Tuottajien tietosuojaseloste

Tutustu haluamaasi osioon alla.

HKScan Oyj, 0111425-3, ja/tai sen omistuksessa tai määräysvallassa oleva konserniyhtiö Suomessa (”HKScan”, ”me” tai ”meille”) toimii rekisterinpitäjänä käsitellessään sinua koskevia henkilötietoja toimiessasi tuottajana (tässä tietosuojaselosteessa termit ’’tuottaja tai ’’sinä’’ pitävät sisällään sekä oikeushenkilönä toimivat tuottajat, että yksityisinä elinkeinoharjoittajina toimivat tuottajat)

Tällä sivulle kuvailemme, miten keräämme, käsittelemme ja jaamme henkilötietojasi. Henkilötiedot tarkoittavat kaikkia sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää luonnollisen henkilön tunnistamiseen. Yksityistä elinkeinoharjoittajaa koskevat tiedot ovat henkilötietoja. Oikeushenkilöä koskevat tiedot eivät ole henkilötietoja, mutta oikeushenkilön edustajia koskevat tiedot luetaan henkilötiedoiksi.

Meille on tärkeää, että sinulla on turvallinen olo sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta henkilötietosi ovat suojattu ja, jotta henkilötietojesi käsittely suoritetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.

Voimme kerätä henkilötietojasi seuraavilla tavoilla:

Henkilötiedot, jotka annat meille itse, esim. täyttäessäsi verkkosivuillamme olevia lomakkeita tai muita lomakkeita, joita pyydämme sinua täyttämään, sekä ollessasi vuorovaikutuksessa kanssamme puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavalla.

Automaattisten menetelmien avulla, esim. saapuessasi verkkosivuillemme ja kirjautuessasi tuottajayhteisöön, jolloin verkkosivumme kerää automaattisesti verkkotunnistetietoja ja lokitietoja vierailustasi (lue lisää henkilötietojesi käsittelystä verkkosivujemme käytön yhteydessä verkkosivujen tietosuojaselosteesta).  

Henkilötiedot, joita keräämme muista lähteistä, esim. kun keräämme henkilötietojasi yhteistyökumppaneiltamme, kuten LSO Osuuskunnalta tai Eläinten Terveys ETT Ry:ltä, ruokavirastolta, pankeilta, tai taustaselvitysten yhteydessä luottoluokituspalveluita tarjoavalta yhtiöiltä.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Tuottajasuhteen hallinnoiminen

Käsitelemme henkilötietojasi hallinnoidaksemme tuottajasuhdetta, esim. rekisteröidessämme yhteystietosi tuottajatietokantaamme, arkistoidessamme tuottajasopimuksia ja mahdollisia rahoitussopimuksia, suorittaessamme taustaselvityksiä (arvioidessamme tuottajan kykyä vastata sitoumuksistaan sopimusosapuolena ennen rahoitussopimuksen solmimista), sekä käsitellessämme tilauksia ja toimituksia.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Organisaatiotiedot
 • Taloudelliset tiedot
 • Taustaselvityksen tiedot
 • LSO Osuuskunnan jäsenyystieto
 • Osto- ja myyntitiedot

Oikeutettu etu (oikeushenkilöt). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta voimme toteuttaa tuottajasuhteen hallinnoimiseen liittyvät oikeutetut etumme.

Sopimuksen täytäntöön paneminen (yksityiset elinkeinonharjoittajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista tuottajasopimuksen täytäntöön panemiseksi.  

Säilytysaika: Henkilötietojasi säilytetään tuottajasuhteen keston ajan. Tuottajasuhteen päättymisen jälkeen säilytämme henkilötietojasi 10 vuotta oikeutettujen etujemme turvaamiseksi sekä täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme. Taustaselvityksen tietoja säilytämme vain tarpeellisen ajan arvioidaksemme tuottajan kykyä vastata sitoumuksistaan sopimusosapuolena ennen rahoitussopimuksen solmimista.

 

Tapahtumien ja muiden tuottajille suunnattujen aktiviteettien järjestäminen

Käsittelemme henkilötietojasi, jos osallistut järjestämäämme tapahtumaan, esim. vastaanottaessamme ja rekisteröidessämme osallistumisesi sekä kommunikoidessamme kanssasi tapahtumaan liittyen. Tässä yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tapahtumien järjestäminen.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

 • Osallistumistiedot
 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Ruokamieltymykset
 • Organisaatiotiedot

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta voimme toteuttaa tapahtumien järjestämiseen liittyvät oikeutetut etumme.

Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn (tietosuoja-asetuksen 9 (2) (a) artikla). Käsittelemme erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja (esim. terveystietoja) ainoastaan toimittaessasi tällaisia tietoja vapaaehtoisesti, täten nimenomaisella suostumuksellasi.

Säilytysaika: Henkilötietojasi säilytetään tapahtuman päättymisen jälkeen korkeintaan 13 kuukautta tapahtuman järjestämiseen liittyvien oikeutettujen etujemme turvaamiseksi sekä suunnitellaksemme tulevia tapahtumia.

 

Asiantuntijapalveluiden tarjoaminen tuotannon kehittämiseksi

Tarjotessamme asiantuntijapalveluita osana yhteistyötämme, kuten ruokinnan suunnittelu- ja optimointipalveluita sekä eläintenhyvinvointiin ja kasvatukseen liittyvää neuvontaa, käsittelemme henkilötietojasi tuotannon ja kannattavuuden kehittämiseksi.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Organisaatiotiedot
 • Osto- ja myyntitiedot

Oikeutettu etu (oikeushenkilöt). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta voimme toteuttaa neuvontapalvelujen tarjoamiseen ja tuotannon kehittämiseen liittyvät oikeutetut etumme.

Sopimuksen täytäntöön paneminen (yksityiset elinkeinonharjoittajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista tuottajasopimuksen täytäntöön panemiseksi.  

Säilytysaika: Raportteja, joissa ei ole henkilötietoja, ja tilastoja säilytetään toistaiseksi. Henkilötietoja sisältäviä raportteja säilytetään tuottajasuhteen keston ajan. Tuottajasuhteen päättymisen jälkeen säilytämme henkilötietoja tarpeellisen ajan toteuttaaksemme tuottajien kokonaisvaltaisen kehityksen arviointiin liittyvät oikeutetut etumme.

 

Sisäisen tuottajaviestinnän helpottaminen

Käsittelemme henkilötietojasi helpottaaksemme tuottajaviestintää, esimerkiksi, hallinnoidessamme tuottajien yhteystietoja sekä tarkistaessamme, että ole sopimustuottajamme ennen pääsyn myöntämistä sosiaalisessa mediassa ylläpitämäämme tuottajaryhmään. Haluamme ylläpitää tuottajaryhmää sosiaalisessa mediassa, jotta voit halutessasi kommunikoida ja vaihtaa tietoa muiden tuottajien kanssa.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Yhteydenpidossa antamasi tiedot
 • Sosiaalisen median tilit

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta voimme toteuttaa sisäisen tuottajaviestinnän helpottamiseen liittyvät oikeutetut etumme.

Säilytysaika: Säilytämme henkilötietoja tuottajasuhteen keston ajan.

 

Tuottajille kohdistettavan markkinointiviestinnän toteuttaminen

Jos tilaat uutiskirjeemme tai muuta vastaavaa automaattisesti lähetettävää markkinointisisältöä tai -viestintää, käsittelemme henkilötietojasi toimittaaksemme tilaamaasi sisältöä tai viestintää edistääksemme brändiämme ja liiketoimintaamme.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot

Suostumus. Henkilötietojen käsitteleminen on tarpeellista, jotta voimme toimittaa tilaamaasi sisältöä tai viestintää.

Säilytysaika: Henkilötietojasi säilytetään siihen asti, kun tilauksesi on aktiivinen. Henkilötietosi poistetaan sen jälkeen, kun olet peruuttanut tilauksesi (voit peruuttaa suostumuksesi seuraamalla peruutuslinkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti).

 

Ulkoinen markkinointiviestintä HKScanin brändin edistämiseksi

Osana yhteistyötämme voimme käsitellä henkilötietojasi HKScanin brändin edistämiseksi, esimerkiksi, kerätessämme ja tallentaessamme perus- ja yhteystietosi ja valokuvasi tai sinua koskevan videon julkaistaksemme kyseiset tiedot verkkosivuillamme, muussa digitaalisessa kanavassa tai painetussa mediassa. Tässä yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on HKScanin brändin edistäminen osana ulkoista markkinointiviestintäämme.  

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Valokuvat tai videotallenteet
 • Organisaatiotiedot

Suostumus. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta voimme edistää brändiämme osana ulkoista markkinointiviestintää.

