HKScan Oyj                          OSAVUOSIKATSAUS                                 4.5.2016, klo 8.00

 

HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2016:
Vaikea toimintaympäristö painoi katteita
 

* Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 439,1 (466,0) miljoonaa euroa.

* Raportoitu liikevoitto oli -4.3 (-0,8) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti -1,0 (-0,2). Neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -3,1 (-0,8) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittoprosentti -0,7 (-0,2).

* Rahavirta ennen rahoituskuluja oli -16,1 (-0,6) miljoonaa euroa.

* Voitto/tappio ennen veroja oli -7,3 (-3,1) miljoonaa euroa. Voitto/tappio ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli -6,1 (-3,1) miljoonaa euroa.

* Osakekohtainen tulos oli -0,17 (-0,05) euroa.

* Nettorahoituskulut olivat -2,2 (-2,5) miljoonaa euroa.

* Nettovelka oli 164,3 (145,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 39,6 (32,9) prosenttia.

* Arvio vuodelle 2016 (ennallaan): HKScan arvioi, että liikevoitto paranee vuodesta 2015.


HKScanin toimitusjohtajan sijainen Aki Laiho kommentoi vuoden 2016 ensimmäistä neljännestä:

“Ensimmäisen neljänneksen tulos oli heikompi kuin edellisvuoden vastaavan neljänneksen tulos. Myynti laski ja liikevoittoprosentti oli epätyydyttävä. Merkittävimmät tulosta heikentävät tekijät olivat tiukka hintakilpailu ja sianlihan ylitarjonta Suomessa sekä naudanlihan niukkuus Ruotsissa, mikä johti korkeisiin hankintahintoihin ja alhaisempiin myyntimääriin. Tehostamistoimet ja onnistunut myyntityö Tanskan ja Baltian kotimarkkinoilla tukivat vuoden ensimmäisen neljänneksen suoritusta. Kaikissa konserniyhtiöissä toteutetut kustannussäästöohjelmat eivät kompensoineet täysin liikevoittomarginaalin laskua.

Strategian toteuttaminen eteni, mistä esimerkkejä ovat Rauman investoinnin käynnistäminen Suomessa, toiminnan laajentaminen Hongkongin markkinalle sekä uusien innovatiivisten tuotteiden ja konseptien lanseeraaminen. Lisäksi ilmoitimme tänään Puolan Świnoujściessa sijaitsevaa pekonitehdasta koskevasta laajennusinvestoinnista. Investoimme vuosien 2016 - 2017 aikana uusimpaan teknologiaan ja lisäämme tuotantokapasiteettiamme. Investoinnin arvo on noin 12 miljoonaa euroa.”

 

AVAINLUVUT Q1      
(miljoonaa euroa) Q1/2016 Q1/2015 2015
Liikevaihto 439,1 466,0 1 917,1
Liikevoitto -4,3 -0,8 9,6
 - % liikevaihdosta -1,0 -0,2 0,5
Voitto/tappio ennen veroja -7,3 -3,1 2,2
 - % liikevaihdosta -1,7 -0,7 0,1
Tilikauden voitto -9,4 -2,8 1,9
 - % liikevaihdosta -2,1 -0,6 0,1
       
EBIT poislukien kertaluonteiset tuotot ja kulut -3,1 -0,8 21,5
 - % liikevaihdosta -0,7 -0,2 1,1
Voitto/tappio ennen veroja poislukien kertaluonteiset erät -6,1 -3,1 14,1
 - % liikevaihdosta -1,4 -0,7 0,7
       
Tulos/osake, euroa -0,17 -0,05 0,01
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta -16,1 -0,6 32,2
Rahavirta ennen rahoitusta -17,2 -3,9 25,0
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 1,5 11,5 2,3
Nettovelka 164,3 145,7 144,0
Velkaantumisaste, % 41,4 37,4 36,1
Nettovelkaantumisaste, % 39,6 32,9 33,8


TAMMI–MAALISKUU

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä kysyntä kasvoi konsernin kaikilla kotimarkkinoilla. Kaupan omat merkit kasvattivat edelleen markkinaosuuttaan. Markkinatilanne oli vaikea ja hintakilpailu kovaa, mikä osaltaan lisäsi ensimmäisen neljänneksen kausivaihtelun vaikutusta entisestään. Myyntikatteet heikkenivät kaikilla markkina-alueilla.

