HKScan on Suomessa siirtynyt käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä ja suosii sähkön hankinnassaan suomalaista bio- ja vesivoimaa. Uusiutuvaan sähköön siirtyminen on tärkeä osa HKScanin laajempaa tavoitetta pienentää yrityksen toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja toimia entistä ilmastoystävällisemmin.

Uusiutuvan sähkön avulla merkittävästi vähemmän päästöjä


”Uusiutuvaan sähköön siirtyminen on yksi keskeinen tapa kantaa vastuuta kiihtyvän ilmastonmuutoksen torjunnasta. Panostaminen uusiutuvaan energiaan ja keskittyminen energiatehokkuuden parantamiseen muodostavat vahvan ytimen kestävän energiankäytön edistämiseksi HKScanin toiminnassa Suomessa”, kertoo HKScanin Suomen markkina-alueesta vastaava johtaja Jyrki Karlsson.


Päästöjä syntyy, kun yrityksen kuluttama sähkö tuotetaan fossiilisia polttoaineita polttavissa voimalaitoksissa. Vuonna 2015 sähkön kulutus aiheutti 57 % HKScanin hiilijalanjäljestä Suomessa. Siirtymällä uusiutuvaan sähköön HKScan pystyy pienentämään toiminnastaan aiheutuvia päästöjä Suomessa noin 30 tuhatta tonnia vuodessa. Päästövähennys vastaa yli 1600 suomalaisen kotitalouden vuosittaisia päästöjä.


HK- ja Kariniemen-tuotteet valmistetaan jatkossa suomalaisella bioenergialla ja vesivoimalla


Yritys voi pienentää sähkönkulutuksestaan aiheutuvia päästöjä kahdella tavalla: vähentämällä sähkönkulutustaan, jolloin myös sähkönkulutuksesta aiheutuva hiilijalanjälki pienenee tai siirtymällä käyttämään uusiutuvaa sähköä, joka ei aiheuta päästöjä.


HKScanin tuotantolaitoksilla Suomessa tuotteet valmistuvat jatkossa sähköllä, joka on tuotettu suomalaisella bioenergialla ja vesivoimalla. ”Sähkö on yksi kulutetun energian muoto, jolle on olemassa selkeä vastuullinen vaihtoehto. Hankkimalla kestävästi tuotettua sähköä, luomme osaltamme kysyntää suomalaiselle uusiutuvalle sähköntuotannolle. Suomalainen bioenergiantuotanto hyödyntää tehokkaasti metsätalouden sivutuotteita, vesivoima puolestaan edustaa perinteistä päästötöntä energiantuotantoa”, kertoo HKScan Finlandin energia- ja ympäristöinsinööri Martin Aalto.


Vahva panostus energiatehokkuuteen


HKScan panostaa Suomessa seuraavien vuosien aikana vahvasti energiankulutuksen pienentämiseen. Yhtiö keskittyy energiatehokkuustoimissaan:

  • hukkaenergian talteenottoon
  • olemassa olevien prosessien ja laitteiden tehokkaampaan käyttöön
  • uuden teknologian käyttöönottoon useissa energiaintensiivisissä toiminnoissa


Energiatehokkaalla toiminnalla yritys säästää energiakustannuksissa, pienentää riippuvuutta ulkoisista toimijoista ja minimoi toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Energian säästeliäs käyttö poistaa sähkömarkkinoilla tarvetta tuottaa fossiilista energiaa. Siten uusiutuvien energianlähteiden osuus kasvaa entisestään. Suomalaisen uusiutuvan energian suosiminen lisää myös Suomen energiaomavaraisuutta.


HKScan haluaa parantaa toimintaansa jatkuvasti. Yhtiö on Suomessa tutkinut aktiivisesti mahdollisuuksia siirtyä uusiutuviin vaihtoehtoihin myös muissa energian muodoissa, kuten lämmityksessä tai yhtiön käyttämissä polttoaineissa.


Lisätietoja:

  • Suomen markkina-alueesta vastaava johtaja Jyrki Karlsson
  • HKScan Finlandin energia- ja ympäristöinsinööri Martin Aalto
  • Heille voi jättää soittopyynnön viestintäjohtaja Marja Siltalan kautta, marja.siltala(at)hkscan.com, p. 010 570 2290.


HKScan Finlandin energiatehokkuuden parantamisesta on lisää tietoa tämän linkin päässä.


HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.