Myös ympäristö hyötyy kuljetusten suunnittelusta!

Mikael Toverland vastaa kuljetusten suunnittelusta HKScanilla Ruotsissa. Mikaelin mielestä kuljetuspäällikön työssä on parasta se, että kaikki työpäivät ovat erilaisia ja koko ajan tapahtuu jotakin. Hän etsii fiksuja ratkaisuja ja kehittää toimintaa yhdessä tiimin kanssa. Kuljetuksissa kustannusten pienentäminen pienentää myös hiilijalanjälkeä, ja se on upeaa. Ympäristö hyötyy siis sitä enemmän, mitä paremmin suunnittelemme ja mitä vähemmän ajokilometrejä kertyy.

Mikael Toverland_block.jpg

Kuinka monta työntekijää työskentelee kuljetuksissa Ruotsissa ja ovatko kaikkien työtehtävät samanlaisia Mikael Toverland?
Olen osastovastaava, ja minun lisäkseni kuljetuksia suunnittelee viisi muuta työntekijää, jotka ovat yhteydessä kuljetusliikkeisiin. Olemme yhteydessä tuottajiin ja vastaanotamme viikoittain ilmoituksia tiloilta tuotantolaitoksiimme saapuvista eläimistä.

Miltä tyypillinen työviikkosi näyttää?
Laadimme aina viikon alussa seuraavalle viikolle alustavan suunnitelman, joka tarkentuu tuottajilta saatavien ilmoitusten mukaan. Sen jälkeen alamme suunnitella kuljetuksia ja niiden järjestystä muun muassa myyntimäärien ja tuoteluokkiemme perusteella. Vasta tämän jälkeen voimme laatia tarkan aikataulun kuljetusliikkeiden kanssa. Tässä vaiheessa viikko alkaa olla jo lopuillaan ja tuottajien on saatava tietää, milloin eläimet noudetaan. Kuljetusten suunnitteluun vaikuttaa moni tekijä ja tärkeintä on tiivis yhteydenpito kaikkien osapuolten kanssa. Soitamme joka viikko keskimäärin 650 puhelua HKScanin ulkopuolelle.

Millä tavalla kuljetusten parissa työskentelevät voivat vaikuttaa HKScanin ympäristötyöhön?
Vaikutamme ympäristöasioihin ennen kaikkea huolellisella suunnittelulla. Ajokilometrejä kertyy nykyään 3 500–4 000 vähemmän viikossa kuin aiemmin. Kaikki keskustelut kuljetusyhtiöiden ja tuottajien kanssa ovat tärkeitä, sillä niiden avulla tarkennamme suunnitelmia.

Mihin keskitytte tulevaisuudessa?
Tärkeintä on kuljetusten täyttöasteen parantaminen ja kuljetusten optimointi niin, että toiminta tehostuu ja ajokilometrit vähenevät entisestään. Lisäksi tulemme hyödyntämään digitalisuutta kuljetusten suunnittelussa.

Mikä on parasta työssäsi kuljetuspäällikkönä?
Koko ajan tapahtuu jotakin! Etsimme tiimin kanssa fiksuja ratkaisuja ja kehitämme toimintaa. Kuljetuksissa kustannusten pienentäminen pienentää myös hiilijalanjälkeä, mikä on harvinaista. Ympäristö hyötyy sitä enemmän, mitä paremmin suunnittelemme ja mitä vähemmän ajokilometrejä kertyy.