Merkittävään investointiin liittyy myös toiminnan uudelleenorganisointi, henkilöstön määrän sopeuttaminen ja toimintatapojen uudistaminen. Rauman siipikarjaleikkaamosta vähenee enimmillään 35 työtehtävää. Lisäksi runsaaseen 200 työtehtävään tulee muutoksia. Työtehtävien vähennykset, jotka sisältävät muun muassa eläköitymiset ja osastosiirrot sekä työtehtävien muutokset, toteutetaan vuoden 2024 alkupuoliskon aikana. Muutosneuvottelujen piirissä oli yhteensä 225 henkilöä ja neuvottelut koskivat työntekijöiden henkilöstöryhmää. 

HKScan tavoittelee investoinnilla ja siihen liittyvillä kehittämistoimilla Suomessa yhteensä noin kolmen miljoonan euron vuotuisia säästöjä, joiden arvioidaan toteutuvan investoinnin valmistumisen jälkeen viimeistään vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla.

“Keskitymme HKScanissa määrätietoisesti ydinliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen, joka on yksi tärkeimmistä painopisteistämme tämän vuoden aikana. Rauman yksikön automaatioasteen noston tavoitteena on kannattavuuden selvä parantaminen. Investoinnilla parannamme myös henkilöstön työhyvinvointia ja tuotelaatua. Yksikössä on viime vuosien aikana tehty merkittävää kehitystyötä yksikön johdon ja koko henkilöstön hyvällä yhteistyöllä. Hyvä yhteistyö näkyi myös käytyjen muutosneuvotteluiden rakentavassa hengessä. Nyt toteutettavilla muutoksilla rakennamme entistä vahvempaa pohjaa siipikarjaliiketoimintamme tulevaisuuden kilpailukyvylle. Siipikarjatuotteiden kategoria on kasvava ja yhtiölle strategisesti tärkeä”, sanoo HKScanin Suomen liiketoimintayksiköstä vastaava johtaja Jari Leija.

Rauman siipikarjayksikön kehittämisinvestointi on jatkoa vuonna 2020 aloitetulle siipikarjaliiketoiminnan tuottavuuden ja kannattavuuden parantamisohjelmalle. Sen puitteissa on toteutettu muun muassa Rauman yksikön prosessin tuottavuusinvestointeja vuosina 2020-2022.


Lisätietoja:

•    Jari Leija, HKScanin Suomen liiketoimintayksiköstä vastaava johtaja p. 040 559 7213
•    Soittopyyntöjä Jari Leijalle voi jättää HKScan Media Service Deskiin 010 570 5700 tai sähköpostitse: communications@hkscan.com