudanlihassa, jatkoivat nousuaan, mutta vakiintuivat korkealle tasolle. Varastotasot nousivat edellisvuotta korkeammalle katsauskauden loppupuolella. Markkina-alueen tulos oli kaiken kaikkiaan odotettua heikompi ja konsernin vuoden 2016 näkymiä laskettiin katsauskauden jälkeen.  

Ruotsin toimintojen tuotantotehokkuus kehittyi edelleen hyvin. Syyskuussa HKScan solmi nautojen teurastusta koskevan alihankintasopimuksen Ello i Lammhult AB:n kanssa. Sopimus tukee konsernin pitkän aikavälin tavoitetta parantaa naudanliharaaka-aineen saatavuutta.

Lihaa ja kasviksia sisältävää Scan® -brandin ish-tuotekonseptia, johon kuuluu makkaroita ja pihvejä, laajennettiin Burgish®-hampurilaistuotteella. Pärsons®-brändiä uudistettiin vahvistamaan leikkelekategoriaa. Useat ”Framtidens Kött” (Tulevaisuuden Liha) -yritysvastuuviestinnän toimenpiteet saivat hyvän vastaanoton avainsidosryhmien parissa.

 


MARKKINA-ALUE SUOMI

 
       
(miljoonaa euroa) Q3/2016 Q3/2015 Q1-Q3/2016 Q1-Q3/2015 2015
           
Liikevaihto 198,7 196,4 593,1 585,4 801,6
Liikevoitto 4,6 2,8 7,6 10,2 4,9
- Liikevoitto-% 2,3 1,4 1,3 1,7 0,6
           
Vertailukelpoinen liikevoitto 4,6 2,8 7,6 10,2 16,3
- Liikevoitto-% 2,3 1,4 1,3 1,7 2,0

Suomessa tammi–syyskuun liikevaihto oli 593.1 (585,4) miljoonaa euroa ja 198,7 (196,4) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi–syyskuussa oli 7,6 (10,2) miljoonaa euroa ja 4,6 (2,8) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

Kokonaismarkkina laski, mutta valmisruokien ja siipikarjanlihan kysynnän kasvu jatkui. Vähittäiskaupan hintakilpailu jatkui kovana. HKScan onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan hieman, vaikka kaupan merkkien suuri osuus kokonaismarkkinasta pysykin ennallaan.  

Liikevaihto kasvoi jonkin verran edellisvuodesta sekä koko katsauskaudella että kolmannella neljänneksellä. Onnistuneiden myyntiponnistelujen ansiosta vertailukelpoinen liikevoitto parani selvästi kolmannella neljänneksellä, vaikka jäikin hiukan edellisvuodesta tammi-syyskuussa. Myyntihinnat laskivat, mutta suurempien myyntimäärien, paremman tuotemixin ja -uutuuksien ansiosta myynti kehittyi hyvin kolmannella neljänneksellä.

Sianlihan varastotasoja laskettiin onnistuneesti edellisvuotta alhaisemmiksi. Toimet sianlihan tarjonnan tasapainottamiseksi jatkuivat tehokkaasti yhteistyössä tuottajien kanssa. Edellisvuoteen verrattuna eläinten hankintahinnat laskivat jonkin verran kolmannella neljänneksellä.

Kolmannen neljänneksen uutuustuotteita olivat Kariniemen KanaSet®-broilerituotteet sekä uutuudet
HK Maakarit
®-artesaanimakkaroiden tuoteperheeseen. Konsernin uuden broilerituotantolaitoksen investointi Raumalla jatkui aikataulussa.