Ruotsissa kotimaisen lihan kysyntä säilyi vahvana. Suomessa food service -myynti ja Tanskassa kotimaan myynti kehittyivät hyvin. Baltiassa HKScanin omien brändituotteiden myynti kasvoi.

Konsernin taloudellinen tulos jäi edellisvuodesta. Sekä liikevaihto että vertailukelpoinen liikevoitto laskivat. Toiminnan tehostaminen edistyi kuitenkin hyvin ja paransi liikevoittoa hieman Tanskassa ja Baltiassa. Tuotantokustannusten leikkaukset kaikilla kotimarkkinoilla tasoittivat suurimman osan konsernin myyntikatteiden laskusta.

Konserni jatkoi kannattavan kasvun strategian toteuttamista. Rauman uuden siipikarjatuotantolaitoksen rakentaminen eteni suunnitellusti, ja maaliskuussa tuotantolaitokselle myönnettiin ympäristölupa.

Tammikuussa HKScan avasi myyntiyhtiön Hongkongiin ja toi markkinalle suomalaiset Rypsiporsas®-tuotteet, jotka lanseerattiin Flodins® Omega-3 pork -nimellä. Lanseerauksen ensimmäisen vaiheen asiakaskohderyhmänä ovat huippuravintolat. Myöhemmin tänä vuonna tuotteet lanseerataan vähittäiskauppoihin. Ainutlaatuinen Omega-3 pork -konsepti on saanut hyvän vastaanoton paikallisten asiakkaiden ja median keskuudessa.

Helmikuussa HKScan Finland vahvisti WWF:n kanssa tehdyn sitoumuksensa siitä, että vuoteen 2020 mennessä se käyttää tuotantoketjussaan ainoastaan vastuullisesti tuotettua soijaa. Ruotsissa HKScan on siirtynyt vastuullisesti tuotetun soijan käyttöön jo vuosien 2014–2015 aikana.

Konsernin toimitusjohtaja Hannu Kottonen ja hallitus sopivat yhdessä, että Hannu Kottonen jättää tehtävänsä HKScan Oyj:n toimitusjohtajana 20.1.2016. Toimitusjohtajan tehtävää hoitaa väliaikaisesti toimitusjohtajan sijainen, tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiho.


MARKKINA-ALUE RUOTSI

(miljoonaa euroa) Q1/2016 Q1/2015 2015
       
Liikevaihto 189,1 202,1 841,9
Liikevoitto 1,1 2,0 21,1
- Liikevoitto-% 0,6 1,0 2,5
       
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,1 2,0 21,6
- Liikevoitto-% 0,6 1,0 2,6


Ruotsissa ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 189,1 (202,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 1,1 (2,0) miljoonaa euroa.

Lihamarkkinan kasvu jatkuu Ruotsissa, ja kotimaisen lihan kysyntä säilyi vahvana, mikä johti kiristyneeseen kilpailuun kotimaisesta liharaaka-aineesta. Liikevaihto heikkeni pääasiassa naudanlihan niukkuuden vuoksi. Myyntihinnat nousivat, mutta eivät korvanneet liharaaka-aineen kustannusten kasvua, erityisesti naudanlihassa.

Terveyteen ja vastuullisuuteen liittyvät trendit voimistuivat edelleen, ja markkinoille tuodut uudet hybridituotteet vastasivat niihin hyvin. ”Korvish®” ja “Järpish®” -uutuudet sisältävät 50 prosenttia lihaa ja 50 prosenttia kasviksia. Ruotsalaiset asiakkaat ja kuluttajat ovat vastaanottaneet tuotteet hyvin. Investoinnit Scan®-brändin vahvistamiseksi jatkuivat neljänneksen aikana.

