Biotuoteliiketoiminta tarjoaa HKScanille uusia kasvumahdollisuuksia. HKScan on päättänyt keskittää konsernin kaikkien, suoraan ruokaliiketoimintaan kuulumattomien biotuotteiden markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan kehityksen uuden Biotech-liiketoimintalinjan alle.

 

Teknologian kehittymisen ja resurssitehokkuuden systemaattisen parantamisen myötä monille lihanjalostuksen sivutuotteille on löydetty uusia ja entistä parempaa lisäarvoa tuottavia käyttökohteita, mikä on parantanut biotuotteiden hyötykäyttöä ja pienentänyt jätteen määrää. Myös biotuotemyynnin kannattavuus on parantunut.

 

HKScanilla on pitkä historia osana biotaloutta, mutta nyt uuden liiketoimintalinjan myötä biotuoteliiketoiminnan kehittämistä ja kasvattamista lähdetään toteuttamaan entistä keskitetymmin, suunnitelmallisemmin ja laajemmin. Asiakkaina on lääketeollisuudesta energiateollisuuteen ulottuva kirjo eri toimialojen yrityksiä. Mukana ovat edelleen myös perinteiset eläinruoka-, rehu- ja nahkatoimialat ja uusia asiakassegmenttejä etsitään aktiivisesti lisää.

 

Biotech-liiketoimintalinja kokoaa yhteen kaiken HKScanissa tähän asti tehdyn biotuotteisiin liittyvän osaamisen ja toiminnan, ja sen tehtävänä on kehittää biotuoteliiketoimintaa konserninlaajuisesti. Liiketoiminnan kehittäminen tuo mukanaan myös tuotantoinvestointeja erityisesti sivutuotevirtojen eri jakeiden entistä automatisoidumpaan erotteluun ja jatkojalostukseen. HKScanilla on Biotech-liiketoimintaan liittyviä osakkuuksia ja osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.  Niiden liiketoiminnan aktiivinen kehittäminen on jatkossa Biotech-liiketoiminnan vastuualuetta.

 

”Biotech-liiketoiminnan kasvattamisen lisäksi tavoitteemme on vähentää toiminnassamme syntyvän jätteen määrää, lisätä resurssitehokkuutta ja kierrätystä. Lisäksi optimoimme koko konsernin sivutuotevirtojen käyttöä”, sanoo Biotech-liiketoimintalinjan vetäjä Mika Paulamäki. ”Bioteknologia on HKScanille Cleantech-osaamisen kehittämistä ja kaupallistamista.”

 

Biotech-liiketoimintalinja on osa HKScanin Technology & Operations Development –toimintoa, jota johtaa teknologia ja tuotantojohtaja Aki Laiho.

  Lisätietoja: Mika Paulamäki, johtaja, Biotech-liiketoimintalinja, HKScan Oyj, puh. 040 585 3831 Aki Laiho, teknologia- ja tuotantojohtaja (COO), HKScan Oyj, puh. 040 652 5827   HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto on n. 2,1 miljardia euroa ja työntekijöitä on noin 7 700. Yhtiö on Euroopan johtavia lihayrityksiä.