MARKKINA-ALUE TANSKA

(miljoonaa euroa) Q3/2016 Q3/2015 Q1-Q3/2016 Q1-Q3/2015 2015
           
Liikevaihto 42,6 43,8 133,9 138,2 175,9
Liikevoitto -2,1 -1,5 -6,9 -7,4 -9,3
- Liikevoitto-% -4,9 -3,5 -5,2 -5,4 -5,3
           
Vertailukelpoinen liikevoitto -2,1 -1,5 -6,5 -7,4 -9,3
- Liikevoitto-% -4,9 -3,5 -4,8 -5,4 -5,3

Tanskassa tammi–syyskuun liikevaihto oli 133,9 (138,2) miljoonaa euroa ja 42,6 (43,8) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi–syyskuussa oli -6,5 (-7,4) miljoonaa euroa ja -2,1 (-1,5) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

Tanskalainen vähittäiskauppamarkkina kasvoi katsauskaudella. Tuorebroilerin kysynnän kasvu suhteessa pakastebroileriin jatkui. Kaupan merkkien vahvistunut osuus ja kilpailu loivat hintapainetta kotimaisessa broilerissa, mistä huolimatta HKScanin kotimarkkina-asema vahvistui edelleen tuorebroilerissa. Vientimarkkinoilla haasteet jatkuivat.

Liikevaihto laski tammi-syyskuussa ja kolmannella neljänneksellä edellisvuoden vastaaviin kausiin verrattuna. Vertailukelpoinen liikevoitto oli hieman edellisvuotta parempi tammi-syyskuussa, mutta jäi jälkeen kolmannesta neljänneksestä. Broilerin pakastevarastot kasvoivat kolmannella neljänneksellä. Eläinten hankintahinnat pysyivät edellisvuoden tasolla.

Rose® -tuotemerkin markkinointitoimet vahvistivat edelleen brändin asemaa.


MARKKINA-ALUE BALTIA

(miljoonaa euroa) Q3/2016 Q3/2015 Q1-Q3/2016 Q1-Q3/2015 2015
           
Liikevaihto 41,4 44,8 120,9 130,3 173,6
Liikevoitto 3,3 1,9 5,3 4,4 5,4
- Liikevoitto-% 7,9 4,2 4,4 3,4 3,1
           
Vertailukelpoinen liikevoitto 3,3 1,9 5,3 4,4 5,4
- Liikevoitto-% 7,9 4,2 4,4 3,4 3,1

Baltiassa tammi–syyskuun liikevaihto oli 120,9 (130,3) miljoonaa euroa ja 41,4 (44,8) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi–syyskuussa oli 5,3 (4,4) miljoonaa euroa ja 3,3 (1,9) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

Lihan markkinakysyntä elpyi jonkin verran, ja prosessoitujen lihatuotteiden asema vahvistui kolmannella neljänneksellä.  Sianlihan hintojen nousu siirsi kulutuskysyntää prosessoimattomasta lihasta lihavalmisteisiin. Yleinen hintataso Baltiassa pysyi silti alhaisena edellisvuoteen verrattuna.

Liikevaihto jäi alle edellisvuoden tammi-syyskuun sekä kolmannen neljänneksen. Myyntihinnat olivat alhaisemmat ja -määrät pienemmät kolmannella neljänneksellä, mikä kompensoitui sekä alkutuotannon että tuotannon pienemmillä kuluilla. Tämän ansiosta vertailukelpoinen liikevoitto parani sekä koko katsauskaudella että kolmannella neljänneksellä. Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto sisältää +0,5 miljoonaa euroa (-0,1 milj. euroa vastaavalla neljänneksellä edellisvuonna) biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja +0,7 miljoonaa euroa omaisuuden myyntivoittoa. Tammi-syyskuussa biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos oli +1,0 (+0,3) miljoonaa euroa.

Olosuhteet huomioiden Baltian liiketoiminnan suoritus oli hyvä. Brändiuutuudet myivät hyvin ja uusia lanseerauksia on odotettavissa. Pakastevarastoja onnistuttiin pienentämään edellisvuoden tasosta. Afrikkalaiseen sikaruttoon (African swine fever, ASF) liittyvät riskit pysyivät ennallaan ja toimenpiteet taudin leviämisen estämiseksi omille tiloille on hoidettu hyvin.