Viime vuosien tuotantorakenteen uudelleenjärjestelyt tuottivat tulosta. Ensimmäisen neljänneksen aikana toteutetuissa tuotannon tehostamistoimissa onnistuttiin, ja kulut pienenivät edelleen, mutta eivät tarpeeksi pitääkseen liikevoittoa edellisvuoden tasolla.


MARKKINA-ALUE SUOMI

(miljoonaa euroa) Q1/2016 Q1/2015 2015
       
Liikevaihto 187,0 193,5 801,6
Liikevoitto 0,8 3,6 4,9
- Liikevoitto-% 0,4 1,8 0,6
       
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,8 3,6 16,3
- Liikevoitto-% 0,4 1,8 2,0


Suomessa ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 187,0 (193,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 0,8 (3,6) miljoonaa euroa.

Kilpailu oli edelleen erittäin tiukkaa ja myyntihintojen lasku jatkui. Lisäksi myyntivolyymit laskivat ja myyntimix oli epäsuotuisa, mistä johtuen ensimmäisen neljänneksen liikevoitto laski huomattavasti. Liharaaka-aineen hankintahinnat laskivat, mutta lasku ei täysin kompensoinut tuotteiden alhaisempia myyntihintoja. Kokonaisuutena tarkastellen lihamarkkina kääntyi lievään kasvuun neljänneksen lopulla. Food service -myynti kehittyi neljänneksen aikana hyvin. Tytäryhtiöt Lihatukku Harri Tamminen Oy, Kivikylän Kotipalvaamo Oy ja Paimion Teurastamo Oy paransivat kannattavuuttaan ensimmäisellä neljänneksellä.

HK Rypsiporsas® lanseerattiin uudelleen ja Kariniemen®-tuotevalikoimaa laajennettiin ensimmäisellä neljänneksellä. Makkaraklassikko HK Kabanossi® viettää tänä vuonna 40-vuotisjuhlaansa.

Tuotannon tehostaminen paransi kustannustehokkuutta, mikä vaikutti myönteisesti liikevoittoon. Sianlihan ylitarjonta jatkui Suomessa, mikä heikensi myyntikatetta ja kasvatti pakkasvarastoja. Rauman uuden siipikarjatuotantolaitoksen rakentaminen käynnistyi, ja maaliskuun lopulla HKScanille myönnettiin ympäristölupa teurastamon ja lihanjalostamon toiminnalle.


MARKKINA-ALUE TANSKA

(miljoonaa euroa) Q1/2016 Q1/2015 2015
       
Liikevaihto 44,7 48,8 175,9
Liikevoitto -2,3 -3,5 -9,3
- Liikevoitto-% -5,0 -7,1 -5,3
       
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -2,3 -3,5 -9,3
- Liikevoitto-% -5,0 -7,1 -5,3


Tanskassa ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 44,7 (48,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli -2,3 (-3,5) miljoonaa euroa.

Kilpailu jatkui erittäin kovana, ja liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä edelleen. Viennissä hintakilpailu jatkui tiukkana ja myynti jäi edellisvuodesta, mikä heikensi kokonaismyynnin katetta. Kotimaan myyntitoimenpiteissä onnistuttiin kuitenkin hyvin, erityisesti tuoretuotteissa.

Rose®-tuotemerkin tunnettuuden rakentamista jatkettiin hyvin tuloksin. Esimerkkejä toteutetuista investoinneista olivat muun muassa sosiaalisen median ja vastuullisuusviestinnän toimenpiteet sekä tuotelanseerauksia osaltaan tukenut tarinankerronta pakkauksissa. Flodins®-snacks-tuotteet tuotiin menestyksekkäästi Tanskan markkinoille.

