–  Svenska livsmedelsaktörer vill, och måste vara en del av lösningen. Att företagen har enats om en gemensam färdplan som tar ett brett grepp om hållbarhetsfrågan är fantastiskt men det betyder inte att vi är färdiga, tvärtom, vi har bara börjat. Livsmedelssystemet hänger ihop och gemensamma kraftansträngningar är nödvändiga och vi välkomnar fler att ansluta sig och stödja arbetet, säger Christina Snöbohm, programsamordnare för Hållbar Livsmedelskedja, WWF.

Färdplanen tydliggör hur vi som medlemsföretag ska verka för att öka andelen bättre och mer hållbara livsmedel samtidigt som de mindre hållbara alternativen fasas ut. Varje medlemsföretag omsätter planen i konkreta mål och handlingar baserat på sina egna verksamheter och förutsättningar.

Det övergripande målet för färdplanen är att bidra till Parisavtalets 1,5 graders mål med hjälp av olika delmål. För kött, ägg och mejeribranschen, där vi på HKScan ingår, så innebär det bland annat arbete med att

  • Öka arealen naturbetesmarker för att bidra till öppna landskap och biologisk mångfald
  • Minska metanavtrycket från kött- och mejeriprodukter
  • Öka användningen av fossilfri växtnäring
  • Utveckla nya marknadskoncept för animalieprodukter med en verifierat mer hållbar produktion

- Det är positivt att vi har gemensamma mål inom livsmedelskedjan att jobba emot. Det ökar möjligheten för oss att gemensamt utforska, implementera och utvärdera konkreta lösningar för att utveckla svensk livsmedelsproduktion i en mer hållbar riktning, både miljömässigt såväl som ekonomisk och socialt, säger Elina Matsdotter, hållbarhetschef på HKScan.

- Att Sveriges största livsmedelsaktörer går samman i arbetet för en mer hållbar livsmedelskedja är ett viktigt steg framåt, säger Lars Appelqvist, VD på HKScan Sverige.  I en internationell kontext är det en unik samverkan som tydligt visar att svensk livsmedelsproduktion ligger i framkant när det gäller arbetet för att bidra till våra globala och nationella klimatmål.

Här kan du läsa mer om färdplanen