Det finns flera organisationer bakom Call on Carbon-initiativet, såsom Finlands Climate Leadership Coalition, Svenska Hagainitiativet and Norska Skift Business Climate Leaders.

Idag täcks endast en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser av program för att prissätta klimatutsläpp och endast en bråkdel av dem ligger inom det rekommenderade intervallet i Parisavtalet. För att uppnå utsläppsminskningar enligt Paris klimatavtal krävs effektiv prissättning av utsläpp.

Målet för HKScans klimatarbete är en koldioxidneutral livsmedelskedja i slutet av 2040 och koldioxidneutraliteten i företagets egen produktion i slutet av 2025. Genom att främja ansvarsfull, lokal livsmedelsproduktion bär företaget sitt ansvar att uppnå samhällets viktiga klimatmål.

De som skriver under Call on Carbon uppmanar länder att:

1. stödja sina netto nollmål enligt Parisavtalet med konsekventa, effektiva, robusta, tillförlitliga och relevanta koldioxidprissättningsinstrument som underlättar en kostnadseffektiv investeringsväg för att nå netto noll,

2. anpassa sina program för att prissätta klimatutsläpp där så är lämpligt mellan länder för att skapa en stabil och förutsägbar investeringsmiljö och

3. slutföra reglerna för den internationella marknadsmekanismen enligt artikel 6 i Parisavtalet för att stödja kostnadseffektiva minskningsinsatser, skapa lika villkor och minimera koldioxidläckage, samtidigt som det möjliggör större ambitioner.

Mer information om Call on Carbon-initiativet: https://clc.fi/call-on-carbon/

Bilagor