HKScan-konsernin kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2015 ovat vähentyneet 35 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

- Olemme saavuttaneet parannuksia useimmilla osa-alueilla vuonna 2015. Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat vähentyneet 35 prosenttia eli 83 000 tonnia vuodesta 2014 vuoteen 2015. Päästöjen pieneneminen vuoden aikana on huomattava saavutus. Kaksi kolmasosaa vähennyksistä syntyi HKScanin aktiivisista toimista ja yksi kolmasosa aiheutui päästöjen laskentatavan muuttumisesta sähkön osalta, sanoo ympäristöasioihin erikoistunut vastuullisuuspäällikkö Vera Söderberg HKScanista.

Suurin muutos on tapahtunut epäsuorien (Scope 2) päästöjen alentumisessa. Epäsuoria päästöjä ovat mm. ostettu sähkö tai kaukolämpö. Päästöjen aleneminen johtui pääosin siitä, että HKScanin Ruotsin ja Puolan toiminnoissa siirryttiin käyttämään vesivoimalla tuotettua sähköä. Sen ansiosta päästöt pienenivät 42 000 tonnia. Pohjoismaiden ja Viron energiantuotannon jäännösjakauman päästökerrointa alennettiin vuodesta 2014 vuoteen 2015. Tämän päästöjä pienentävä vaikutus on 28 000 tonnia. Sähkönkäyttö pieneni neljä prosenttia vuodesta 2014.

Suurin suhteellinen päästövähennys, 64 prosenttia, saavutettiin kylmäainevuotojen ehkäisyllä. Lämmityksestä aiheutuvat päästöt pienenivät 7 000 tonnia. Kuljetuksista, matkustamisesta ja jäähdytyksestä aiheutuvat päästöt pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2014.

- HKScan on aktiivisesti pyrkinyt korvaamaan fossiilisia polttoaineita uusiutuvalla energialla tuotantolaitoksissaan vuoden 2015 aikana. Tämä on osaltaan alentanut kasvihuonepäästöjä. Esimerkiksi Virossa kaksi konsernin tilaa siirtyi käyttämään puupellettejä fossiilisten polttoaineiden sijaan, ja yhdessä Viron tuotantolaitoksessa lisättiin kasvi- ja eläinperäisen rasvan polttoa lämmityksessä. Ruotsissa siirryttiin käyttämään biokaasua ja kaukohöyryä, jotka tuotetaan uusiutuvia energialähteitä käyttämällä, Söderberg kertoo.

Ympäristötyö on jatkuvaa kehittämistä

Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä.

- Olemme tehneet koko konsernin voimin hyvää työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tavoitteemme on parantaa vielä tästä. Ympäristön huomiointi on meille päivittäistä tekemistä – muun muassa henkilöstömme ideoi yhdessä tapoja vähentää energiankulutusta, sanoo tuotannosta ja teknologiasta vastaava johtaja Aki Laiho.

Konserni on mitannut kasvihuonekaasupäästöjä vuodesta 2014 lähtien Greenhouse Gas Protokollan (GHG) mukaisesti. Se on yleisimmin käytetty kansainvälinen standardi, jonka avulla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan mitata, hallita ja raportoida.

Scope 1 -laajuuteen sisältyvät suorat kasvihuonekaasupäästöt, joiden lähteet ovat yhtiön omistuksessa tai hallinnassa. Tällaisia ovat esimerkiksi lämpökattiloista ja yhtiön ajoneuvoista aiheutuvat päästöt. Scope 2 -laajuuteen sisältyvät epäsuorat päästöt muualta ostetusta, mutta yhtiön toiminnassa käytetystä sähköstä, höyrystä ja kaukolämmöstä.

Scope 1- ja Scope 2 -laajuuksien mukaiset päästöt (eli HKScanin toiminnasta aiheutuvat päästöt) vastaavat alle kymmentä prosenttia lihantuotannon koko arvoketjussa laitumelta lautaselle aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä. Scope 3 -laajuuden mukaiset päästöt (arvoketjussa ennen HKScanin toimintoja ja niiden jälkeen) vastaavat yli 90:tä prosenttia päästöistä. Eläintuotanto on suurin päästöjen lähde Scope 3 -laajuuden mukaisissa päästöissä. Jotta voisimme arvioida tuotteitamme (ja osittain GHG-protokollan Scope 3 -laajuuden mukaisia päästöjä) elinkaarinäkökulmasta, käytämme tuotteidemme ympäristövaikutusten arviointiin elinkaarianalyysejä (LCA).


Lisätietoja:

Vastuullisuuspäällikkö Vera Söderberg, HKScan Group (ruotsiksi tai englanniksi).

Hänelle välittää soittopyyntöjä viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskog, p. 010 570 2142,
marja-leena.dahlskog(at)hkscan.com


HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto vuonna 2015 oli 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä on noin 7 400. www.hkscan.com