HKScan jatkaa eläinten hyvinvoinnin systemaattista kehitystyötä. Ulkopuoliset eläinten käyttäytymisasiantuntijat auditoivat HKScan-konsernin teurastamoja. Lisäksi konserni asentaa tallentavia valvontakameroita kaikkiin teurastamoihinsa eläinten hyvinvoinnin kannalta kriittisille alueille ja järjestää henkilöstölleen ylimääräistä eläinten käsittelyyn liittyvää koulutusta.

Tunnettu eläinten käyttäytymisasiantuntija Atkinson auditoi kaikki HKScanin nautateurastamot

HKScan on aloittanut yhteistyön australialais-ruotsalaisen eläinten käyttäytymisasiantuntija Sophie Atkinsonin kanssa. Joulukuussa Atkinson suoritti eläinten hyvinvointiauditoinnin HKScanin osaksi omistamassa Paimion Teurastamossa sekä Outokummun nautateurastamossa. Tarkastusten yhteydessä Atkinson arvioi eläinten käsittelyn, teurastamon olosuhteet sekä laitosten eläinten hyvinvointia koskevat kehityssuunnitelmat. HKScan on sopinut Atkinsonin arvioivan konsernin kaikki nautateurastamot tämän vuoden aikana. Tämän lisäksi vastaavat auditoinnit toteutetaan myös kaikissa muissa konsernin teurastamoissa. Näissä arvioinneissa HKScan käyttää neuvonantajina sikojen, siipikarjan ja lampaiden käyttäytymiseen erikoistuneita ulkopuolisia asiantuntijoita.

”Viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden säännölliset auditoinnit ovat osa arkipäiväämme ja valvovat eläinlääkärit ovat läsnä kaikissa tuotantolaitoksissamme päivittäin. Suurin osa tuotantolaitoksistamme on sertifioitu kansainvälisten standardien mukaisesti ja sekä ulkoiset että sisäiset auditoinnit ovat olennainen osa toiminnan jatkuvaa parantamista”, sanoo HKScanin laatu- ja vastuullisuusjohtaja Pia Nybäck. ”Myös asiakkaat tarkastavat toimintaamme useita kertoja vuodessa.”

”Vaikka kaikissa viime vuonna tehdyissä tarkastuksissa tainnutuksen ja teurastuksen todettiin olevan ammattimaista ja kaikkien eläinsuojelu- ja lopetussäädösten mukaista, haluamme kehittää toimintaamme edelleen ja huomioida entistä paremmin eläinten luontaisen käyttäytymisen. Juuri siksi käynnistimme yhteistyön eläinten käyttäytymiseen erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa”, Nybäck jatkaa.

HKScan asentaa videokameroita eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi

HKScan järjestää henkilöstölleen ylimääräistä eläinten käsittelyyn liittyvää koulutusta. Koulutukset aloitetaan Paimion Teurastamosta ja HKScanin Outokummun yksiköstä, ja niitä jatketaan vuoden 2016 aikana.

Eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi HKScan asentaa tallentavia valvontakameroita konsernin teurastamoihin eläinten hyvinvoinnin kannalta kriittisille alueille. Kameroiden asennus käynnistettiin viime vuonna Paimion Teurastamosta, jossa kameravalvonta on ollut käytössä joulukuusta lähtien, minkä jälkeen työtä on jatkettu konsernin muissa yksiköissä. Valvontakameran tallenteet ovat yhtiön eläinten hyvinvoinnista vastaavan henkilön sekä valvovan viranomaisen käytössä, mikä tehostaa jo olemassa olevaa työn ohjausta ja valvontaa.

”Toimintamme lähtökohta on lain, asetusten ja eläinten hyvinvoinnin huomioivien toimintatapojen noudattaminen ja mahdollisimman laaja läpinäkyvyys. Edellytämme samantasoista menettelyä kokonaan omistamiemme yhtiöiden lisäksi osakkuusyhtiöiltämme. Lisäämällä henkilöstön koulutusta, parantamalla laitosten rakenteita ja ottamalla käyttöön kameravalvonnan eläinten hyvinvoinnin kannalta kriittisille alueille pystymme varmistamaan, että eläimiä kohdellaan asianmukaisesti ja eläinten hyvinvointi otetaan huomioon kaikissa vaiheissa”, Nybäck jatkaa.

 

Lisätietoja:

Laatu- ja vastuullisuusjohtaja Pia Nybäck, HKScan Group.
Hänelle välittää soittopyyntöjä konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskog, etunimi.sukunimi@hkscan.com tai p. +358 10 570 2142.

 

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2015 HKScanin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 400.