Säilytysaika: Digitaalisessa mediassa julkaistuja henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti määräämättömän ajan. Hallinnassamme olevia henkilötietoja säilytämme markkinointisisällön tarjoamisen ajan. Markkinointisisällön tarjoamisen päättymisen jälkeen säilytämme henkilötietoja 26 kuukautta turvataksemme potentiaalisiin oikeusvaateisiin varautumiseen ja vastaamiseen liittyvät oikeutetut etumme.

 

Yhteydenpito potentiaalisten tuottajien kanssa liiketoimintatarpeiden täyttämiseksi

Jos et ole sopimustuottajamme, voimme käsitellä henkilötietojasi ollaksemme sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse, jotta voimme hankkia palveluitasi raaka-aine tarpeiden täyttämiseksi tai tuotemäärien kasvattamiseksi.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Organisaatiotiedot

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta voimme toteuttaa liiketoimintatarpeisiin liittyvät oikeutetut etumme.

Säilytysaika: Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin katsomme, että meidän ja sinun välillä säilyy asiallinen yhteys. Poistamme henkilötietosi, jos vastustat yhteydenpitoamme tai et ole enää mukana tuottaja liiketoiminnassa.

 

IT-järjestelmien ja palveluiden hallinnoiminen ja turvaaminen

Käsittelemme henkilötietojasi hallinnoidaksemme ja suojataksemme verkkosivujamme, palveluitamme ja niihin liittyviä IT-järjestelmiämme; esimerkiksi kerätessämme lokitietoja kirjautumisista tuottajayhteisöön, paikantaessamme vikoja, tehdessämme varmuuskopioita, hallinnoidessamme järjestelmä- ja sovellusmuutoksia sekä ongelmia, ja selvittäessämme tietoturvapoikkeamia.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Organisaatiotiedot
 • Verkkotunnistetiedot
 • Lokitiedot

 

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta voimme toteuttaa palveluidemme ja niihin liittyvien IT-järjestelmien hallinnoimiseen ja turvaamiseen liittyvät oikeutetut etumme.  

Säilytysaika: Henkilötietojasi säilytetään sen mukaisesti, kuin on tarpeen kussakin yllä esitetyssä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksessa. Säilytämme henkilötietoja lokitietokannoissamme vianetsimistä ja tietoturvapoikkeamien selvittämistä varten 24 kuukautta alkaen lokitapahtuman kirjautumisesta.

 

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme, esim. kirjanpito- tai verolainsäädäntöön liittyvät velvoitteet.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

Kaikki henkilötietoryhmät, joita on kerätty ja jotka ovat tarpeen lakisääteisten velvollisuuksien täyttämisessä.

Lakisääteinen velvollisuus. Käsittely on tarpeellista lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Säilytysaika: Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin tietty lakisääteinen velvoite edellyttää.

 

Oikeusvaateen laatiminen, esittäminen ja puolustautuminen

Käsittelemme henkilötietojasi sen mukaan, kun on tarpeellista, käsitelläksemme ja puolustautuaksemme oikeusvaateilta, esim. oikeudenkäyntiä varten.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

Kaikki henkilötietoryhmät, joita on kerätty ja jotka ovat tarpeen lakisääteisten velvollisuuksien täyttämisessä,

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeen turvataksemme oikeutetun etumme käsitellä ja puolustautua oikeusvaateilta.

Säilytysaika: Henkilötietojasi säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen tämän tarkoituksen kannalta.

 

Tarvittaessa jaamme henkilötietojasi myös muiden tahojen kanssa. Henkilötietojesi vastaanottaja on henkilötietojen käsittelijä, ellemme ole ilmoittaneet toisin.

Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien vastaanottajien kanssa:

Palveluntarjoajat

Käytämme erilaisia palveluntarjoajia toteuttaaksemme tässä tietosuojaselosteessa määritetyt käsittelyn tarkoitukset. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi puolestamme ja vastaamme käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntarjoajat tarjoavat meille muun muassa IT- (esim. tekninen tuki, ylläpito ja huolto), laskutus- ja markkinointipalveluita (esim. uutiskirjeen välitys). Palveluntarjoajat saavat käsitellä henkilötietojasi vain näitä tarkoituksia varten ohjeidemme mukaisesti, eivätkä omiin tarkoituksiinsa. Olemme rekisterinpitäjiä henkilötietojen käsittelyssä, jonka palveluntarjoajat suorittavat meidän puolestamme.

Muut vastaanottajat

Tarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi myös muille vastaanottajille (esim. puolustautuaksemme meitä vastaan esitettäviin oikeusvaateisiin tai noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme), jotka toimivat itse rekisterinpitäjinä käsitellessään henkilötietojasi.