Tuotantorakenteen uudelleenjärjestely, parantunut tuotantotehokkuus ja muut kustannusleikkaukset tuottivat tulosta ja liiketappio pieneni edellisvuodesta.


MARKKINA-ALUE BALTIA

(miljoonaa euroa) Q1/2016 Q1/2015 2015
       
Liikevaihto 38,0 40,9 173,6
Liikevoitto 0,3 -0,1 5,4
- Liikevoitto-% 0,7 -0,2 3,1
       
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,3 -0,1 5,4
- Liikevoitto-% 0,7 -0,2 3,1


Baltiassa ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 38,0 (40,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 (-0,1) miljoonaa euroa.

Kilpailu- ja kysyntätilanne jatkuivat haastavina Baltiassa, mikä yhdessä edellisvuonna tehdyn kananmunaliiketoiminnan divestoinnin kanssa laski volyymejä ja heikensi liikevaihtoa ensimmäisellä neljänneksellä. Kokonaismyyntikate laski hieman. Sianlihan markkinahinta oli ennätyksellisen alhainen ja viennin haasteet jatkuivat.

Rakvere®- ja Tallegg®-brändituotteiden kysyntä jatkui kuitenkin hyvänä, ja tuotteiden asema säilyi vahvana. Tämä ja tuotannon tehostaminen kompensoivat myynnin heikkenemistä, ja liiketulos kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Varastot pysyivät hyvällä tasolla.

HKScan investoi Rakvere®- ja Tallegg®-brändien laajentamiseen Viron markkinan lisäksi koko Baltian alueelle, mikä vähentää monimutkaisuutta ja terävöittää markkinointiviestintää.


RAHOITUS

Konsernin korolliset velat olivat maaliskuun lopussa 172,0 (165,5) miljoonaa euroa. Nettovelka oli 164,3 (145,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 39,6 (32,9) prosenttia.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 31.3. oli 100,0 (136,5) miljoonaa euroa. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 32,0 (22,0) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut olivat -2,2 (-2,5) miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.


OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli maaliskuun lopussa 66 820 528 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 % osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:in (665 000 kpl) omistuksessa eikä niitä ole listattu.

Maaliskuun lopussa yhtiöllä oli hallussaan 1 053 734 omaa A-osaketta. Niiden osuus kaikista osakkeista oli 1,9 prosenttia ja äänimäärästä 0,7 prosenttia. Katsauskauden jälkeen, 8.4.2016, yhtiö luovutti 44 885 omaa A-osaketta palkkiona osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 2013 mukaisesti. Tämän jälkeen yhtiön hallussa oli 1 008 849 omaa osaketta, mikä vastaa 1,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,6 prosenttia äänimäärästä.

HKScanin osakkeiden markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 175,4 (314,7) miljoonaa euroa. Se jakaantui niin, että A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 158,0 (283,2) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli vastaavasti 17,6 (31,5) miljoonaa euroa.

Tammi–maaliskuussa yhtiön osakkeita vaihdettiin yhteensä 3 408 596 (6 624 146) ja osakekauppojen arvo oli 11 186 603 (34 489 835) euroa. Ylin noteeraus oli 3,89 (6,19) euroa ja alin 3,06 (3,24) euroa. Keskikurssi oli 3,28 (5,20) euroa: Maaliskuun lopun päätöskurssi oli 3,25 (5,83) euroa.


HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallitus ei käyttänyt vuoden 2015 varsinaiselta yhtiökokoukselta (14.4.2015) saamiaan valtuutuksia tammi-maaliskuun 2016 aikana. Katso myös ”Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.”

Hallitukselle annetut uudet valtuutukset 13.4.2016 pidetyltä vuoden 2016 varsinaiselta yhtiökokoukselta on kerrottu kohdassa “Varsinainen yhtiökokous 2016”.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät myynti- ja raaka-ainehintoihin sekä globaaleiden ja paikallisten lihataseiden hallintaan.

Riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat viranomaisten tai painostusryhmien toimenpiteet, jotka voivat rajoittaa liiketoimintaa tai aiheuttaa kulutuskysynnän heilahtelua.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien, kuten afrikkalaisen sikaruton Virossa, mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida täysin sulkea pois.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

HKScan julkisti 8.4.2016 pörssitiedotteen, jossa kerrottiin että hallitus oli päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista liittyen HKScan-konsernin osakepalkkiojärjestelmän 2013 ansaintajakson 2013–2015 palkkioiden maksamiseen. Yhteensä 44 885 yhtiön hallussa olevaa HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta luovutettiin vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinohjelmaan kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 20.12.2012 julkaistussa pörssitiedotteessa. Luovutuksen jälkeen HKScanin hallussa on 1 008 849 omaa osaketta.

Konserni kertoi 4.5. Puolan Świnoujściessa sijaitsevaa pekonitehdasta koskevasta laajennusinvestoinnista. Vuosien 2016–2017 aikana investoidaan uusimpaan teknologiaan ja tuotantokapasiteettia lisätään.  Investoinnin arvo on noin 12 miljoonaa euroa.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 13.4.2016 Helsingissä, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2015. Yhtiökokous päätti vuoden 2015 osingoksi 0,14 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen jäsenten, varajäsenten ja valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioista. Kaikki hallituksen jäsenet: Teija Andersen, Niels Borup, Tero Hemmilä, Mikko Nikula, Henrik Treschow ja Pirjo Väliaho sekä varajäsenet: Per Nilsson ja Marko Onnela valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Mikko Nikulan ja varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Niels Borup.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jouko Malinen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2017 asti ja ne kumoavat vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset.

Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan on julkistettu pörssitiedotteella 13.4.2016 ja ne ovat myös luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.hkscan.com.


ARVIO VUODELLE 2016

HKScan arvioi, että liikevoitto paranee vuodesta 2015.

HKScan arvioi, että näkymät sekä taloudessa että kysynnässä jatkuvat haastavina, ja myös hintakilpailu jatkuu tiukkana vuonna 2016. Konsernin strategian toteuttaminen, jatkuvan parantamisen hankkeet sekä aktiivinen myyntikatteen hallinta kuitenkin tukevat taloudellisen suorituskyvyn paranemista.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan-konsernin osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2016 julkistetaan 19.7.2016.


Vantaalla, 4.5.2016

HKScan Oyj
hallitus


Lisätietoja antavat toimitusjohtajan sijainen Aki Laiho ja talousjohtaja Tuomo Valkonen. Soittopyyntöjä heille välittää konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskog, etunimi.sukunimi@hkscan.com tai puh. +358 10 570 2142.

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service -, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2015 HKScanin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 400.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki,
Keskeinen media,

www.hkscan.com

 

KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2016

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA        
(miljoonaa euroa) Viite Q1/2016 Q1/2015 2015
         
Liikevaihto   439,1 466,0 1 917,1
Hankinnan ja valmistuksen kulut 1. -413,6 -438,7 -1 799,5
Bruttokate   25,5 27,4 117,6
         
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut   2,1 2,1 11,6
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -14,1 -14,9 -57,8
Hallinnon kulut 1. -17,8 -15,3 -61,9
Liikevoitto   -4,3 -0,8 9,6
         
Rahoitustuotot ja -kulut   -2,2 -2,5 -9,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   -0,7 0,2 1,7
Voitto/tappio ennen veroja   -7,3 -3,1 2,2
         
Tuloverot   -2,1 0,3 -0,3
Tilikauden voitto/tappio   -9,4 -2,8 1,9
         
Määräysvallattomille omistajille   0,1 0,0 -1,6
Tilikauden voitto/tappio   -9,3 -2,7 0,3
         
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:  
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot
euroa/osake
-0,17 -0,05 0,01
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,17 -0,05 0,01