Rakvere®-brändin laajentaminen Latviaan näkyi hyvinä myyntituloksina. Rigas Miesnieks®-brändi suoriutui hyvin uudistuksien myötä.


RAHOITUS

Konsernin korolliset velat olivat syyskuun lopussa 171,2 (161,0) miljoonaa euroa. Nettovelka oli 162,7 (147,0) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 39,8 (34,6) prosenttia.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Sitovien valmiusluottojen määrä 30.9.2016 oli 100,0 (100,0) miljoonaa euroa ja ne olivat kokonaan käyttämättä. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 34,5 (19,0) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut olivat -2,5 (-2,1) miljoonaa euroa vuoden kolmannella neljänneksellä ja koko vuoden osalta -6,5 (-6,9) miljoona euroa.


OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

HKScan Oyj:n osakepääoma oli syyskuun lopussa 66 820 528 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 % osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:in (665 000 kpl) omistuksessa eikä niitä ole listattu. Syyskuun lopussa yhtiön hallussa oli 1 008 849 omaa osaketta, mikä vastaa 1,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,6 prosenttia äänimäärästä.

HKScanin osakkeiden markkina-arvo syyskuun lopussa oli 177,7 (211,6) miljoonaa euroa. Se jakaantui niin, että A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 160,0 (190,4) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli vastaavasti 17,7 (21,2) miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuussa yhtiön osakkeita vaihdettiin yhteensä 9 159 761 (14 717 180) ja osakekauppojen arvo oli 29 520 999 (77 804 999) euroa. Ylin noteeraus oli 3,89 (6,26) euroa ja alin 2,94 (3,24) euroa. Keskikurssi oli 3,22 (5,28) euroa: Syyskuun lopun päätöskurssi oli 3,29 (3,92) euroa.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2016 Helsingissä. Yhtiökokouksen päätökset, mukaan lukien hallitukselle annetut valtuutukset, on julkistettu pörssitiedotteella samana päivänä. Hallitus ei ole vielä käyttänyt yhtiökokoukselta saamiaan valtuutuksia.

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2015 maksetaan osinkona 0,14 euroa osakkeelta. Kaikki hallituksen jäsenet: Teija Andersen, Niels Borup, Tero Hemmilä, Mikko Nikula, Henrik Treschow ja Pirjo Väliaho sekä varajäsenet: Per Nilsson ja Marko Onnela valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Mikko Nikulan ja varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Niels Borup.

Tero Hemmilä erosi yhtiön hallituksesta 11.5.2016.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät myynti- ja raaka-ainehintoihin sekä globaaleiden ja paikallisten lihataseiden hallintaan.

Riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat viranomaisten tai painostusryhmien toimenpiteet, jotka voivat rajoittaa liiketoimintaa tai aiheuttaa kulutuskysynnän heilahtelua.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien, kuten Virossa afrikkalaisen sikaruton, mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida täysin sulkea pois.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

HKScan alensi 21.10. arviotaan vuodelle 2016.

Jari Latvanen aloitti HKScanin uutena toimitusjohtajana 31.10.2016.


ARVIO VUODELLE 2016 (MUUTETTU 21.10.)

HKScan Oyj arvioi, että vuoden 2016 vertailukelpoinen liikevoitto jää edellisvuoden tasolle tai sen alle. Syy alentuneeseen arvioon on Ruotsin markkina-alueen heikompi tulos, jonka taustalla olivat myynnin lasku, naudanliharaaka-aineen korkeat hankintahinnat sekä pula naudanliharaaka-aineesta.

Aiemmin HKScan arvioi, että vertailukelpoinen liikevoitto paranee vuodesta 2015.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan-konsernin vuoden 2016 tilinpäätöstiedote julkistetaan 8.2.2017.


