Jouni T. Laine nimitetty HKScaniin perustettavan Food Solutions -yksikön johtajaksi

Jouni T. Laine (56) on nimitetty HKScaniin perustettavan uuden Food Solutions -yksikön johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Laine siirtyy HKScanille Salmela-Yhtiöihin kuuluvan Clewer-konsernin toimitusjohtajan tehtävästä. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.1.2021, jolloin myös uusi Food Solutions -yksikkö aloittaa toimintansa.

Perustettavan Food Solutions -yksikön keskeinen tehtävä on toteuttaa omalta osaltaan HKScanin strategista tavoitetta kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Uusi yksikkö kehittää ja kaupallistaa konseptiliiketoimintaa kaikilla HKScanin keskeisillä markkina-alueilla. Food Solutions -yksikkö luo lisäarvoa myös yhtiön nykyiselle vahvasti tuotteisiin perustuvalle liiketoiminnalle. 

Jouni T. Laine on kokenut yritysjohtaja, joka on luonut ja uudistanut kaupallisia konsepteja eri aloilla markkinoiden murroksissa. Uransa aikana Laine on toiminut useissa johtotehtävissä, muun muassa Hesburger-ketjun konseptista ja markkinoinnista vastaavana johtajana. Hän on myös monipuolinen markkinoinnin ammattilainen, jolla on vahva kokemus digitalisaatiosta. 

”Kulutuskäyttäytymisen muuttuessa asiakkaita ja kuluttajia palvelevat kaupalliset konseptit ja digitaaliset ratkaisut ovat keskeisessä roolissa HKScanin strategian toteutuksessa. Meillä on paljon mahdollisuuksia, joita lähdemme Jounin johdolla toteuttamaan. Uuden Food Solutions -yksikön vetäjänä Jouni edistää HKScanin kasvua monipuoliseksi ruokataloksi voimakkaasti kehittyvässä ruokamarkkinassa. Toivotan Jounin lämpimästi tervetulleeksi”, sanoo HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä.

”Yrityksenä HKScan on erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa. Olen tyytyväinen päästessäni hyödyntämään osaamistani yhtiön kehittämisessä ja sen strategian toteuttamisessa. HKScan on keskeisillä markkina-alueillaan merkittävä toimija, jolla on paljon potentiaalia ruokamarkkinan murroksessa”, sanoo Jouni T. Laine.

HKScan Oyj

Tero Hemmilä
toimitusjohtaja 

 

Lisätietoja:

Tero Hemmilä, puh. 010 570 2012
HKScan Media Service Desk, puh. 010 570 5700 tai communications@hkscan.com

Kuvat