HKScanin kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2016 ovat vähentyneet 53 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. HKScanin tehtaat Suomessa hiilineutraaleiksi.

"Vuonna 2015 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vähenivät 37 prosenttia vuodesta 2014. Vuonna 2016 tehtyjen kehitystoimien ansiosta kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 53 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Yhteensä CO2 -kokonaispäästöt ovat vuodessa pienentyneet 127 tuhatta tonnia. Tämä on merkittävä saavutus vain kahden vuoden ajanjaksolla", sanoo HKScanin ympäristöasioihin erikoistunut vastuullisuuspäällikkö Vera Söderberg.


Suurin parannus vuonna 2016 tapahtui epäsuorien (Scope 2) päästöjen alenemisessa. Epäsuoria päästöjä ovat mm. sähkö tai kaukolämpö. Päästöjen väheneminen johtui pääosin siitä, että HKScan siirtyi Suomessa käyttämään bio- ja vesivoimalla tuotettua sähköä. Tällä vähennettiin päästöjä 30 tuhatta tonnia. Energiatehokkuuden parantuminen ja jäähdytyksestä aiheutuneet pienemmät päästöt vähensivät myös osaltaan kokonaispäästöjä vuonna 2016.


”Olemme iloisia tähänastisista saavutuksistamme imastonmuutoksen hillitsemiseksi. Työ kuitenkin jatkuu. HKScan jatkaa siirtymistä uusiutuvien energialähteiden käyttöön, esimerkiksi biokaasusta, puupelleteistä ja hakkeesta peräisin olevaan kaukolämpöön. Olemme tunnistaneet tuleville vuosille lisää päästöjen vähentämismahdollisuuksia. Näitä ovat biokaasun käyttö tuotantolaitoksillamme sekä toimet energiatehokkuuden parantamiseksi”, Söderberg kertoo.


HK ja Kariniemen -merkkiset tuotteet valmistetaan hiilineutraaleilla tuotantolaitoksilla Suomessa


Päästöjen vähentämisen lisäksi HKScan on kompensoinut Suomen tuotantolaitosten suoria ja epäsuoria päästöjä (Scope 1 ja Scope 2 päästöt) tukemalla metsiensuojeluprojektia eteläisessä Afrikassa. Projektin puitteissa kasvavat metsät sitovat ilmakehästä saman määrän päästöjä kuin mitä HKScanin Suomen tuotantolaitokset tuottivat vuonna 2016.


”Ensisijainen tavoitteemme on pienentää edelleen toiminnastamme aiheutuvia päästöjä. Tosiasia on, että teollinen toiminta aiheuttaa tällä hetkellä vääjäämättä jonkin verran päästöjä. Suomen tuotantolaitosten jäljelle jääneiden päästöjen kompensointi on nähty parhaana keinona minimoida HKScanin tuotantolaitosten ja näin ollen siis HK- ja Kariniemen merkeillä myytävien tuotteiden ilmastovaikutuksia”, kertoo HKScan Finlandin energia- ja ympäristöinsinööri Martin Aalto.


Ympäristötyö on osa strategista kehitystä


“Sidosryhmien odotukset ympäristövastuusta kasvavat jatkuvasti. Asiakkaat, kuluttajat ja osakkeenomistajat arvioivat yrityksiä niiden ympäristövaikutusten pienentämiseksi tekemän työn perusteella ja tekevät tietoisia valintoja saavutettujen tulosten perusteella. Tiedämme, että lihantuotanto aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä. Pienentämällä niitä emme ainoastaan halua lisätä luottamusta brändeihimme, mutta myös tarjota asiakkaille ja kuluttajille mahdollisuuden tehdä parempia kulutusvalintoja sekä nauttia paikallisesti tuotetusta lihasta nyt ja tulevaisuudessa”, sanoo HKScanin tuotannosta vastaava johtaja Aki Laiho.


Kasvihuonekaasujen pienentäminen on osaltaan sitoutumista maailmanlaajuisiin ja kansallisiin tavoitteisiin, jotka on määritelty Pariisin ilmastosopimuksessa. Energiatehokkuus on keino saavuttaa kustannussäästöjä. Sama pätee myös uusiutuvan energian käyttöön, vaikkakin kehittämistä pitää jatkaa kaikissa HKScanin toimintamaissa.

ghg_paastot_2014-2016.png


HKScan on laskenut kasvihuonekaasupäästöjään vuodesta 2014 lähtien Greenhouse Gas Protokollan (GHG) mukaisesti. Se on yleisimmin käytetty kansainvälinen standardi, jonka avulla kasvihuonekaasuja voidaan mitata, hallita ja raportoida.
Scope 1 -laajuuteen sisältyvät suorat kasvihuonekaasupäästöt, joiden lähteet ovat yhtiön omistuksessa tai hallinnassa. Tällaisia ovat esimerkiksi lämpökattiloista ja yhtiön ajoneuvoista aiheutuvat päästöt. Scope 2 -laajuuteen sisältyvät epäsuorat päästöt muualta ostetusta, mutta yhtiön toiminnassa käytetystä sähköstä, höyrystä ja kaukolämmöstä.


Scope 1- ja Scope 2 -laajuuksien mukaiset päästöt (eli HKScanin toiminnasta aiheutuvat päästöt) vastaavat alle kymmentä prosenttia lihantuotannon koko arvoketjussa laitumelta lautaselle aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä. Scope 3 -laajuuden mukaiset päästöt (arvoketjussa ennen HKScanin toimintoja ja niiden jälkeen) vastaavat yli 90:tä prosenttia päästöistä. Eläintuotanto on suurin päästöjen lähde Scope 3 -laajuuden mukaisissa päästöissä. Jotta voisimme arvioida tuotteitamme (ja osittain GHG-protokollan Scope 3 -laajuuden mukaisia päästöjä) elinkaarinäkökulmasta, käytämme tuotteidemme ympäristövaikutusten arviointiin elinkaarianalyysejä (LCA).


HKScanin Suomen tuotantolaitosten suorat ja epäsuorat (Scope 1 ja Scope 2) päästöt on kompensoitu hankkimalla ja mitätöimällä päästövähennysyksiköitä Kariba REDD+ päästövähennysprojektista (projektin ID: 100000000001275). Linkki julkiseen mitätöintitodistukseen on täällä. Kompensoitua määrää ei ole vähennetty HKScanin kokonaispäästöistä eikä sillä ole siten vaikutusta 53 % vähennykseen.


Lisätietoja:

  • Ympäristöasioista vastaava vastuullisuuspäällikkö Vera Söderberg (englanniksi tai ruotsiksi)
  • HKScan Finlandin energia- ja ympäristöinsinööri Martin Aalto
  • Heille voi jättää soittopyynnön viestintäjohtaja Marja Siltalan kautta, marja.siltala(at)hkscan.com, p. 010 570 2290.

HKScan Finlandin energiatehokkuuden parantamisesta on lisää tietoa näiden linkkien päässä:

http://www.hkscan.com/portal/suomi/hkscan/tiedotearkisto/?id=2155

http://www.hkscan.com/portal/suomi/hkscan/tiedotearkisto/?id=2209


HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.