Den nya lastbilen körde sträckan för första gången 1 december och är tänkt att dagligen trafikera slingan Kristianstad – Halmstad - Kristianstad. Den förväntade sträckan är 10 000 mil / år och bil.

Det här ett led i ambitionen att våra transporter ska vara fossilfria i Sverige till 2025. Tidigare har transporterna gått med dieseldriven lastbil.

Genom att köra lastbilar med leveranser på förnybart metan (biogas) minskas redan idag våra CO2e-utsläpp med ca 90%. När det blir storskalig insamling av gödsel (om ca 2 år) kommer CO2e-reduktionen troligtvis vara 100% eftersom man då säkerställer att metan från gödsel inte läcker ut i atmosfären och sedan ser till att det förbränns i en lastbilsmotor.

Vår samarbetspartner i det här projektet är gasproducenten Gasum som producerar biogasen i storskaliga anläggningar med strategisk placering mitt i avfallstäta regioner. Tillgång på avfall är relativt konstant och genom storskalighet kan man säkerställa konkurrenskraftiga priser som ej påverkas nämnvärt av valutakurser eller politik.

Lite mer information om biogas för den vetgirige:

Den nya lastbilen drivs med LGB (Liquified Bio Gas), en flytande gas i form av metan nedkylt till -160 grader eller kallare. Genom att kyla ner gasen till -160 grader ökar energitätheten 600 gånger jämfört vanlig fordonsgas och passar därför mycket bra som drivmedel till energikrävande transporter (lastbil/sjöfart).

Det förnybara metanet (biogas) utvinns lokalt ur biodynamiska restprodukter som t ex gödselfraktioner, avloppsvatten, avfall från livsmedelsproduktion och livsmedelshantering, rester från öl- och sprittillverkning, utsorterat hushållsavfall och avfall från lantbrukssidan. Man använder helt enkelt det som ingen annan vill ha och till skillnad från andra förnybara drivmedel odlas ingenting med syfte att bli drivmedel. Restprodukten vid tillverkning av biogas är biogödsel, alltså giftfri, biodynamisk näring som går tillbaka till bönderna.