Vastaanottaja

Tarkoitus

Laillinen peruste

HKScan konserniyhtiöt

Voimme jakaa tarpeellisia henkilötietoja muille HKScan Oyj:n Suomen konserniyhtiöille sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten tai kehittääksemme toimintaamme, esim. hallinnoidessamme tuottajasuhteita.

Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista voidaksemme toteuttaa oikeutetut etumme liittyen sisäisiin hallinnollisiin tarkoituksiin.

Viranomaiset, esim. Ruokavirasto.

Tarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi viranomaisille, jos meillä on lakisääteinen velvollisuus jakaa tietoja.

Lakisääteinen velvollisuus. Käsittely on tarpeellista lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

LSO Osuuskunta

Jos olet lihantuottajayhteisö LSO Osuuskunnan jäsen, voimme jakaa tarpeellisia henkilötietoja yhteisölle lihantuotannon edistämiseksi ja tuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi.

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista toteuttaaksemme oikeutetut etumme lihantuotannon edistämiseen ja tuotannon jatkuvuuden varmistamiseen liittyen.

Eläinten terveys ETT ry

Voimme jakaa henkilötietoja ETT ry:lle eläintautien vähentämiseksi ja edistääksemme ruoan tuotannon turvallisuutta.

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista toteuttaaksemme eläintautien vähentämiseen ja ruoan tuotannon turvallisuuden edistämiseen liittyvät oikeutetut etumme.

Vakuutusyhtiöt

Jos haet vakuutusta meidän avustuksellamme, jaamme henkilötietojasi vakuutusyhtiölle, jos haet vakuutusta meidän avullamme, jotta voimme varmistaa, että tuottajamme ovat vakuutettuja.

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeen turvataksemme oikeutetun etumme siitä, että tuottajamme ovat vakuutettuja.

Pankit

Jaamme henkilötietojasi pankeille tuottajasuhteen hallinnoimiseen liittyviin tarkoituksiin, esim. rahoitussopimuksen tekemiseksi ja täytäntöön panemiseksi sekä tuottajasopimuksen mukaisten maksujen maksamiseksi.  

 

Oikeutettu etu (oikeushenkilöt). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta voimme toteuttaa tuottajasuhteen hallinnoimiseen liittyvät oikeutetut etumme.

Sopimus (yksityiset elinkeinonharjoittajat.) Henkilötietojen käsittely on tarpeellista tuottajasopimuksen ja mahdollisen rahoitussopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Ulkoiset neuvonantajat

Voimme jakaa tarvittaessa tietoja ulkoisille neuvonantajille, esim. tilintarkastajille ja asianajotoimistolle, jos laki niin velvoittaa tai jos henkilötietojen jakaminen on tarpeen, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin.

Lakisääteinen velvollisuus ja oikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi tai oikeusvaateisiin puolustautumiseen liittyvien oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi.

Tuomioistuimet, vastapuolet ym.

Voimme jakaa henkilötietojasi tuomioistuimille, vastapuolille ym., jos se on tarpeen puolustautuessamme meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin.

Legitimate interest. Käsittely on tarpeellista oikeusvaateisiin puolustautumiseen liittyvien oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi.

Lainvalvontaviranomaiset, esim. poliisi

Tarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi viranomaisille, jos meillä on lakisääteinen velvollisuus jakaa tietoja.

Lakisääteinen velvollisuus. Käsittely on tarpeellista lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Mahdolliset ostajat ja myyjät

Jaamme henkilötietojasi mahdollisten ostajien ja myyjien kanssa yrityskauppa- tai sulautumistilanteissa.

Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen voidaksemme turvata yrityskauppa- tai sulautumistilanteessa oikeutetut etumme.

Pyrimme aina säilyttämään ja käsittelemään henkilötietojasi Euroopan unionissa/Euroopan talousalueella. Jotkut palveluntarjoajistamme voivat kuitenkin sijaita Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojesi asianmukaiseksi turvaamiseksi varmistamme asianmukaisten suojatoimien käytön niiden palveluntarjoajien suhteen, jotka käsittelevät henkilötietojasi Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisia suojatoimia ovat esimerkiksi kansainvälisiä henkilötietojen siirtoja koskevat tiedonsiirtosopimukset. Jos sinulla on kysymyksiä siitä, mihin maihin henkilötietojasi siirretään ja mitä suojatoimia sovelletaan henkilötietojesi suojaamiseksi tai jos haluat kopion tällaisista suojatoimista, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen privacy@hkscan.com.

Sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Käsittelemme henkilötietojasi siinä laajuudessa, kun tämä on tarpeen oikeuksiesi täyttämiseksi. Tee pyyntö oikeuksiesi käyttämiseksi tietosuojaverkkosivustomme kautta tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa privacy@hkscan.com.

Sinulla on oikeus:

Saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada pääsy sinusta käsittelemiimme henkilötietoihin. Voit pyytää kopion henkilötiedoistasi täällä. Annamme sinulle nämä tiedot, ellei meillä ole lainmukaista syytä olla jakamatta tietoja tai jos tietojen jakaminen vaikuttaisi haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.

Päivittää henkilötietojasi

Lisäksi sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai täydentämistä.

Peruuttaa suostumuksesi

Siinä laajuudessa, kun käsittelemme henkilötietoja suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus.

Vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuen käsiteltävien henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tässä tilanteessa lopetamme henkilötietojesi käyttämisen, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, ellemme kykene näyttämään, että oikeutettu etumme syrjäyttää tietosuojaan liittyvät etusi, oikeutesi ja vapautesi tai että henkilötietojesi käyttäminen on välttämätöntä oikeusvaateiden hallinnoimiseksi tai puolustamiseksi.

Poistaa henkilötietosi

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Emme kuitenkaan voi poistaa henkilötietojasi, jos esimerkiksi laki velvoittaa meitä säilyttämään tiedot.

Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Jos henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, voimme henkilötietojen säilyttämisen lisäksi käsitellä niitä ainoastaan suostumuksesi perusteella, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka kolmansien osapuolten oikeuksien puolustamiseksi.

Siirtää henkilötietosi (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen)

Sinulla on oikeus pyytää kopio säilyttämistämme henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen). Toisin kuin oikeus päästä käsiksi tietoihin, oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen käsittää vain sellaiset henkilötiedot, jotka olet itse antanut meille tai joita käsittelemme tiettyjen laillisten perusteiden, kuten suostumuksesi, nojalla.

Voimme ajoittain päivittää näitä tietoja, esimerkiksi jos käsittelisimme henkilötietoja uusia tarkoituksia varten, keräisimme uusia henkilötietoryhmiä tai jakaisimme henkilötietoja muiden vastaanottajien kanssa. Tässä tapauksessa ilmoitamme sinulle päivityksestä asianmukaisella tavalla. Tämän tietosuojaselosteen viimeisin versio julkaistaan aina tällä sivulla.

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, otathan meihin yhteyttä. Yhteystietomme löydät alta. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle Suomessa. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

HKScan Oyj
0111425-3
Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku
privacy@hkscan.com

Alla olevasta taulukosta saat lisätietoja käsittelemistämme henkilötietoryhmistä.

Henkilötietoryhmä

Esimerkkejä henkilötiedosta

Perus- ja yksilöintitiedot

 • Etu- ja sukunimi
 • Käyttäjätunnus
 • Henkilötunnus
 • Allekirjoitus

Yhteystiedot

 • Lähiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Organisaatiotiedot

 • Toiminimi
 • Edustajat
 • Maantieteellinen sijainti
 • Tuottajanumero
 • Tuotantosuunta

Taloudelliset tiedot

 • Pankki tilinumero
 • Taloudellisiin etuihin liittyvät tiedot
 • Omistustiedot (esim. osakkeen omistukseen liittyvät tiedot)
 • Rahoitussopimukseen liittyvät tiedot
 • Luoton / rahoituksen määrä
 • Voimassa olevat vakuutukset
 • Vakuutuksen kattavuus

Taustaselvityksen tiedot

 • Toiminimi ja muut yksilöintitiedot
 • Vastuuhenkilöt
 • Luottoluokitus / luottokelpoisuus

LSO Osuuskunnan jäsenyystieto

 

Osto- ja myyntitiedot

 • Ostomäärät
 • Myyntimäärät

Osallistumistiedot

 • Tapahtuma / aktiviteetti
 • Päivämäärä

Ruokamieltymykset

 • Ruoka-aineallergiat

Yhteydenpidossa antamasi tiedot

 • Mikä tahansa henkilötieto, jonka olet antanut osana yhteydenpitoa

Sosiaalisen median tilit

 • Sosiaalisen median profiili, jota käytät ottaessasi meihin yhteyttä

Valokuvat tai videotallenteet

 • Valokuva
 • Video

Verkkotunnistetiedot

 • IP-osoite
 • Laite ja verkkoselaintiedot

Lokitiedot

 • Aikaleima
 • Lokikirjaus sisäänpääsystä