Vantaalla, 2.11.2016

HKScan Oyj
hallitus


Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Jari Latvanen ja talousjohtaja Tuomo Valkonen. Soittopyyntöjä heille välittää konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskog, etunimi.sukunimi@hkscan.com tai puh. +358 10 570 2142.

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service -, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2015 HKScanin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 400.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki,
Keskeinen media,

www.hkscan.com

 

 

KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2016

KONSERNIN TULOSLASKELMA            
(miljoonaa euroa) Viite Q3/2016 Q3/2015 Q1-Q3/2016 Q1-Q3/2015 2015
             
Liikevaihto     465,9 474,9 1 387,7 1 415,6 1 917,1
Hankinnan ja valmistuksen kulut 1. -433,0 -442,2 -1 298,8 -1 323,4 -1 799,5
Bruttokate     32,9 32,6 88,9 92,2 117,6
             
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut   2,6 3,0 7,1 7,8 11,6
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -12,9 -13,5 -41,8 -43,5 -57,8
Hallinnon kulut 1. -14,6 -14,8 -48,7 -46,3 -61,9
Liikevoitto     8,1 7,3 5,5 10,2 9,6
               
Rahoitustuotot     0,5 0,5 1,8 1,6 2,1
Rahoituskulut   -3,0 -2,6 -8,3 -8,5 -11,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksista     0,2 1,2 -0,3 1,1 1,7
Voitto/tappio ennen veroja     5,7 6,4 -1,3 4,5 2,2
               
Tuloverot     -1,5 -1,2 -4,0 -1,1 -0,3
Tilikauden voitto/tappio     4,3 5,1 -5,3 3,3 1,9
               
Määräysvallattomille omistajille     -0,6 -0,4 -1,0 -0,7 -1,6
Tilikauden voitto/tappio     3,6 4,7 -6,3 2,6 0,3
             
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot
euroa/osake
0,07 0,09 -0,12 0,05 0,01
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot
euroa/osake
0,07 0,09 -0,12 0,05 0,01

 

  

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA          
(miljoonaa euroa) Q3/2016 Q3/2015 Q1-Q3/2016 Q1-Q3/2015 2015
Tilikauden voitto / tappio 4,3 5,1 -5,3 3,3 1,9
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -2,0 -2,6 -4,7 -0,3 2,6
Rahavirran suojaus 1,3 -1,2 0,9 -0,1 0,3
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - - - -1,5
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
YHTEENSÄ
-0,7 -3,8 -3,8 -0,4 1,4
           
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3,6 1,3 -9,1 2,9 3,3
           
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN
JAKAUTUMINEN:
         
Emoyhtiön osakkeenomistajille 3,0 0,9 -10,1 2,2 1,7
Määräysvallattomille omistajille 0,6 0,4 1,0 0,7 1,6
Yhteensä 3,6 1,3 -9,1 2,9 3,3

 

   

KONSERNIN TASE        
(miljoonaa euroa) Viite 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015
VARAT        
         
Aineettomat hyödykkeet 2. 142,3 145,7 147,3
Aineelliset hyödykkeet 3. 378,9 372,5 361,8
Omistukset yhteisöissä     35,4 36,8 36,6
Muut pitkäaikaiset varat     30,3 35,7 35,0
PITKÄAIKAISET VARAT     586,9 590,7 580,7
           
Vaihto-omaisuus 4. 122,0 120,7 124,2
Lyhytaikaiset saamiset     120,2 119,8 122,9
Rahat ja pankkisaamiset     8,3 13,7 9,5
LYHYTAIKAISET VARAT     250,5 254,2 256,6
         
VARAT     837,4 844,8 837,3
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
           
OMA PÄÄOMA 5. 408,6 425,3 425,8
           
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma     127,2 116,7 117,2
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma     32,8 34,1 39,4
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA     160,0 150,8 156,6
           
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma     44,0 44,3 36,6
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma     224,9 224,4 218,4
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA     268,9 268,7 255,0
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   837,4 844,8 837,3