   

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      
(miljoonaa euroa) Q1/2016 Q1/2015 2015
Tilikauden voitto / tappio -9,4 -2,8 1,9
       
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen
 jälkeen):
     
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -0,3 1,4 2,6
Rahavirran suojaus -1,0 -0,8 0,3
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - -1,5
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ -1,3 0,6 1,4
       
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -10,7 -2,2 3,3
       
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN
JAKAUTUMINEN:
     
Emoyhtiön osakkeenomistajille -10,6 -2,2 1,7
Määräysvallattomille omistajille -0,1 0,0 1,6
Yhteensä -10,7 -2,2 3,3

    

KONSERNIN TASE        
(miljoonaa euroa) Viite 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015
VARAT        
         
Aineettomat hyödykkeet 2. 146,5 145,1 147,3
Aineelliset hyödykkeet 3. 361,9 366,4 361,8
Omistukset yhteisöissä   35,7 36,9 36,6
Muut pitkäaikaiset varat   32,7 42,8 35,0
PITKÄAIKAISET VARAT   576,8 591,1 580,7
         
Vaihto-omaisuus 4. 130,6 125,6 124,2
Lyhytaikaiset saamiset   121,0 131,2 122,9
Rahat ja pankkisaamiset   7,5 19,6 9,5
LYHYTAIKAISET VARAT   259,1 276,5 256,6
         
VARAT   835,9 867,6 837,3
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA 5. 415,2 442,7 425,8
         
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   134,4 118,2 117,2
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   37,8 39,7 39,4
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   172,3 158,0 156,6
         
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   37,6 47,3 36,6
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma   210,8 219,7 218,4
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   248,4 267,0 255,0
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   835,9 867,6 837,3

   

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA        
                       
(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2016
66,8 72,9 -12,4 143,5 10,2 -3,7 0,0 134,7 412,0 13,8 425,8  
Tilikauden tulos - - - - - - - -9,3 -9,3 -0,1 -9,4  
Muut laajan tuloksen
erät
                       
Muuntoerot - - - - - -0,3 - - -0,3 - -0,3  
Rahavirran suojaus - - -1,0 - - - - - -1,0 - -1,0  
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai
tappiot
- - - - - - - - - - -  
Tilikauden laaja tulos - - -1,0 - - -0,3 - -9,3 -10,6 -0,1 -10,7  
Suorat kirjaukset - - - - 0,0 - - 0,1 0,1 - 0,1  
Siirrot erien välillä - - - - - - - - - - -  
Osingonjako - - - - - - - - - - -  
OMA PÄÄOMA
31.3.2016
66,8 72,9 -13,4 143,5 10,2 -4,0 0,0 125,6 401,5 13,7 415,2  
                         
                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2015
66,8 72,9 -12,7 143,5 10,1 -6,3 0,0 162,2 436,5 8,7 445,2  
Tilikauden tulos - - - - - - - -2,7 -2,7 0,0 -2,8  
Muut laajan tuloksen
erät
                       
Muuntoerot - - - - - 1,3 - - 1,3 - 1,3  
Rahavirran suojaus - - -0,8 - - - - - -0,8 - -0,8  
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai
tappiot
- - - - - - - - - - -  
Tilikauden laaja tulos - - -0,8 - - 1,3 - -2,7 -2,2 0,0 -2,2  
Suorat kirjaukset - - - - - - - -0,3 -0,3 - -0,3  
Siirrot erien välillä - - - - 0,0 - - - 0,0 - 0,0  
Osingonjako - - - - - - - - - - -  
OMA PÄÄOMA
31.3.2015
66,8 72,9 -13,5 143,5 10,1 -5,0 0,0 159,2 434,0 8,7 442,7  
SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä  
 
 
 

 

