När priserna stiger kan det tyvärr framstå som en enkel lösning att tumma på kvalitén. Att ersätta högkvalitativa svenska råvaror med substitut av lägre kvalitet kan spara pengar, men skulle innebära många negativa konsekvenser för alla som är beroende av goda och näringsrika offentliga måltider.

Att tumma på kvalitén vore fel väg att gå, av flera skäl. En varierad och välkomponerad måltid lägger grunden för god hälsa och livskvalitet. Det vore en vinst för alla att i stället satsa mer på den offentliga måltiden. Med tre miljoner mål mat varje dag är den offentliga måltiden en viktig del av matsverige. Den är ett tillfälle till gemenskap och bidrar till minskad ensamhet, både bland unga och äldre. För många barn och unga är skolmåltiden också en källa till trygghet i vardagen, genom att ibland vara den enda lagade måltiden som erbjuds under dagen.

De offentliga måltiderna har också stor betydelse för svensk livsmedelsproduktion. Att kommuner kräver svensk standard på livsmedelssäkerhet och god djurvälfärd främjar hållbarhet och utveckling bland både svenska och utländska matproducenter. Att barn och unga, äldre och sjuka erbjuds god mat av hög kvalitet, varje dag, är något som vi kan vara stolta över.

Att tillaga och servera offentliga måltider är en komplex uppgift som dessutom ska genomföras med – i många fall – extremt begränsade resurser. Resurser som i rådande ekonomiskt läge blir än mer knappa. Pandemin och Rysslands krig i Ukraina med efterföljande kraftiga prisökningar på drivmedel, el och foder har inneburit allvarliga konsekvenser för både lantbruket och livsmedelsindustrin. Många upplever tuffa tider. Alla påverkas av krisen, även kommunerna.

För att höja engagemanget, stärka kunskapen och yrkesstoltheten hos alla som arbetar inom det offentliga måltidsskapandet har vi tagit fram boken ”Smaken av Sverige – den offentliga måltiden spelar roll”. I boken, där delar av innehållet nu också finns tillgängligt digitalt, har vi samlat recept, kunskap och inspiration från de offentliga måltidernas värld som vi tror att både kommunens storkökspersonal och hemmakockar kan ha glädje av. Vi vill utveckla samarbetet över gränserna och med hjälp av våra resurser bidra till att den mat som servereras i kommunen genomsyras av kvalitet och matglädje.

Vårt budskap till de styrande politikerna är tydligt. Tumma inte på kvalitén på maten, de tuffare tiderna till trots. Det är en prioritering som kommer att betala sig många gånger om.

Charlotte Eke Göransson
Ansvarig för offentliga måltider på livsmedelsföretaget HKScan