Efter framgångsrika tester under hösten har HKScan Sverige beslutat att välja Agrosfär som verktyg för att följa och utvärdera de åtgärder som genomförs inom Gårdsinitiativet. Genom detta partnerskap kommer Agrosfär att erbjudas till samtliga lantbrukare som är en del av Gårdsinitiativet. Målet är att skapa klimatpositiva resultat baserade på varje gårds unika förutsättningar.

Med Agrosfär kan lantbrukare enkelt beräkna sitt klimatavtryck både för gården som helhet och för respektive produktionsgren: växtodling, mjölk och nötkött. Data hämtas från gårdens uppkopplade system och minskar manuell administration.

– De stora förändringarna börjar på gårdsnivå. För att mäta och utvärdera åtgärderna behövs en enhetlig beräkningsmodell och data som grundas på faktisk gårdsdata, snarare än schabloner. Därför har vi valt Agrosfär. För våra lantbrukare innebär samarbetet ett smidigare sätt att göra klimatberäkningar och rapportering. Många av dem är idag mycket engagerade i sitt hållbarhetsarbete med en bra klimatprestanda som följd, och det är viktigt att vi även kan visa detta med verifierad data. Inte minst för att motivera andra gårdar som inte har kommit lika långt, säger Elina Matsdotter, hållbarhetschef på HKScan Sverige.

Viktig kundgrupp

Verktyget Agrosfär är utvecklat av Agronod, bolaget som även står för den nya nationella plattformen för delning av lantbruksdata.

– Livsmedelsföretag som HKScan utgör en viktig kundgrupp för oss, och vi ser att Agrosfär kommer att göra stor skillnad. I takt med att livsmedelsföretag sätter mål enligt Science Based Targets blir det allt viktigare att mäta och följa åtgärder på gårdsnivå med kvalitetssäkrad data och en verifierad beräkningsmodell, säger Emilia Liljeström, vd för Agronod.

David Brogård driver en av gårdarna som har testat Agrosfär under hösten. Han ser tydlig nytta med verktyget.

– När jag testade Agrosfär gick det otroligt snabbt. Resultatet skulle annars ha varit mer tidsödande att räkna manuellt. Det här verktyget är enkelt att jobba med och jag har full kontroll på min gårdsdata och vem som har tillgång till den, säger han.

Nära samarbete

Avtalet innebär att Agrosfär nu börjar användas av Gårdsinitiativets alla anslutna gårdar. Under 2024 är ambitionen att samarbetet fördjupas ytterligare med fler gårdar.

– Vi har haft ett nära samarbete med HKScan Sverige och deras lantbrukare under lång tid, nästan från starten av Agrosfär. Nu ser vi fram emot att ta vårt samarbete till nästa nivå. Det är extra roligt att även välkomna HKScan som kund, utöver att de är ett av våra ägarbolag, säger Emilia Liljeström.

Bilder

  • 1 (png)