RAHAVIRTALASKELMA      
(miljoonaa euroa) Q1/2016 Q1/2015 2015
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 6,3 13,7 78,1
Käyttöpääoman muutos -14,7 -12,6 -2,2
Rahoituserät ja verot -1,3 -1,7 -9,1
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -9,7 -0,6 66,8
       
Investointien rahavirta -7,5 -3,3 -41,8
RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN -17,2 -3,9 25,0
       
Lainojen muutokset 15,1 7,4 -4,3
Maksetut osingot - - -26,7
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 15,1 7,4 -31,0
       
NETTORAHAVIRTA -2,1 3,5 -6,0
       
Rahavarat kauden alussa 9,5 16,4 16,4
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus 0,1 -0,3 -1,0
Rahavarat kauden lopussa 7,5 19,6 9,5

      

TUNNUSLUVUT      
  31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur -0,17 -0,05 0,01
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur -0,17 -0,05 0,01
Oma pääoma/osake, eur 7,44 8,04 7,63
Omavaraisuusaste, % 49,7 51,0 50,9
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, milj. kpl 54,0 54,0 54,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 13,5 9,6 49,6
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun
keskiarvona
6 950 7 303 7 437

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

 

Sitoutuneen pääoman tuotto
(ROCE ennen veroja (%)
Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
---------------------------------------
x 100
  Taseen loppusumma korottomat velat (keskiarvo)  
     
Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma yhteensä
---------------------------------------
x 100
  Taseen loppusumma – saadut ennakot  
     
Nettovelkaantumisaste (%)
(Net gearing) 
Korolliset nettorahoitusvelat
---------------------------------------
x 100
  Oma pääoma  
     
Osakekohtainen tulos (EPS) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto
---------------------------------------
 
  Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm tilikauden aikana  
     
Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------
 
  Ulkona olevien osakkeiden lkm tilinpäätöspäivänä  
Osakekannan markkina-arvo Ulkona olevien osakkeiden lkm tilinpäätöspäivänä
x tilikauden päätöskurssi
Rahavirta ennen rahoituskuluja Rahavirta ennen rahoitusta ja rahoituseriä

Henkilöstön määrä
Kalenterikuukausien lopussa laskettujen
henkilöstömäärien keskiarvo

 


KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2016 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2015. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2015 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU      
(miljoonaa euroa) Q1/2016 Q1/2015 2015
LIIKEVAIHTO      
- Ruotsi 189,1 202,1 841,9
- Suomi 187,0 193,5 801,6
- Tanska 44,7 48,8 175,9
- Baltia 38,0 40,9 173,6
- Segmenttien välinen -19,7 -19,3 -76,0
Konserni yhteensä 439,1 466,0 1 917,1
       
LIIKEVOITTO      
- Ruotsi 1,1 2,0 21,1
- Suomi 0,8 3,6 4,9
- Tanska -2,3 -3,5 -9,3
- Baltia 0,3 -0,1 5,4
- Segmenttien välinen - - -
Segmentit yhteensä -0,1 2,0 22,1
       
Konsernihallinnon kulut -4,2 -2,8 -12,5
Konserni yhteensä -4,3 -0,8 9,6
       
INVESTOINNIT      
- Ruotsi 4,7 2,0 13,7
- Suomi 6,6 3,9 19,9
- Tanska 0,7 1,4 5,4
- Baltia 1,4 2,3 10,6
Yhteensä 13,5 9,6 49,6
       
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN      
- Ruotsi 2 057 2 069 2 176
- Suomi 2 636 2 739 2 840
- Tanska 671 740 726
- Baltia 1 586 1 755 1 696
Yhteensä 6 950 7 303 7 437

 

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT      
       
1. KERTALUONTEISET ERÄT      
(miljoonaa euroa) Q1/2016 Q1/2015 2015
Omaisuuden alaskirjaus, Suomi 1) - - -11,4
Henkilöstökustannukset, Ruotsi 2) - - -0,5
Henkilöstökustannukset, Konsernihallinto 2) -1,2 - -
Kertaluonteiset erät yhteensä -1,2 - -11,9
       
