Kraftsamlingen i en organisation kommer att ge medlemmarna en högre medlemsnytta, starkare och tydligare röst i påverkans-och opinionsarbetet gentemot politiker, myndigheter i Sverige och på EU-nivå. Branscharbetet kommer att omfatta hela värdekedjan, från primärproduktion och slakt till styckning, chark och vidareförädling.

I samband med beslutet om ny organisation valdes även Lars Appelqvist, EVP för HKScan Sverige, till ordförande för Kött- och Charkuteriföretagen i Sverige.

  • Framtidens utmaningar ställer höga krav på vår bransch och en ny samlad organisation gör det möjligt för oss att kraftsamla och tillsammans driva branschens gemensamma frågor på ett effektivt och framåtsträvande sätt, säger Lars Appelqvist, ordförande för Kött- och Charkuteriföretagen i Sverige.

Näst största delbranschen
Den nya branschföreningen samlar ca 70 medlemsföretag som tillsammans omsätter omkring 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.

  • För mig som ny ordförande är det viktigt att branschorganisationen fortsätter att jobba proaktivt och långsiktigt hållbart för hela branschens bästa och samtidigt skapar en ökad nytta både för våra medlemmar som för livsmedelsbranschen i stort, konstaterar Lars Appelqvist.

Svensk primärproduktion en förutsättning
Utgångspunkten för organisationen är att verka för goda förutsättningar och ett gott förtroende för såväl inhemsk råvara som importerad. En svensk primärproduktion för kött är dock en förutsättning för en stark svensk kött- och charkuteriindustri, konstaterar Magnus Därth, vd för den nya branchorganisationen och tidigare vd för Kött och Charkföretagen.

  • En uppdaterad livsmedelsstrategi som levererar en ökad produktion genom hela värdekedjan är av största vikt för branschen och vi kommer att följa det arbetet nära. Den nya branschorganisationen kommer bland annat att fortsätta arbeta med kompetensförsörjningsfrågan och verka för att visa upp branschens attraktivitet, avslutar Magnus Därth.

Bilder