Producenci i Partnerzy

Zaufanie współpracujących z nami partnerów to jest klientów, producentów, usługodawców i dostawców, jest ważne dla HKScan Group, i jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności pracowników naszych partnerów.

Wykorzystujemy dane osobowe naszych partnerów głównie dla następujących celów:

  • Zawieranie umów o współpracy oraz zarządzanie naszymi zobowiązaniami i wykonywanie naszych praw z nich wynikających
  • Zarządzanie naszymi ogólnymi obowiązkami biznesowymi takimi jak zarządzanie, utrzymywanie, rozwijanie i informowanie o współpracy komunikowanie się w zakresie współpracy i usług
  • Wykonywanie naszych ustawowych praw i wypełnianie naszych ustawowych obowiązków

Jeśli jesteś przedstawicielem jednego z partnerów HKScan, możesz zamówić raport dotyczący swoich danych osobowych zawartych w różnych rejestrach osobowych.

Link do formularza w witrynie HKScan dotyczącej ochrony danyc

Informacja o ochronie danych osobowych — partnerzy biznesowi