  

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA      
                       
(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2016
66,8 72,9 -12,4 143,5 10,2 -3,7 0,0 134,7 412,0 13,8 425,8  
Tilikauden tulos - - - - - - - -6,3 -6,3 1,0 -5,3  
Muut laajan tuloksen
erät
                       
Muuntoerot - - - - - -4,7 - - -4,7 - -4,7  
Rahavirran suojaus - - 0,9 - - - - - 0,9 - 0,9  
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai
tappiot
- - - - - - - - - - -  
Tilikauden laaja tulos - - 0,9 - - -4,7 - -6,3 -10,1 1,0 -9,1  
Suorat kirjaukset - - - - 0,0 - - 0,1 0,1 - 0,1  
Siirrot erien välillä - - - - 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0  
Osingonjako - - - - - - - -7,6 -7,6 -0,7 -8,2  
OMA PÄÄOMA
30.9.2016
66,8 72,9 -11,5 143,5 10,3 -8,5 0,0 120,9 394,4 14,1 408,6  
                         
                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2015
66,8 72,9 -12,7 143,5 10,1 -6,3 0,0 162,2 436,5 8,7 445,2  
Tilikauden tulos - - - - - - - 2,6 2,6 0,7 3,3  
Muut laajan tuloksen erät                        
Muuntoerot - - - - - -0,3 - - -0,3 - -0,3  
Rahavirran suojaus - - -0,1 - - - - - -0,1 - -0,1  
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai
tappiot
- - - - - - - - - - -  
Tilikauden laaja tulos - - -0,1 - - -0,3 - 2,6 2,2 0,7 2,9  
Tytäryhtiön hankinta - - - - - - - - - 3,8 3,8  
Suorat kirjaukset - - - - 0,0 - - 0,2 0,2 - 0,2  
Siirrot erien välillä 0,0 - - - 0,0 - - - - - -  
Osingonjako - - - - - - - -26,4 -26,4 -0,3 -26,7  
OMA PÄÄOMA
30.9.2015
66,8 72,9 -12,8 143,5 10,1 -6,7 0,0 138,6 412,4 12,9 425,3  
SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä  
 

  


RAHAVIRTALASKELMA
     
(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2016 Q1-Q3/2015 2015
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 41,6 53,5 78,1
Käyttöpääoman muutos -7,0 3,3 -2,2
Rahoituserät ja verot -4,3 -3,9 -9,1
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 30,3 52,9 66,8
       
Investointien rahavirta -38,2 -31,8 -41,8
RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN -7,9 21,1 25,0
       
Lainojen muutokset 15,0 2,9 -4,3
Maksetut osingot -8,2 -26,7 -26,7
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 6,8 -23,8 -31,0
       
NETTORAHAVIRTA -1,2 -2,7 -6,0
       
Rahavarat kauden alussa 9,5 16,4 16,4
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus -0,1 0,0 -1,0
Rahavarat kauden lopussa 8,3 13,7 9,5

 

  

TUNNUSLUVUT      
  30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur -0,12 0,05 0,01
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur -0,12 0,05 0,01
Oma pääoma/osake, eur 7,31 7,64 7,63
Omavaraisuusaste, % 48,8 50,4 50,9
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä, milj. kpl
54,0 54,0 54,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 61,6 36,2 49,6
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun keskiarvona 7 400 7 568 7 437

 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

 

  Sitoutuneen pääoman tuotto
(ROCE ennen veroja (%)
Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
---------------------------------------
x 100
    Taseen loppusumma korottomat velat (keskiarvo)  
       
  Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma yhteensä
---------------------------------------
x 100
    Taseen loppusumma – saadut ennakot  
       
  Nettovelkaantumisaste (%)
(Net gearing) 
Korolliset nettorahoitusvelat
---------------------------------------
x 100
    Oma pääoma  
       
  Osakekohtainen tulos (EPS) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto
---------------------------------------
 
    Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm tilikauden aikana  
       
  Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------
 
    Ulkona olevien osakkeiden lkm tilinpäätöspäivänä  
  Osakekannan markkina-arvo Ulkona olevien osakkeiden lkm tilinpäätöspäivänä
x tilikauden päätöskurssi
  Rahavirta ennen rahoituskuluja Rahavirta ennen rahoitusta ja rahoituseriä
 
Henkilöstön määrä
Kalenterikuukausien lopussa laskettujen
henkilöstömäärien keskiarvo
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Kertaluonteiset maksut, jotka eivät liity normaaliin jatkuvaan
toimintaan ja jotka olennaisesti vaikuttavat yhtiön talouteen.
Esimerkkejä näistä ovat uudelleenjärjestelykulut, irtisanomiset,
näihin liittyvät lakikulut, oikeudellisista tuomioista tai sopimisista
johtuvat maksut, yrityshankintoihin liittyvät transaktiokulut
(konsultointi, neuvonanto, lakipalvelut, dd-palvelut, rekisteröinti
ym.) sekä yritysmyyntien voitot/tappiot.
 
Vertailukelpoinen liikevoitto Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  
Vertailukelpoinen voitto/tappio ennen veroja Voitto/tappio ennen veroja – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat
erät
 
Nettovelka Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset  
           

 


KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.9.2016 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2015. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2015 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU      
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain        
(miljoonaa euroa) Q3/2016 Q3/2015 Q1-Q3/2016 Q1-Q3/2015 2015
LIIKEVAIHTO          
- Ruotsi 201,1 208,6 595,3 619,0 841,9
- Suomi 198,7 196,4 593,1 585,4 801,6
- Tanska 42,6 43,8 133,9 138,2 175,9
- Baltia 41,4 44,8 120,9 130,3 173,6
- Segmenttien välinen -18,0 -18,8 -55,4 -57,4 -76,0
Konserni yhteensä 465,9 474,9 1 387,7 1 415,6 1 917,1
           
LIIKEVOITTO          
- Ruotsi 5,3 7,2 9,7 12,7 21,1
- Suomi 4,6 2,8 7,6 10,2 4,9
- Tanska -2,1 -1,5 -6,9 -7,4 -9,3
- Baltia 3,3 1,9 5,3 4,4 5,4
- Segmenttien välinen - - - - -
Segmentit yhteensä 11,1 10,4 15,7 19,8 22,1
           
Konsernihallinnon kulut -3,1 -3,1 -10,2 -9,6 -12,5
Konserni yhteensä 8,1 7,3 5,5 10,2 9,6
           
INVESTOINNIT          
- Ruotsi 2,5 2,4 11,6 6,8 13,7
- Suomi 19,8 3,2 40,2 16,5 19,9
- Tanska 1,2 1,7 2,7 4,4 5,4
- Baltia 2,7 3,2 7,1 8,5 10,6
Yhteensä 26,2 10,6 61,6 36,2 49,6
           
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN          
- Ruotsi     2 192 2 217 2 176
- Suomi     2 940 2 891 2 840
- Tanska     696 738 726
- Baltia     1 571 1 722 1 696
Yhteensä     7 400 7 568 7 437

 

  

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT    
     
1. VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT    
     
(miljoonaa euroa) Q3/2016 Q3/2015 Q1-Q3/2016 Q1-Q3/2015 2015  
Vertailukelpoinen liikevoitto 8,1 7,3 7,2 10,2 21,5  
Omaisuuden alaskirjaus, Suomi 1) - - - - -11,4  
Työsuhteen lopetus, Ruotsi 2) - - - - -0,5  
Työsuhteen lopetus, Konsernihallinto 2) - - -1,2 - -  
Työsuhteen lopetus, Tanska 2) - - -0,5 - -  
Liikevoitto 8,1 7,3 5,5 10,2 9,6  
             
