HKScans nomineringar av Årets leverantör och Årets djurtransportör är ett etablerat hedersomnämnande bland svenska djuruppfödare och transportföretag. Genom att utse vinnare inom olika kategorier, som Nöt, Gris och Lamm, vill HKScan Sverige lyfta branschen, sprida kunskap och visa på goda exempel inom svensk djuruppfödning.

– Vi på HKScan är mycket stolta över våra svenska leverantörer och vill genom utmärkelsen lyfta fram de som vi anser gjort en extra bra insats under året. Det är tack vare dem som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100 % svenskt kött året om, säger Patrik Setzman, Inköpschef Djurinköp Sverige. I tider av stor osäkerhet är flexibilitet, lyhördhet för marknadens behov och ett långsiktigt tänk viktigare än någonsin, och det är också den gemensamma nämnaren för samtliga årets vinnare.

Årets leverantör Nöt - Kristian Andersson, Friskatorpet i Rinkaby

Friskatorpet, under ledning av Kristian Andersson, driver köttproduktion sedan 1973 på skjutfälten i Rinkaby. Gårdens verksamhet består av ca 1500 st djur varav 250 st är dikor av raserna Angus och Hereford.

Ungefär två tredjedelar av gårdens djur lever sitt liv utomhus året runt, under vintern i skydd av skogen, och  betar på marker som tidvis fungerar som ett skjutfält - marker som betats av djur sedan förra sekelskiftet för att hålla landskapet öppet och även förhindra gräsbränder. Markerna ingår numera i EU-initiativet Natura 2000 (värdefulla naturmarker) vilket innebär att de ska betas för att främja den biologiska mångfalden. Korna äter endast gräs sommartid och vintertid får de drank och restprodukter från den skånska livsmedelsindustrin förutom hö, halm och ensilage.

Kristian är alltid intresserad av att testa nya metoder och tekniker och hela verksamheten präglas av professionalitet, engagemang och god struktur. Som besökare känner man sig alltid varmt välkommen och Friskatorpet är också en förebild när det gäller att på ett informativt och trevligt sätt sprida kunskap och berätta om sin verksamhet i sociala medier. Köttet från gårdens djur kan köpas i lokala butiker och avnjutas på lokala restauranger och dessutom finns möjlighet att köpa direkt från gården.

”Helt otroligt! Riktigt skoj att vi blev Årets nötleverantörer till HkScan!”, säger Kristian Andersson när han nås av nyheten. ”Verkligen ett kvitto på det vi gör är bra!”

Motivation till utmärkelsen:

Utmärkelsen tilldelas Kristian Andersson för sitt starka intresse för innovation och utveckling och sin vilja att testa nya lösningar, till exempel nya foderkoncept. Professionalism, engagemang och en utmärkt välskött struktur genomsyrar hela Friskatorpets verksamhet. Gårdens viktiga naturvårdande insatser inom ramarna för EU-initiativet Natura 2000 både främjar den biologiska mångfalden i det svenska jordbrukslandskapet och bidrar till att bevara värdefulla öppna naturmarker.

Årets leverantör Gris - Åsa och Per Karlsson, Boarps Gård i Eldsberga

Boarps Gård drivs sedan 2001 av Åsa och Per Karlsson och företagets huvudsakliga verksamhet är grisuppfödning. Sedan starten har de tillsammans med sina trogna medarbetare i företaget byggt en långsiktigt stabil och lönsam verksamhet för framtiden.

Samarbetet mellan Boarps Gård och HKScan Sverige sträcker sig många år tillbaka i tiden. Åsa och Per har generöst delat med sig av sin gedigna kunskap och erfarenhet i flera olika projekt under åren, samtidigt som deras positivitet alltid sprider glädje i alla sammanhang de deltar i.

”Ska vi få utveckling i branschen och fler ska våga satsa för framtiden så är det viktigt att dela med sig av det man har lärt sig under åren”, säger Per och Åsa. ”Det är en självklarhet för oss och det är fantastiskt roligt att verksamheten vi lyckats bygga upp från grunden får uppmärksamhet via den här utmärkelsen”.

På Boarps gård jobbar man med ett aktivt miljöfokus och ingår även i HKScans hållbarhetssatsning Gårdsinitiativet. Man är i högsta grad intresserad av nya lösningar och metoder och just nu testas t ex digital övervakning av slaktgrisarna för att förbättra effektivitet och djuromsorg ytterligare. På gården återvinns och omvandlas också matrester från olika livsmedelsföretag till foder till gårdens grisar. Målet är griskött med ett lägre klimatavtryck än kyckling, vilket man nu har lyckats med, enligt Per.

Motivation till utmärkelsen:

Utmärkelsen tilldelas Per och Åsa Andersson för deras generösa förmåga att dela med sig av sin gedigna kunskap och erfarenhet i olika typer av projekt, i kombination med positivism och energi som sprider glädje i alla sammanhang de deltar i. I kombination med ett aktivt miljöfokus och intresse för att prova nya lösningar och metoder för ökad djuromsorg är Boarps gård en mycket värdefull partner i HKScans Gårdsinitiativet och en inspiration för andra lantbrukare.

Årets leverantör Lamm - Johan Svensson, Staxgård Lamm i Sölvesborg

Staxgård Lamm drivs av Johan Svensson och har idag en produktion med ca 280 tackor men planer finns för ytterligare tillväxt. Att det blev just lamm för Johan var lite av slump enligt honom själv och han har byggt upp verksamheten från grunden, där ett av stegen var att bygga om ett grisstall och anpassa det till den lammproduktion som idag alltså är företagets huvudverksamhet. På gården finns även en omtyckt gårdsbutik som drivs av Johans sambo Frida.

Gårdens tackor och lamm betar på naturbetesmark vilket bidrar till både biologiska mångfald och öppna landskap. All spannmål som odlas på gården används till djuren. Utöver spannmålet, som krossas, syras och lagras i ”korvar” på plats för framtida bruk, så utfordras tackorna med bland annat majs.

Johan är en ung och driven leverantör som alltid är öppen för att testa nya metoder och tekniker med stora ambitioner för framtiden. Samtidigt är han kvalitetsmedveten och leveranssäker med lamm av hög och fin kvalitet. Man känner sig alltid välkommen till Johan med familj och en öppen och bra dialog gör honom till en uppskattad samarbetspartner.

”Det känns väldigt roligt att få en utmärkelse för en verksamhet som jag har byggt upp från grunden, det visar att vi gör något riktigt bra”, berättar Johan.

Motivation till utmärkelsen:

Utmärkelsen tilldelas Johan Svensson för sin banbrytande syn på resursanvändning i samband med ombyggnationen av ett grisstall till lammproduktion samt ett starkt engagemang för hållbarhet och lokal produktion, t ex genom fokus på naturbete. Utöver det gör Johans engagemang i att hitta nya metoder och tekniker, i kombination med hög produktkvalitet, honom till en mycket uppskattad och respekterad samarbetspartner.

Hedersomnämnande - Göran Ottosson i Köping

Motivation till utmärkelsen:

Göran är en riktig veteran och en av våra mest trogna samarbetspartners och leverantörer och tilldelas ett hedersomnämnande i Årets Leverantör för sin långa och gedigna insats med leveranser av grisar av jämn och fin kvalitet i mer än 45 år till oss på HKScan. Göran är en mycket respekterad, positiv och lösningsorienterad samarbetspartner - unik i sitt slag.