1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hankinnan ja valmistuksen kulut”    
2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hallinnon kulut”    

 

TASEEN LIITETIEDOT      
       
2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) Q1/2016 Q1/2015 2015
Kirjanpitoarvo kauden alussa 147,3 144,3 144,3
Muuntoerot -0,4 1,0 2,0
Lisäykset 0,1 0,3 0,9
Lisäykset (yritysostot) - - 2,2
Vähennykset - -0,2 -0,1
Poistot ja arvonalentumiset -0,6 -0,6 -2,6
Siirto toiseen tase-erään 0,0 0,4 0,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 146,5 145,1 147,3
       
       
3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) Q1/2016 Q1/2015 2015
Kirjanpitoarvo kauden alussa 361,8 369,7 369,7
Muuntoerot -0,1 0,8 1,0
Lisäykset 13,3 9,4 48,7
Lisäykset (yritysostot) - - 7,8
Vähennykset -0,3 -0,5 -2,8
Poistot ja arvonalentumiset -12,9 -12,9 -62,1
Siirto toiseen tase-erään 0,0 -0,2 -0,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 361,9 366,4 361,8
       
       
4. VAIHTO-OMAISUUS      
(miljoonaa euroa) Q1/2016 Q1/2015 2015
Aineet ja tarvikkeet 77,2 71,3 71,5
Keskeneräiset tuotteet 4,8 4,3 5,0
Valmiit tuotteet 40,5 41,4 40,1
Muu vaihto-omaisuus 0,4 1,0 0,4
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 1,3 0,6 1,1
Elävät eläimet IFRS 41 6,3 7,0 6,2
Vaihto-omaisuus yhteensä 130,6 125,6 124,2

    

5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT        
Osakepääoma
ja
ylikurssirahasto
Ulkona
olevien
osakkeiden
lukumäärä
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Sijoitettu
vapaa oma
pääoma
Omat
osakkeet
Yhteensä
1.1.2016 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
31.3.2016 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1

 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT    
(miljoonaa euroa) 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 36,6 67,6 57,7
Korkojohdannaiset 128,4 148,1 128,5
Sähköjohdannaiset 7,7 7,7 8,1
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset 0,0 -0,5 -0,2
Korkojohdannaiset -15,4 -16,5 -14,0
Sähköjohdannaiset -2,8 -1,8 -2,9
       
       
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET      
(miljoonaa euroa) 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015
Velat, joiden vakuudeksi on annettu pantteja tai
kiinnityksiä
     
- rahalaitoslainat 0,0 25,9 0,2
       
Omasta velasta      
- Annetut kiinteistökiinnitykset 0,0 10,7 0,4
- Annetut pantit 3,2 3,2 3,2
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja muut sitoumukset 13,1 14,2 10,4
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 7,7 13,8 11,0
Vuokravastuut 35,3 34,2 36,5

 

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA

Johdannaiset
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.

 

  31.3.2016 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat
       
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset - - - -
     - Valuuttajohdannaiset 0,1 0,0 0,1 0,0
     - Hyödykejohdannaiset - - - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
- Osakesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,1 0,0 0,1 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvelat  
       
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -15,4 0,0 -15,4 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -15,4 0,0 -15,4 0,0
     - Valuuttajohdannaiset -0,1 0,0 -0,1 0,0
        joista nettosijoituksen suojauslaskennassa - - - -
     - Hyödykejohdannaiset -2,8 0,0 -2,8 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -2,8 0,0 -2,8 0,0
Yhteensä -18,3 0,0 -18,3 0,0

  

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA      
(miljoonaa euroa) Q1/2016 Q1/2015 2015
Myynnit osakkuusyhtiöille 12,2 16,8 70,1
Ostot osakkuusyhtiöiltä 10,3 8,1 46,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,4 2,2 1,4
Ostovelat ja muut velat 3,9 3,1 5,3