Osakeanti 2019

TÄRKEÄÄ

Soveltuvan arvopaperisääntelyn rajoitusten vuoksi tässä esitetty tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, tietyissä maissa.

Pyydämme teitä vahvistamaan sijaintinne:

Valinnallanne vahvistatte, että asutte ja oleskelette maassa, jonka valitsitte yllä ja että olette lukeneet ja ymmärtäneet tämän ilmoituksen.