HKScan selkeytti toimintamalliaan 

HKScanin konsernitoiminnoissa ja Suomen liiketoimintayksikössä helmikuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tavoitteena oli vuoden 2020 alussa käyttöön otetun konsernin toimintamallin jatkokehittäminen ja selkeyttäminen. 

"Nyt toteutettu toimintamallin jatkokehitys selkeyttää konsernitoimintojen ja liiketoimintayksiköiden työnjakoa entisestään. Roolien ja vastuiden selkeyttäminen painottaa liiketoimintayksiköiden tulosvastuuta sekä konsernin roolia strategian kokonaisvaltaisessa johtamisessa”, sanoo HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä.   

Jatkossa konsernitoiminnot keskittyvät aiempaa tiiviimmin yhtiön keskeisiin strategisiin kehityshankkeisiin ja johtamiseen sekä toimintoihin, joilla pidetään yllä pörssiyhtiön hyvää hallintotapaa. Liiketoimintayksiköt keskittyvät jatkossa operatiivisen liiketoiminnan johtamiseen painottaen tulosvastuuta ja strategian toimeenpanoa. Jatkossakin mm. vienti on keskitetty toiminto, joka palvelee kaikkia liiketoimintayksiköitä. 

Käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena HKScanin konsernitoiminnoista vähennettiin 20 työtehtävää. Osa työtehtävistä päättyi tai siirtyi liiketoimintayksiköihin ja avoinna olleita tehtäviä ei täytetty. Työsuhteiden päättymiset sekä muutokset työsuhteissa koskivat konsernitoimintoja ja Suomen liiketoimintayksikköä. Uusi organisaatio on voimassa 1.4.2022 alkaen. 

HKScan Oyj

Tero Hemmilä
Toimitusjohtaja 

Lisätietoja:
Heidi Hirvonen, konsernin viestintäjohtaja, puh. 010 570 6072
HKScan Media Service Desk, puh. 010 570 5700 tai communications@hkscan.com