1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hankinnan ja valmistuksen kulut”        
2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hallinnon kulut”          
                                   

  

TASEEN LIITETIEDOT      
       
2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) Q3/2016 Q3/2015 2015
Kirjanpitoarvo kauden alussa 147,3 144,3 144,3
Muuntoerot -4,1 -0,2 2,0
Lisäykset 0,5 0,9 0,9
Lisäykset (yritysostot) - 2,2 2,2
Vähennykset 0,0 -0,2 -0,1
Poistot ja arvonalentumiset -1,6 -2,0 -2,6
Siirto toiseen tase-erään 0,3 0,6 0,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 142,3 145,7 147,3
       
       
3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) Q3/2016 Q3/2015 2015
Kirjanpitoarvo kauden alussa 361,8 369,7 369,7
Muuntoerot -2,6 -0,1 1,0
Lisäykset 61,1 35,3 48,7
Lisäykset (yritysostot) - 7,8 7,8
Vähennykset -1,9 -1,3 -2,8
Poistot ja arvonalentumiset -39,3 -38,4 -62,1
Siirto toiseen tase-erään -0,3 -0,5 -0,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 378,9 372,5 361,8

 

 

 

       
4. VAIHTO-OMAISUUS      
(miljoonaa euroa) Q3/2016 Q3/2015 2015
Aineet ja tarvikkeet 64,3 67,4 71,5
Keskeneräiset tuotteet 5,6 5,3 5,0
Valmiit tuotteet 44,5 39,7 40,1
Muu vaihto-omaisuus 0,4 0,4 0,4
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 0,8 1,1 1,1
Elävät eläimet 6,4 6,7 6,2
Vaihto-omaisuus yhteensä 122,0 120,7 124,2

 

 

 

5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT        
Osakepääoma
ja
ylikurssirahasto
Ulkona
olevien
osakkeiden
lukumäärä
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Sijoitettu
vapaa oma
pääoma
Omat
osakkeet
Yhteensä
1.1.2016 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
30.9.2016 54 017 673 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1

 

 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT    
(miljoonaa euroa) 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 56,0 55,3 57,7
Korkojohdannaiset 126,6 127,5 128,5
Sähköjohdannaiset 6,6 9,1 8,1
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset 0,2 0,1 -0,2
Korkojohdannaiset -14,6 -14,6 -14,0
Sähköjohdannaiset -0,7 -2,6 -2,9

 

 

 

KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET      
(miljoonaa euroa) 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015
Velat, joiden vakuudeksi on annettu pantteja tai
kiinnityksiä
     
- rahalaitoslainat 0,0 0,2 0,2
       
Omasta velasta      
- Annetut kiinteistökiinnitykset 0,0 0,4 0,4
- Annetut pantit 3,2 3,2 3,2
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja muut sitoumukset 13,0 13,6 10,4
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 7,6 11,2 11,0
Vuokravastuut 32,2 32,1 36,5

 

 

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA

Johdannaiset
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.

 

  30.9.2016 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat
       
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset - - - -
     - Valuuttajohdannaiset 0,3 0,0 0,3 0,0
     - Hyödykejohdannaiset 0,2 0,0 0,2 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa 0,2 0,0 0,2 0,0
Yhteensä 0,5 0,0 0,5 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvelat  
       
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -14,6 0,0 -14,6 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -14,6 0,0 -14,6 0,0
     - Valuuttajohdannaiset -0,1 0,0 -0,1 0,0
     - Hyödykejohdannaiset -0,9 0,0 -0,9 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -0,9 0,0 -0,9 0,0
Yhteensä -15,6 0,0 -15,6 0,0

 

 

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA      
(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2016 Q1-Q3/2015 2015
Myynnit osakkuusyhtiöille 39,8 51,2 70,1
Ostot osakkuusyhtiöiltä 29,1 34,5 46,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,9 2,4 1,4
Ostovelat ja muut velat 4,8 5,5 5,3